Home News BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI
BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI
0

BUDOWNICTWO PRZYSZŁOŚCI

0
0

Budować, mieszkać, myśleć – tę frazę, użytą w tytule wyboru esejów Martina Heideggera przywołuję w pierwszym skojarzeniu, opisując temat raportu, który w tym roku firmuje EFL SA w ramach prowadzonej od ośmiu lat serii badawczo-wydawniczej „Pod lupą”. I do którego lektury serdecznie Państwa zapraszamy!

Budowanie ma na celu zamieszkiwanie, które dzięki niemu staje się możliwe. Oczywiście nie wszystkie budowle są mieszkaniami. Most, droga ekspresowa, stadion, elektrownia wiatrowa i biurowiec, choć same mieszkaniami nie są, stwarzają określone warunki do naszego zamieszkiwania. Budujemy po to, by życie czynić bezpiecznym, wygodnym, dostatnim, ale przede wszystkim lepszym – bo w poczuciu odpowiedzialności za nasz świat i to, co z niego przetrwa dla naszych następców, staramy się budować mądrze, motywowani tyleż wyzwaniami dnia dzisiejszego, co i przyszłości. Przyszłości, którą próbujemy odczytywać z dostępnych nam dziś znaków, bo jutro przecież zaczyna się dziś. I o tym jutrze osadzonym w dziś jest nasz nieco futurystyczny raport, do którego lektury już dziś zapraszam.

Serce gospodarki

Ideą raportu jest pokazanie kierunków, w które potencjalnie może zmierzać branża budowlana, a także wyzwań, jakim będzie musiała sprostać. Raport zawiera wyniki badania, w którym pytaliśmy przedsiębiorców obszaru MŚP – szeroko rozumianego sektora budownictwa (także architektury, inżynierii budowlanej, urbanistyki) o różne aspekty budownictwa, które jest przecież sercem naszej gospodarki. Budownictwo to trzecie źródło polskiego PKB, jednak o sile polskiej branży budowlanej stanowi nie tylko rola w gospodarce. Jeszcze niedawno podstawowym czynnikiem decydującym o konkurencyjności krajowych podmiotów była tania siła robocza. Teraz, gdy wyczerpują się proste rezerwy rozwoju, rynek wymusza poszukiwanie innowacyjnych rozwiązań lub ponowne odkrywanie tych zapomnianych. Biorąc pod uwagę ograniczone możliwości inwestycyjne branży o sporym rozdrobnieniu, a także koszt nowoczesnych maszyn i zaawansowanych technologii (choć już dziś jest oczywiste, że w „budownictwie przyszłości” nie chodzi tylko o high-tech) – widać, przed jakim wyzwaniem stoi świat instytucji finansowych. Myślę, że branża budowlana i wizje jej przyszłości dają nam przestrzeń do refleksji nad nowymi potrzebami i zupełnie nowymi koncepcjami instrumentów finansowych kierowanych do tego segmentu rynku. Po lekturze raportu myślę jednak, że tak jak sektor szeroko rozumianego budownictwa stoi przed wyzwaniami jakościowej zmiany w modelu życia, pracy, funkcjonowania struktur społecznych, której hasłami są
coworking, coliving, cohousing, coinvesting, tak my, jako sektor finansowy, jesteśmy u progu rewolucji, której hasłem jest service design. To takie projektowanie oferty czy produktu, które zaczyna się od wielostronnego, żmudnego, często nawet uczestniczącego badania potrzeb i zwyczajów potencjalnych użytkowników.

Zaspokajanie potrzeb

Powrót do „wspólnotowości” to prawdopodobnie również kwestia mody, może też wynikać z naszych pierwotnych potrzeb, w tym potrzeby bycia blisko drugiej osoby. A być blisko odbiorcy usług, partnera w biznesie, „prospekta” czy wreszcie klienta – to uczestniczyć w badaniu i nazywaniu potrzeb oraz projektowaniu sposobów ich zaspokajania. Dzisiejsze budownictwo opiera się na dość zachowawczym modelu biznesowym, lecz ze względu na zmiany, głównie społeczne, samo także ewoluuje na naszych oczach. Firmy pracujące nad rozwiązaniami dla budownictwa testują pomysły, które zadowolą klientów za kilka czy kilkanaście lat. I w nowej rzeczywistości, wyznaczonej przez coworking, coliving, a może i cothinking, rolą naszą, jako projektantów usług finansowych, jest udział w zdefiniowaniu tych potrzeb. I również o tym jest nasz raport.Zapraszam do lektury raportu, którego premiera będzie mieć miejsce 11 października pod adresem www.efl.pl. Naprawdę warto!

Radosław Woźniak wiceprezes Zarządu EFL SA

__________________________

EFL w 2011 roku stworzył Europejski Program Modernizacji Polskich Firm (EPMPF). To projekt, którego ideą założycielską było podkreślenie roli współpracy firmy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi – Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju oraz Bankiem Rozwoju Rady Europy. Ideą programu jest przede wszystkim wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw poprzez przekazanie im wiedzy dotyczącej różnych aspektów finansowych związanych z działalnością podmiotów gospodarczych tego obszaru, ale też budowanie dialogu opartego o znajomość otoczenia, w jakim funkcjonują z przedstawicielami poszczególnych sektorów czy grup społecznych MŚP. W ramach projektu od 2011 Europejski Fundusz Leasingowy przygotowuje raporty sektorowe z cyklu „Pod lupą”. Raporty dostępne są na naszej stronie internetowej: https://media.efl.pl/reports/ 16870.

open