Home Builder Online BUILDER – LIPIEC 2018
BUILDER – LIPIEC 2018
0

BUILDER – LIPIEC 2018

0
0

Nowoczesne metody projektowe, digitalizacja procesów budowlanych, bezpieczeństwo pożarowe w przepisach i praktyce, automatyzacja oraz robotyzacja procesów technologicznych, jakość i jej gwarancja – to zagadnienia, które zdominowały bieżące wydanie „Buildera”.

Ale które będą kontynuowane również w kolejnych numerach – ze względu na ich wagę (nie do przecenienia) dla branży, która dzisiaj otwiera się na nową rzeczywistość. Nowoczesne technologie i standardy działania zwiększają efektywność oraz jakość przedsięwzięć budowlanych na wszystkich ich etapach: planowania, projektowania, realizacji i zarządzania. Tę nową rzeczywistość kreują zarówno doświadczeni inżynierowie i managerowie, jak również młodzi, rozpoczynający swoją karierę – ludzie nauki i praktyki. To z nimi i dla ich środowisk tworzymy wspólnie „Buildera” tak szeroko popularyzującego nowoczesne rozwiązania dla wszystkich dziedzin budownictwa i architektury.

Zapraszam do zgłębiania wiedzy o nich!

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna

W lipcowym numerze szczególnie polecamy wywiad okładkowy z Marzeną Lisiecką – Kawalską, Prezesem Zarządu AEC Design Sp. z o.o. – „Intelektualne wyzwanie”. A także komentarz Jacka Michalaka, Prezesa Zarządu SSO – „15 lat SSO”, rozmowę z Krzysztofem Pruszyńskim, Prezesem Zarządu i Kamilem Pruszyńskim, Członkiem Zarządu, firmy Blachy Pruszyński – „Wiedza zaprocentuje” oraz artykuł „Hotele w Polsce – kierunki rozwoju”, „Innowacje technologiczne w budownictwie. Robotyzacja i automatyzacja.”, czy „Bezpieczeństwo pożarowe i innowacyjność a przepisy.”
A z działu Architektura&Design polecamy artykuł okładkowy „Muzeum dla zmysłów” Mirosława Nizio, z działu Profile – „Archimedia Architekci&Inżynierowie” oraz „Wyzwania dla adaptacji”.

SPIS TREŚCI >>

SPIS TREŚCI A&D>>

open