Home Architecture Design KONKURS TEORIA I STYPENDIUM PRAKTYKA 2017
KONKURS TEORIA I STYPENDIUM PRAKTYKA 2017
0

KONKURS TEORIA I STYPENDIUM PRAKTYKA 2017

0
0

Masz pytania? Skontaktuj się z Fundacją im. Stefana Kuryłowicza!  W związku z rosnącą liczbą pytań dotyczących Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA Fundacja im. Stefana Kuryłowicza uruchomiła osobne adresy mailowe dla wszystkich zainteresowanych.

Pytania można przesyłać tylko do jutra, do 30 czerwca, na adresy teoria@fundacja-sk.pl oraz praktyka@fundacja-sk.pl. Na wszystkie maile Fundacja odpowie bezpośrednio do 14 lipca 2017 roku. Wybór odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące obu programów zostanie opublikowany 17 lipca na stronie Fundacji – www.fundacja-sk.pl. Odpowiedzi będą też udostępniane  na fanpage’u Fundacji na Facebooku – fb/fundacjask.

OSTATNI MIESIĄC ZGŁOSZEŃ
Prace w obu programach można nadsyłać do 31 lipca 2017 roku. Rejestracja uczestników odbywa się za pośrednictwem prostych formularzy zgłoszeniowych, dostępnych na stronie Fundacji im. Stefana Kuryłowicza. Zgłoszenia do programów są anonimowe. Formularze oraz regulaminy dostępne są pod adresami:

fundacja-sk.pl/programy/teoria/ – Konkurs TEORIA
fundacja-sk.pl/programy/praktyka/ – Stypendium PRAKTYKA.

JURORZY
Najlepszy esej w Konkursie TEORIA wybierze jury w składzie: Ewa P. Porębska, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Filip Springer, Bogna Świątkowska, oraz Marta Urbańska.
Projekty nadesłane w ramach Stypendium PRAKTYKA ocenią: Mieczysław Godzisz, Ewa Kuryłowicz, Przemo Łukasik, Dorota Szlachcic, Agnieszka Szultk, Jakub Wacławek i Aleksandra Wasilkowska.

O PROGRAMACH
Konkurs TEORIA i Stypendium PRAKTYKA to pierwsze w Polsce programy promocji młodych architektów, akcentujące zarówno praktyczną jak i teoretyczną stronę ich działalności. Najciekawszy esej zostanie wydany w formie dwujęzycznej publikacji, a jego autor otrzyma dodatkowo nagrodę w wysokości 3.500 złotych. Autor najlepszego pomysłu na praktyczne rozwiązanie problemów wybranej przez siebie przestrzeni publicznej otrzyma stypendium o łącznej wartości 18.000 złotych, oraz wsparcie Fundacji i zespołu jurorów przy rozwijaniu swojej koncepcji.

Do obu programów zgłaszać się można indywidualnie lub w dwuosobowych zespołach. Zarówno Konkurs TEORIA jak i Stypendium PRAKTYKA adresowane są do architektów, w przypadku zespołów druga osoba może reprezentować dowolną dziedzinę.

Laureatów Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA 2017 poznamy 11 października 2017 r.

Szczegóły na stronie: http://www.fundacja-sk.pl

O FUNDACJI
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza wspiera odważną i odpowiedzialną twórczość architektoniczną. Inicjuje działania popularyzujące zawód architekta oraz upowszechniania zasady ładu architektoniczno-urbanistycznego w przestrzeni publicznej. Wspiera też przedsięwzięcia wspomagające rozwój społeczności lokalnych oraz innych instytucji działających na rzecz dobra publicznego, w tym na rzecz ochrony i konserwacji zabytków. Patron Fundacji, Profesor Stefan Kuryłowicz, przez całe życie dążył do umocnienia pozycji zawodu architekta w świadomości społecznej. Promowanie spuścizny Stefana Kuryłowicza – zrealizowanych budynków, dokonań publicystycznych, koncepcji biznesowych oraz dorobku dydaktycznego – to cel, który Fundacja realizuje z najwyższą starannością.

ORGANIZATOR
Fundacja im. Stefana Kuryłowicza

teoria-praktyka2017

open