Home Architecture Design STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ
0

STRZAŁ W DZIESIĄTKĘ

0
0

Lekkie ściany osłonowe firmy BLACHY PRUSZYŃSKI są rozwiązaniami wysokiej jakości, spełniającymi najbardziej wyszukane oczekiwania inwestorów, architektów oraz wykonawców. Szeroka paleta kolorystyczna, bogata gama kształtów oraz bardzo dobre właściwości mechaniczne umożliwiają zastosowanie tego typu rozwiązań w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.

Grupę Pruszyński tworzy 20 spółek działających na terenie Polski, Czech, Ukrainy, Rumunii, Węgier, Białorusi oraz Litwy. Jest ona największym producentem stalowych pokryć dachowych oraz elewacji. Wytwarza również materiały wykończeniowe, kasety, kasetony elewacyjne, panele ścienne, sufity oraz akcesoria do systemów gipsowo-kartonowych. Ponadto produkuje wyroby z metali kolorowych oraz okna i drzwi drewniane.
Filar grupy stanowią firmy: Blachy Pruszyński – producent m.in. blachodachówki, blachy trapezowej, płyt warstwowych oraz profili zimnogiętych; Punto Pruszyński – producent m.in. paneli aluminiowych; Metkol Pruszyński – firma sprzedająca metale kolorowe; Extral – producent profili aluminiowych.
Grupa Pruszyński jest dostawcą materiałów i technologii przy realizacji największych inwestycji w kraju. Brała udział w budowie fabryki Toyoty w Wałbrzychu, nowego Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie czy toru kolarskiego w Pruszkowie.

Nowe możliwości
W związku z bardzo dużym zapotrzebowaniem rynku budowlanego nie tylko na systemy ścian osłonowych przeznaczonych do budownictwa halowego, przemysłowego i użyteczności publicznej (centra handlowe, centra magazynowe, itp.), lecz także do budynków biurowych, administracji publicznej, obsługi bankowej, hal sportowych i pływalni, firma Blachy Pruszyński ciągle rozszerza swoją ofertę handlową. Nastąpiło odejście od dawno utartych stereotypów, co stwarza duże możliwości dla architektów i projektantów. Szeroka gama niekonwencjonalnych kształtów oraz bogata kolorystyka umożliwia wtopienie się obiektów w już istniejący krajobraz oraz symbiozę z otaczającym środowiskiem naturalnym. W ten sposób zostały wprowadzone do oferty firmy panele, kasetony i blachy faliste. Są one uniwersalne – mogą stanowić rozszerzenie rozwiązań fasadowych systemu lekkich ścian osłonowych, opartych na bazie kaset stalowych czy płyt warstwowych, lub mogą być montowane na niezależnych obiektach. Są to elementy modułowe gięte lub płaskie. Oferowane wyroby budowlane wykonane są z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Jako zabezpieczenie przed procesem korozyjnym stosuje się powłoki metaliczne oraz organiczne. Materiały i zabezpieczenia, z których produkowane są lekkie ściany osłonowe, gwarantują szerokie zastosowanie, tj. w środowiskach o bardzo wysokiej agresywności korozyjnej. Dzięki tego typu użytym materiałom elewacje są trwałe, nie ulegają zniszczeniu i mogą być projektowane na wiele dziesięcioleci, w trakcie których nie tracą swoich walorów estetycznych oraz konstrukcyjnych.

Systemy ścian osłonowych
System płyt warstwowych PWS-W PRUSZYŃSKI, PWS-W EKO, PWS-WA PRUSZYŃSKI oraz PIRTECH obejmuje płyty o zastosowaniu ściennym. Płyty warstwowe składają się z dwóch okładzin ze stali oraz z rdzenia (odpowiednio: wełna mineralna, sztywna pianka poliuretanowa typu PIR). Zadaniem okładzin jest przenoszenie naprężeń normalnych, natomiast rdzeń jest odpowiedzialny za przenoszenie naprężeń stycznych oraz utrzymanie stałego dystansu między okładzinami.
Na okładziny płyt stosowane są stalowe blachy zabezpieczone warstwą cynku, pokrytą jedną z wielu oferowanych powłok organicznych (m.in. poliester SP, PVDF, PUR). Duża paleta kolorystyczna, bogata gama profilowań blach okładzinowych, montaż w układzie poziomym lub pionowym umożliwia zastosowanie płyt warstwowych w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej. Możliwość tak szerokiego zastosowania wynika także z tego, że cały asortyment płyt warstwowych firmy Blachy Pruszyński jest w pełni przebadany i zweryfikowany w akredytowanych laboratoriach w Polsce i za granicą. Dzięki czemu architekt przystępujący do pracy jest w pełni świadomy możliwości, jakie oferuje dane rozwiązanie.
Lekkie ściany osłonowe, oparte na bazie kaset stalowych, składają się z kaset stalowych wzdłużnych (pełne lub perforowane) oraz blach elewacyjnych o bardzo szerokiej gamie kolorystycznej i bogatej ofercie pod względem kształtu – blachy trapezowe, blachy faliste, kasetony, panele. Blachy elewacyjne mogą być montowane w układzie pionowym, jak również poziomym. Warstwę izolacyjną stanowią płyty ze skalnej wełny mineralnej grubości od 140 mm do 240 mm. W przypadku lekkich ścian osłonowych, opartych na bazie kaset stalowych, w żadnym miejscu nie występuje mocowanie łącznikami przelotowy-mi – na całej grubości ściany, dzięki czemu zostało zminimalizowane powstanie mostków termicznych.
W przypadku bezpieczeństwa pożarowego lekkie ściany osłonowe są w stanie spełnić bardzo wysokie wymagania. Dzięki czemu i ch z astosowanie j est b ardzo szerokie – nawet w obiekcie o klasie odporności pożarowej A. Ponadto w szczególnych sytuacjach mogą pełnić funkcję oddzielenia przeciwpożarowego, spełniając kryteria odporności ogniowej REI.
Lekkie ściany osłonowe charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami pod względem izolacyjności akustyczneji pochłaniania dźwięku, co przy obecnej „walce” z hałasem stanowi ważny argument w trakcie podejmowania decyzji o tym, jaka technologia ma zostać zastosowana przy wznoszeniu obiektu. Na podstawie przeprowadzonych badań w akredytowanych laboratoriach uzyskano następujące wyniki:
• izolacyjność – w zależności od głębokości kasety, grubości zastosowanych blach oraz grubości wełny mineralnej zawiera się w przedziale od 36 dB do 52 dB,
• współczynnik pochłaniania dźwięku – w zależności od stopnia perforacji kształtuje się na poziomie od 0,55 dB do 0,95 dB.

Plusy
Do korzyści ze stosowania lekkich ścian osłonowych firmy Blachy Pruszyński zalicza się:
• szybkość i łatwość montażu,
• wysoki poziom bezpieczeństwa pożarowego,
• bardzo dobrą izolacyjność termiczną,
• bardzo dobrą izolacyjność akustyczną oraz wysoki poziom pochłaniania dźwięku,
• możliwość rezygnacji przy budowie z ciężkiego sprzętu,
• wyraźne zmniejszenie zapotrzebowania na ciężkie środki transportu,
• możliwość łatwego demontażu i powtórnego montażu w przypadku np. zmiany technologii w obiekcie z tą obudową,
• praktyczne uniezależnienie robót montażowych od warunków atmosferycznych,
• system oparty na bazie kaset stalowych umożliwia stosowanie w konstrukcjach hal, bez konieczności użycia rygli (kasety mocowane bezpośrednio do słupów),
• eliminację robót wykończeniowych,
• możliwość odzysku większości elementów i powtórnego ich zastosowania w przypadku wystąpienia demontażu,
• możliwość współpracy z różnymi typami konstrukcji,
• dużą różnorodność kształtu blach elewacyjnych,
• szeroką paletę kolorystyczną,
• możliwość stosowania w obiektach w kombinacjach z innymi rozwiązaniami elewacji.
Przytoczone zalety lekkich ścian osłonowych firmy Blachy Pruszyński świadczą o tym, że są rozwiązaniami wysokiej jakości, spełniającymi najbardziej wyszukane oczekiwania inwestorów, architektów oraz wykonawców. Szeroka paleta kolorystyczna, bogata gama kształtów, bardzo dobre właściwości mechaniczne umożliwiają zastosowanie tego typu rozwiązań w budownictwie halowym, przemysłowym i użyteczności publicznej.
Firma Blachy Pruszyński jest pewna, że oferowane systemy ścian osłonowych, jako w pełni opracowane i przebadane, są w stanie sprostać wysokim wymaganiom postawionym przez inwestorów oraz architektów w Polsce i za granicą.

open