Home Builder Science JAK MONITOROWAĆ ZABYTKI?
JAK MONITOROWAĆ ZABYTKI?
0

JAK MONITOROWAĆ ZABYTKI?

0
0

Diagnostyka tego rodzaju konstrukcji jest zadaniem niezwykle złożonym i wymaga zastosowania technik pomiarowych, które nie zagrażają naruszeniem ich integralności strukturalnej.

Zabytkowe konstrukcje budowlane stanowią niejednokrotnie unikatową wartość dla narodowego dziedzictwa kulturowego. Z tego też względu kontrola ich aktualnego stanu technicznego ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia im należytego bezpieczeństwa przed zagrożeniami będącymi konsekwencją zarówno naturalnego upływu czasu, jak i zmieniających się warunków społeczno-ekonomicznych, w których dany obiekt jest użytkowany. Możliwie szybkie wykrycie i prawidłowe zdiagnozowanie występujących zagrożeń gwarantuje podejmowanie optymalnych decyzji odnośnie
do sposobu zabezpieczenia tego rodzaju obiektów, planowania i realizacji niezbędnych prac konserwatorskich, a także zapewnienia warunków prawidłowej ich eksploatacji.

CZYTAJ CAŁOŚĆ >>

open