Home Builder Awards BOGDAN CZAPCZUK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
BOGDAN CZAPCZUK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
0

BOGDAN CZAPCZUK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017

0
0

Bogdan Czapczuk- absolwent Politechniki Warszawskiej, Prezes Zarządu F.B.I. TASBUD S.A., Członek Rady Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, Członek Rady Eksporterów Polskiego Klastra Eksporterów Budownictwa, Członek Wschodniego Klastra Budowlanego, Członek Polskiego Związku Menedżerów Budownictwa.

Został uhonorowany Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Honorową Odznaką „Za zasługi dla budownictwa” nadaną przez Ministra Infrastruktury i Budownictwa, Nagrodą Pro Publico Bono przekazaną przez Premiera RP, Honorową Perłą Polskiej Gospodarki przyznaną za Krzewienie Wartości Społecznych oraz Certyfikatem Rodzinna Firma Roku. Bogdan Czapczuk w 1985 roku założył przedsiębiorstwo (wyłącznie z polskim kapitałem), które od przeszło 30 lat prężnie się rozwija i jako Generalny Wykonawca realizuje skomplikowane projekty w kraju i za granicą. Za sprawne oraz innowacyjne zarządzanie firmą, a także wykonywanie na wysokim poziomie organizacyjnym i jakościowym usług jako Generalny Wykonawca, otrzymał nagrodę Pracodawca Roku 2014.
Współpracował z instytucjami państwowymi, takimi jak: Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej, Mazowiecki Oddział Żandarmerii Wojskowej oraz Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych. Wśród realizacji zagranicznych można wyróżnić rozbudowę cementowni w Benhazi, położonej na terenie Libii. Działalność Bogdana Czapczuka nie ogranicza się wyłącznie do branży budowlanej. Jako jeden z pierwszych założył Społeczne Towarzystwo Oświatowe, które dało podwaliny niepublicznemu szkolnictwu w postaci przeszło stu placówek dydaktycznych i pierwszej niepaństwowej uczelni wyższej w północno-wschodniej Polsce – Wszechnicy Mazurskiej w Olecku. Przez ponad 12 lat, jako Prezes Samodzielnego Koła Terenowego prowadził dwie szkoły niepubliczne. Jako V-ce Prezes Zarządu Głównego Społecznego Towarzystwa Oświatowego aktywnie uczestniczył w pracach komisji sejmowych przy tworzeniu ustaw.

open