Home Builder Science PREFABRYKACJA BETONOWA
PREFABRYKACJA BETONOWA
0

PREFABRYKACJA BETONOWA

0
0

Materiałowe aspekty produkcji. Materiały i właściwy ich dobór determinują właściwości techniczne produkowanych elementów prefabrykowanych. Ma to kluczowe znaczenie w zapewnieniu trwałości i bezpieczeństwa użytkowania obiektu wykonanego z prefabrykatów.

Podstawowymi materiałami do wykonania prefabrykatu są beton cementowy, stal zbrojeniowa zwykła lub sprężająca. W elementach warstwowych dodatkowym materiałem jest termoizolacja (zwykle styropian lub wełna mineralna). Niezbędne są także wkładki dystansowe stabilizujące zbrojenie oraz środki antyadhezyjne zapobiegające przywieraniu betonu do powierzchni formy w procesie produkcji (rys. 1.). Materiałem o największym udziale masowym w elementach jest beton i w dalszej kolejności stal zbrojeniowa. Właśnie te materiały w największym stopniu determinują właściwości techniczne produkowanych elementów. Właściwy dobór składników betonu oraz prawidłowe zaprojektowanie zbrojenia i jego otuliny są kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania obiektu oraz jego trwałości. Z tych dwóch materiałów szczególną wagę należy przypisać betonowi, ponieważ to właśnie ten materiał wykonywany jest w warunkach produkcyjnych w zakładzie prefabrykacji, podczas gdy stal zbrojeniowa dostarczana jest do wytwórni z zewnątrz jako półprodukt.

CZYTAJ DALEJ >>

open