Home News NAJŚWIEŻSZE SPOJRZENIE NA BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
NAJŚWIEŻSZE SPOJRZENIE NA BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE
0

NAJŚWIEŻSZE SPOJRZENIE NA BUDOWNICTWO ZRÓWNOWAŻONE

0
0

„ Nowa certyfikacja energetyczna jako element budownictwa zrównoważonego ”,  jest kolejną publikacją autorstwa prof.nadzw. dr hab.Eur.Inż.Tomasza Błaszczyńskiego, która dzięki aktualności podjętej problematyki oraz dużej wartości dydaktycznej, na stałe uplasowała się w rankingu najbardziej znaczących pozycji literatury z zakresu budownictwa.

Książka, w oryginalny sposób wprowadza czytelnika  w tematykę budownictwa zrównoważonego, budownictwa o zmniejszonym zapotrzebowaniu na energię oraz problematykę dotyczącą eko – miast.  Autor ponad 270 publikacji, omawia również  przepisy prawne dotyczące certyfikacji energetycznej budynków w kraju, oraz w wybranych krajach w Unii Europejskiej i na świecie. Dokonany w niej przegląd polskich norm niezbędnych do oceny energetycznej aktualnej tematyki, będzie więc przydatny dla studentów kształcących się na kierunku budownictwo.

Także podstawy wyznaczania i tok obliczania charakterystyki energetycznej budynku, wg metody obliczeniowej i zużyciowej, oraz zamieszczony w niej przykład obliczeń (kilku wariantowych) charakterystyki energetycznej niewielkiego budynku, jest ważnym problem z punktu widzenia naukowego.

Książka dokładnie i wieloaspektowo przedstawia problem budownictwa zrównoważonego w kraju i na świecie. Mają one bardzo duże znaczenie społeczno- gospodarcze; dotyczą budowy i utrzymania środków trwałych, i co więcej jakości życia ludzi.

Do opracowania publikacji autorzy wykorzystali szeroką literaturę krajową i zagraniczną obejmującą ponad 140 pozycji, w tym również własny dorobek publikacyjny wiążący się z tematyką pracy, aktualne normy i inne akty prawne i również strony internetowe. Książkę wzbogacono licznymi przykładami realizacji budynków prawie lub w pełni zero energetycznych oraz eko – miast (z najnowszymi realizacjami włącznie) dlatego jest ona aktualna, interesująca oraz wartościowa merytorycznie, przez co spełnia istotną rolę edukacyjną, podnosząc świadomość czytelnika w zakresie omawianej tematyki.

 

(fot.arch. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej)

open