Home Builder Awards PRZEMYSŁAW BOREK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
PRZEMYSŁAW BOREK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017
0

PRZEMYSŁAW BOREK – OSOBOWOŚĆ BRANŻY 2017

0
0

Przemysław Borek – Wiceprezes Zarządu Pekabex S.A., Prezes Zarządu Pekabex Bet S.A. i Członek Zarządu Pekabex Pref Sp. z o.o. Absolwent Wydziału Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej na kierunku budownictwo.

W latach 1995-2002 był pracownikiem akademickim w Katedrze Konstrukcji Metalowych, gdzie przygotowywał liczne opracowania techniczne i ekspertyzy. Uczestniczył również w autorskim projekcie zbiornika o objętości 75 tys. m3, który wykonywany był na Białorusi. Praktyczne umiejętności projektowania i analizy konstrukcji zarówno stalowych jak i żelbetowych wykorzystywał prowadząc własną Pracownię Projektową ARC Projekt. Od 2002 r. pracował na stanowisku kierownika projektu w firmie Ergon Poland sp. z o.o.. W latach 2003-2007 był dyrektorem handlowym. Tworząc od podstaw struktury i pozycję rynkową nowo otwartego polskiego oddziału firmy Ergon, przyczynił się do wzrostu rocznych obrotów z 7 do 114 mln zł. Od 2008 r. związany z Grupą Pekabex, gdzie pełni funkcję Prezesa Zarządu Pekabex Bet S.A., a od 2015 r. Wiceprezesa Zarządu spółki Pekabex S.A. Brał udział we wprowadzeniu firmy na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych oraz przejęciu spółek Centrum Nowoczesnej Prefabrykacji, Kokoszki Prefabrykacja S.A. oraz zakładu produkcyjnego należącego do Ergon Poland Sp. z o.o. w Mszczonowie.

W 2017 r. na szczególną uwagę zasługują takie projekty jego zespołu, jak budowa najwyższego obiektu biurowego w technologii nowoczesnej prefabrykacji – Olivia Star o wysokości 180 m w ramach kompleksu biurowego Olivia Business Center w Gdańsku, zdobycie największego w historii firmy kontraktu sprzedaży elementów prefabrykowanych, wraz z zaprojektowaniem konstrukcji oraz montażem dla inwestycji LG w Biskupicach Podgórnych k. Wrocławia, wzrost kontraktów na budowę obiektów mieszkaniowych w Skandynawii, a w Polsce – obiektów przemysłowych (hale produkcyjne i magazynowe). Wśród projektów wyróżnia się powstanie w 2017 r. Centrum Badań i Rozwoju Pekabex.

Jak podkreślał w wypowiedziach w roku 2017: „Jesteśmy na progu dużych przemian w budownictwie, pociągniętych dramatycznym wzrostem kosztów pracy, brakami w obsadach budów i rosnącą liczbą dodatkowych projektów mieszkaniowych. Technologia prefabrykacji stanie się najlepszym narzędziem do realizacji inwestycji, a Pekabex jest gotów na odpowiedź dla rynku”.

open