Home Builder 4Young Engineers DR INŻ. ANNA BANAŚ – PROFIL INŻYNIERA
DR INŻ. ANNA BANAŚ – PROFIL INŻYNIERA
0

DR INŻ. ANNA BANAŚ – PROFIL INŻYNIERA

0
0

Rodowita gdańszczanka. Absolwentka II Liceum Ogólnokształcącego w Gdańsku w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym z rozszerzonym językiem angielskim.

Ukończyła studia w specjalizacji mostowej na kierunku budownictwo na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. Była studentką środowiskowego studium doktoranckiego na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. W roku 2017 obroniła pracę doktorską, której tematem były badania diagnostyczne i dynamika obiektów mostowych.
Od czasu ukończeniu studiów pracuje na Politechnice Gdańskiej, początkowo na stanowisku asystenta, później na stanowisku adiunkta w Katedrze Transportu Szynowego i Mostów. Od początku swojej pracy związana z działającym przy Katedrze akredytowanym Laboratorium Badań Terenowych, w którym obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Kierownika ds. Jakości.
Związana również z firmami budowlanymi i projektowymi, w których rozwija swoje pasje zawodowe. W 2016 roku uzyskała uprawienia budowlane w specjalizacji mostowej do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.
Współautorka ponad 500 opracowań (projekty, ekspertyzy, analizy) związanych z projektowaniem, budową, eksploatacją, diagnostyką i analizami obiektów mostowych i konstrukcji inżynierskich.
Od 2014 roku jest opiekunem i współzałożycielem studenckiego koła naukowego młodych mostowców MOST WANTED, działającego przy Katedrze Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej.

1. Moja specjalizacja
Konstrukcje mostowe.

2. Ulubiony przedmiot na studiach
Wszystkie przedmioty związane z mostami. Miałam to szczęście, że udało mi się trafić na wspaniałych dydaktyków, między innymi: Profesora Kazimierza Wysiatyckiego, Profesora Krzysztofa Żółtowskiego i Macieja Malinowskiego. Ich podejście do mostownictwa, pasjonujące wykłady i wiedza praktyczna zdecydowanie się wyróżniały i pomogły rozwinąć moją pasję do mostów.

3. Pierwsze i największe/najważniejsze wyzwanie inżynierskie (pierwszy projekt, rozwiązany problem na budowie itp.)
Zaraz po studiach zaangażowałam się nie tylko w działalność naukowo-badawczą, ale również dołączyłam do zespołu projektowo-eksperckiego. Jednym z pierwszych wyzwań, które zrobiły na mnie ogromne wrażenie, były prace eksperckie związane z awarią wiaduktu w Borkowie nad obwodnicą Trójmiasta. Wiadukt z prefabrykowanych belek sprężonych znajdujący się nad jedną z głównych arterii komunikacyjnych Trójmiasta został uderzony przez ramię koparki przewożonej na lawecie. Uszkodzenie doprowadziło do rozcięcia trzech dźwigarów głównych obiektu. Awaria wymusiła potrzebę szybkiego działania i pełnego skupienia. W takich sytuacjach nie ma czasu na uczenie się. Trzeba szybko przeprowadzić analizy i na ich podstawie podjąć decyzję.
Kolejnym niebagatelnym wyzwaniem była analiza i monitoring stanów wytężenia wezgłowia największego obiektu łukowego w Polsce, zbudowanego w Toruniu. Niestandardowe rozwiązania konstrukcyjne i sposób montażu ustroju, możliwość przeprowadzenia zaawansowanych analiz numerycznych z jednoczesnym przeprowadzeniem badań in situ stanu wytężenia mostu podczas całego cyklu wznoszenia obiektu to niezwykłe i nieocenione doświadczenie zawodowe dla inżyniera i diagnosty konstrukcji. Jednym z ważniejszych projektów i inwestycji w mojej karierze jest projekt podwieszonej kładki w Mikołajkach. Jestem autorką koncepcji kładki, której dokumentację budowlano- wykonawczą opracowaliśmy zespołowo. Kładka jest wizytówką Mikołajek oraz Mazur i posiada wyjątkowe oświetlenie – jedyne tego typu w Europie.

4. Moja pierwsza praca
Moja pierwsza poważna praca to praca na Politechnice Gdańskiej. Jako studentka 4. i 5. roku studiów prowadziłam zajęcia ze studentami niższych roczników na stanowisku studenta wspomagającego. Równolegle z pracą dydaktyczną od początku mojej kariery zawodowej prowadzę prace diagnostyczne, eksperckie i projektowe w ramach zadań realizowanych przez zespół Laboratorium Badań Terenowych Katedry Transportu Szynowego i Mostów Politechniki Gdańskiej.

5. Obiekt/budowa, która mnie fascynuje
Bez wątpienia jest to Most Golden Gate w San Francisco.

6. Marzenie inżyniera (co chciałbym jeszcze zaprojektować, wybudować itd.)
Mam ciągle wiele marzeń. Z uwagi na charakter mojej pracy są one związane z badaniami i monitoringiem konstrukcji mostowych, zaawansowanymi analizami numerycznymi, a także z samym projektowaniem. Moim marzeniem na pewno jest zaprojektowanie mostu łukowego, podwieszonego lub wiszącego o rekordowej rozpiętości. Ale marzę także o monitoringach i badaniach kolejnych wyjątkowych konstrukcji, dzięki którym możemy na bieżąco sprawdzać ich zachowanie.

7. Ulubiony przepis budowlany
Moje ulubione przepisy to przepisy kulinarne ciast oraz chlebów na zakwasie. Co do przepisów budowlanych – to uważam, że są one potrzebne i powinny być bezwarunkowo przestrzegane. Powinny być redagowane i konsultowane z zespołami doświadczonych praktyków.

8. Znienawidzony przepis budowlany
Myślę, że nienawiść to bardzo złe uczucie i lepiej jej w sobie nie kumulować. Uważam jedynie, że zdecydowanie za dużo jest w dzisiejszych czasach biurokracji, która niepotrzebnie w wielu przypadkach zajmuje czas.

9. Moja odskocznia od problemów (jak odpoczywam, regeneruję siły itp.)
To zdecydowanie spędzanie czasu z bliskimi mi osobami, na przykład na spacerach po naszych pięknych polskich plażach. Relaksuje mnie też sport, szczególnie taniec, jazda na nartach lub rolkach. Bardzo lubię też czas spędzony w domowym zaciszu. Czytam wtedy książki, piekę ciasta i moje ulubione chleby na prawdziwym naturalnym zakwasie.

10. Ostatnio przeczytana książka
Misja: Encyklopedia autorstwa Arturo Perez-Reverte.

PORTFOLIO (wybrane realizacje)
koncepcja oraz projekt podwieszonej kładki dla pieszych w Mikołajkach; zaawansowane analizy numeryczne MES obiektów mostowych, m.in.:
– analizy numeryczne uszkodzonego wiaduktu drogowego nad Obwodnicą Trójmiasta w m. Borkowo,
– analizy numeryczne ustroju największego w Polsce mostu łukowego w Toruniu w fazach budowy i w stanie docelowym,
– analizy numeryczne licznych obiektów mostowych wykonanych na potrzeby ekspertyz i próbnych obciążeń;

badania diagnostyczne i monitoringi w czasie budowy i w czasie eksploatacji obiektów mostowych, m.in.:
– monitoring w czasie budowy oraz próbne obciążenie największego w Polsce mostu łukowego w Toruniu,
– monitoring tensometryczny tunelu pod Martwą Wisłą w Gdańsku podczas wykonywania przejść poprzecznych,
– próbne obciążenie zabytkowych przęseł kratowych z 1857 r. drogowego mostu przez Wisłę w Tczewie,
– próbne obciążenia i badania diagnostyczne ponad 200 obiektów mostowych.

open