Home Biznes i Ludzie Ludzie GŁOS RADY – PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI
GŁOS RADY – PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI
0

GŁOS RADY – PROF. DR HAB. INŻ. ZBIGNIEW KLEDYŃSKI

0
0

prof. dr hab. inż. Zbigniew Kledyński Prezes Krajowej Rady Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa

Z prawdziwą satysfakcją i dumą informujemy, że podczas obrad XVII Krajowego Zjazdu Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa wybrano Pana Profesora Zbigniewa Kledyńskiego na Prezesa najważniejszej w Polsce organizacji budowlanej inżynierów.

W imieniu Redakcji i Rady Naukowej, Programowej i Recenzentów Buildera pragniemy wyrazić naszą radość i przekazać Panu Profesorowi najszczersze gratulacje, również na łamach miesięcznika, z którym Pan Profesor jest związany od kilku lat poprzez działalność w Radzie.

Życzymy Panu Profesorowi wielu sukcesów w pełnieniu tak ważnej dla funkcjonowania samorządu zawodowego inżynierów budownictwa funkcji i we wszelkich działaniach wspierających rozwój nowoczesnego budownictwa w kraju

open