Home Raporty BUDOWNICTWO W TRYBIE ON-LINE
BUDOWNICTWO W TRYBIE ON-LINE
0

BUDOWNICTWO W TRYBIE ON-LINE

0
0

Czyli aktywność wykonawców w sieci. Według najnowszego raportu1 ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku – wykonawcy prac remontowo-budowlanych coraz aktywniej korzystają z sieci nie tylko w celach prywatnych, ale również zawodowych.

Cena produktów, wskazówki techniczne oraz nowości to powody, które przyciągają budowlańców przed ekrany komputerów i smartfonów   Jak wykazały przeprowadzone w drugim kwartale 2017 r. badania, fachowcy korzystają ze stron www głównie w celach związanych z pracą zawodową – taka aktywność przeważa u ponad połowy badanych wykonawców. Częściej niż co piąty budowlaniec używa Internetu w równym stopniu w celach zawodowych, jak i prywatnych.

Jakich informacji szukają wykonawcy?
Aż 73,1% fachowców poszukuje w sieci informacji związanych z branżą budowlaną, najczęściej chcąc pozyskać wiedzę dotyczącą cen produktów (61,7%). Podążając za trendami i zmieniającym się rynkiem, szukają również informacji o nowościach produktowych (34,2%) oraz nowościach technicznych (28,3%). Świadczy to o tym, że współcześni fachowcy starają się być na bieżąco w zakresie innowacji. Na kolejnej pozycji wśród najczęściej poszukiwanych przez fachowców informacji znalazł się sposób montażu – taką wiedzą jest zainteresowany co trzeci wykonawca. Internet, jak wskazują badania, to także miejsce, w którym fachowcy szukają opinii innych osób o produktach.
Powyższe statystyki znajdują odzwierciedlenie w ocenie przydatności poszukiwanych przez wykonawców informacji. Na uwagę zasługuje tu sposób montażu produktów, który wysunął się na drugą pozycję.

Zakupy w sieci
Zainteresowanie fachowców ceną produktów pociąga za sobą ich dalsze działania on-line. Poszukując produktów atrakcyjnych cenowo, nie mogą pomijać Internetu, który ma dla nich atrakcyjną ofertę. Budowlańcy coraz częściej decydują się na zakup produktów za pośrednictwem sieci.
Do głównych powodów wpływających na takie decyzje, oprócz ceny, zalicza się większy asortyment produktów, możliwość zakupów bez wychodzenia z domu czy darmową dostawę. Biorąc pod uwagę rozwój narzędzi internetowych, w przyszłości można spodziewać się dalszego wzrostu zainteresowania zakupami on-line wśród fachowców. Więcej informacji o aktywności wykonawców w sieci w podziale na poszczególny typ wykonywanych prac, częstotliwość wizyt, używanie poszczególnych urządzeń z dostępem do Internetu oraz zakupy i odbiór reklam znajduje się w raporcie Budowlaniec on-line 2017.

Marta Łuszczyńska ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku

open