Home IT&BIM BIM Day 2017
BIM Day 2017
0

BIM Day 2017

0
0

O roli BIM w procesie projektowania i realizacji inwestycji budowlanych oraz miejscem, jakie zajmuje BIM w kontekście wyzwań i przyszłości polskiej branży budowlanej, dyskutowało ponad 400 uczestników konferencji BIM Day 2017. BIM – polska perspektywa: budowa XXI wieku.

„BIM nie jest narzędziem, metodą czy technologią. Jest koncepcją międzybranżowej współpracy na każdym etapie pracy nad obiektem budowlanym i infrastrukturalnym. Oznacza transparentność procesów i realną komunikację między poszczególnymi stronami. Kolejna edycja konferencji BIM Day pokazała, że warto rozmawiać o BIM w szerokim gronie – włączając do dyskusji wszystkie strony zaangażowane w proces inwestycyjno-budowlany” – powiedział Przemysław Nogaj, AEC Territory Sales Executive, Autodesk.

Konferencja BIM Day 2017 zgromadziła ponad 400 architektów, projektantów instalacji i konstrukcji, inżynierów lądowych i wodnych, wykonawców i inwestorów na rynku budowlanym, zarówno w obszarze obiektów kubaturowych, jak i infrastrukturalnych. Merytoryczny wkład w BIM Day miało 45 międzynarodowych prelegentów, dzięki którym udało się stworzyć program zawierający blisko 20 sesji związanych z różnymi obszarami BIM.

W sesji plenarnej BIM – trendy, strategie, doświadczenia, rozwiązania wzięli udział przedstawiciele Autodesk: Joachim Dekker i Emmanuel Di Giacomo, Konrad Pleban reprezentujący Dell, Mark Costello z działającej m.in. w Irlandii firmy HFB, Sharif Ben Chamach z holenderskiego RPS, Mateusz Turecki z Budimexu oraz Michał Skorupski – przedstawiciel KPMG. Bardzo ważnym elementem spotkania była debata BIM – jak skutecznie współpracować. W dyskusji uczestniczyli: Agnieszka Kalinowska-Sołtys, APA Wojciechowski; Tomasz Franczewski, Budimex; Dominik Harpula, Bouygues Immobilier Polska oraz Daniel Malujda, Aquanet SA. Uczestnicy debaty rozmawiali m.in. o świadomości i stosowaniu BIM w Polsce, wzajemnych oczekiwaniach architekt – wykonawca – inwestor, efektywnej współpracy i wzorcach zagranicznych.

Uczestnicy BIM Day 2017 mieli do wyboru 4 główne ścieżki branżowe: legislacja i standardy, BIM dla inwestorów i wykonawców, BIM w infrastrukturze, BIM dla architektów, konstruktorów, instalatorów oraz dodatkową ścieżkę: technologie dla branży. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prowadzona przez SARP sesja nt. BIM w zamówieniach publicznych, w której przedmiotem dyskusji była między innymi współpraca pomiędzy zamawiającym a wykonawcami, a także sesja nt. uwarunkowań legislacyjnych i edukacji BIM w Polsce, w której udział wzięli przedstawiciele SARP, PZITB oraz PZPB. Dobrymi praktykami i doświadczeniami w zakresie BIM na polskim rynku podzieliły się firmy: Arup, Budimex, CADach, Konstruktor, Lafrentz Polska, Murapol, Skanska, SUD Polska, TB Poland, Tequm oraz Warbud.

W przerwach pomiędzy sesjami na uczestników czekała interaktywna część wystawowa przygotowana przez partnerów konferencji, a także „Strefa Innowacji”, zapraszająca do świata VR i przetestowania najnowszych skanerów laserowych, nowoczesnych tabletów, stacji roboczych i innych innowacyjnych technologii dla branży architektoniczno-budowlanej.

open