Home News OBNIŻANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ STOLARKI OTWOROWEJ
OBNIŻANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ STOLARKI OTWOROWEJ
0

OBNIŻANIE WSPÓŁCZYNNIKA PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ STOLARKI OTWOROWEJ

0
0

Czy dalsze obniżanie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej jest zasadne? Opinia branży trafiła do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa. 

Jeszcze cieplejsze okna i drzwi to poprawa energooszczędności budownictwa. Dalsze obniżanie parametrów termicznych tych wyrobów może jednak znacząco oddziaływać na funkcjonowanie rynku. Na temat zmian w zakresie przenikalności cieplnej stolarki otworowej dyskutowano podczas VIII Kongresu Stolarki Polskiej. Dzięki temu, wypracowano wspólne stanowisko branży, które 28 czerwca br. przekazane zostało do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

Energooszczędność produktów to zagadnienie, którym żyje obecnie cała rodzima branża stolarki budowlanej. Nie mogło go więc zabraknąć na zorganizowanym przez Związek POiD, VIII Kongresie Stolarki Polskiej, który odbył się w dniach 25-26 maja 2017 roku w Toruniu. Podczas wydarzenia przeprowadzono głosowanie producentów i dostawców stolarki budowlanej odnośnie dalszego zaostrzania przepisów w zakresie przenikalności cieplnej wyrobów. Przed Kongresem, zrealizowano natomiast, na zlecenie Związku POiD, badanie ankietowe w tej samej sprawie. Zsumowane wyniki głosowania i badania ankietowego pokazały, że za dalszym obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej wyrobów do roku 2021 opowiedziało się 37% przedsiębiorstw, zaś za pozostawieniem ich na obecnym poziomie zagłosowało 63% firm.

Merytoryczna debata

W kongresowym panelu: „Perspektywa 2021: Zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej” prowadzonym przez Marka Wielgo, redaktora naczelnego serwisu Muratorplus.pl, wystąpili eksperci i przedstawiciele firm z branży stolarki budowlanej (lista panelistów jest dostępna pod adresem: https://kongres.poid.eu/moderatorzy-i-panelisci/). Wstępem do rozmów było wystąpienie Jacka Gromniaka, eksperta Związku POiD w kontaktach ze stowarzyszeniami europejskimi, który pokrótce zaprezentował przegląd wymagań prawnych w zakresie wymiany okien w budownictwie mieszkaniowym w państwach członkowskich Unii Europejskiej.  W omawianą tematykę uczestników bloku wprowadziły również: wystąpienia Güntera Schlagowskiego, twórcy Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego i Energii Odnawialnej, oraz Jerzego Żurawskiego z Dolnośląskiej Agencji Energii i Środowiska, którzy przedstawili odmienne argumenty, co do dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej, a także prezentacja wyników zrealizowanego przed Kongresem badania ankietowego dotyczącego zmiany parametrów energooszczędności dla okien i drzwi.[1]

Zielone światło czy stop dla dalszych zmian?

W trakcie dyskusji podnoszono zarówno argumenty „za”, jak i „przeciw” zmianom w zakresie energooszczędności wyrobów. Jerzy Żurawski wskazywał na aspekty ekonomiczne efektywności energetycznej stolarki otworowej – wysokie koszty inwestycji, a w związku z tym utratę zdolności kredytowej części inwestorów oraz długi okres zwrotu nakładów poniesionych na rozwiązania spełniające zaostrzone kryteria przenikalności cieplnej. Mówił również, że w budynkach bardzo szczelnie ocieplonych, zwłaszcza w przypadku zastosowania dużych przeszkleń, występują problemy z przegrzewaniem się pomieszczeń w lecie, a obiekty takie nie posiadają zdolności rozpraszania skumulowanej w nich energii cieplnej. Odmiennego zdania był Günter Schlagowski, który podkreślał, jak ważny jest dla użytkowników komfort użytkowania budynku, a zapewnia go właśnie budownictwo pasywne, stanowiące jednocześnie rozwiązanie ekonomiczne (dzięki ograniczeniu kosztów ogrzewania) oraz ekologiczne.

Z kolei według Sławomira Tomasza Kwiatkowskiego, członka zespołu PIBPiEO dalsze obniżanie parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej może być szansą na rozwój technologiczny branży i ograniczenie zjawiska smogu. Jego zdaniem, jest to inwestycja w przyszłość, a zastosowanie odpowiednich osłon okiennych skutecznie przeciwdziała nagrzewaniu się wnętrz obiektów. Na aspekty architektoniczne zwrócił zaś uwagę Piotr Gadomski, Wiceprezes ds. Legislacji Krajowej Rady Izby Architektów RP, który zaznaczył, że myślenie o nowoczesnych wyrobach nie może się sprowadzać tylko do kwestii ich energooszczędności – ważne są również takie aspekty, jak funkcjonalność i design. W jego opinii to właśnie w detalu, w proporcjach między ramą okienną a szybą, kryje się piękno architektury.

Szansa czy bariera rozwoju branży?

Ważnym tematem dyskusji było to, czy zmiany w zakresie współczynnika przenikalności cieplnej stolarki otworowej będą stanowić impuls czy też barierę dla dalszego rozwoju branży i jej innowacyjności. Jak podkreślał Marcin Szewczuk, Marketing Manager w firmie Aluplast Sp. Z o.o. sektor stolarki budowlanej jest obecnie bardzo innowacyjny, na co wpływ ma także panująca tam duża konkurencja. Nie ma więc obaw o to, że zatrzymanie zmian w zakresie parametrów termicznych wyrobów spowoduje stagnację. Rozwój w kierunku energooszczędności powinien być jednak stopniowy i poparty mechanizmami wsparcia dla inwestorów, którzy chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań.

Czynnika sprzyjającego funkcjonowaniu branży w obniżaniu parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej upatrywał Sławomir Tomasz Kwiatkowski. Może być to bowiem szansa, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw, które nie konkurują z innymi podmiotami na rynku ceną, lecz właśnie innowacyjnymi produktami. Na inny aspekt zagadnienia wskazywał Konrad Płochocki, Dyrektor Generalny Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Jego zdaniem pytanie nie powinno brzmieć, czy zatrzymać zmiany na obecnym poziomie, lecz czy wręcz nie łagodzić obecnie obowiązujących parametrów, jak stało się to np. w Wielkiej Brytanii. Argumentował, że Polska jest obecnie na końcu listy państw w Europie, jeśli chodzi o dostępność mieszkań, a zaostrzenie przepisów odnośnie energooszczędności wyrobów stolarki budowlanej wpłynie na zwiększenie kosztów inwestycji mieszkaniowych.

Dobry montaż i wymiar referencyjny

Skutki tzw. perspektywy 2021 należy rozpatrywać w szerokim zakresie, dlatego podczas panelu omówiono także to, czy współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego, czy też dla każdego sprzedawanego wymiaru stolarki. Zdania panelistów na ten temat były podzielone. W opinii Ludomira Dudy, V-ce przewodniczący 8 Grupy Roboczej ds. inteligentnego i energooszczędnego budownictwa Krajowej Inteligentnej Specjalizacji, przykładanie wagi tylko do współczynnika U jest błędne, gdyż okno to produkt złożony, do którego można stosować szereg elementów wpływających na jego efektywność energetyczną.

Moderator dyskusji, Marek Wielgo podkreślał zaś, że często powtarzającym się argumentem zwolenników pozostawienia parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej na obecnym poziomie są obawy o nieuczciwą konkurencję – sytuację, w której nie wszyscy działający na rynku producenci w równym stopniu spełniają wymagane, zaostrzone normy. Dlatego wraz z dalszymi zmianami w zakresie energooszczędności konieczne jest stworzenie skutecznego systemu kontroli i eliminowania z obrotu niepełnowartościowych produktów. Dyskutanci podkreślali również wagę dobrego montażu stolarki budowlanej, bez którego nawet najlepszy wyrób nie uzyska deklarowanych przez producenta właściwości. Prawidłowy montaż aktywnie promuje Związek POiD w ramach realizowanej od grudnia 2014 roku ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej „DOBRY MONTAŻ”.

Producenci i dostawcy stolarki budowlanej podczas wspomnianego już głosowania odpowiedzieli również na pytanie dotyczące wymiaru referencyjnego. 74,6% firm uznało, że współczynniki Uw/Ud/Urw powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego. Przeciwnego zdania było 25,4% przedsiębiorstw, które zagłosowały za tym, że wspomniane współczynniki powinny być deklarowane dla każdego sprzedawanego wymiaru. Spośród firm, które są za obniżaniem parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej, 56,9% przedsiębiorstw uważa, że współczynniki powinny być deklarowane dla wymiaru referencyjnego.

I co dalej?

Wśród uczestników rozmów, którzy opowiadali się za zatrzymaniem zmian w obecnej formie podkreślano, że ważna jest dalsza poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie emisji C02, jednak założone dla Polski parametry współczynnika przenikalności cieplnej dla okien elewacyjnych i dachowych są jednymi z najbardziej rygorystycznych w Europie. Dlatego postulowano, że proces powinien być rozłożony w czasie, poddawany szczegółowej analizie i realizowany w oparciu o obserwację rynku oraz aspekty ekonomiczne.

Żywa dyskusja prowadzona na VIII Kongresie Stolarki Polskiej stanowiła zwieńczenie debaty na temat zmian w zakresie energooszczędności wyrobów, którą Związek POiD zainicjował wcześniej na forum branży. Rozmowy te były również dobrym wstępem do głosowania producentów i dostawców stolarki budowlanej odnośnie dalszego obniżania parametrów przenikalności cieplnej stolarki otworowej. Dyskusje, głosowanie oraz wcześniejsze badanie ankietowe umożliwiły opracowanie oficjalnego stanowiska branży, które Związek POiD, w dniu 28 czerwca 2017 roku przekazał do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

[1] ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

open