Home Aktualności POLAK WE WŁADZACH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY OCIEPLEŃ
POLAK WE WŁADZACH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY OCIEPLEŃ
0

POLAK WE WŁADZACH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA BRANŻY OCIEPLEŃ

0
0

Jacek W. Kulig, wiceprezes polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń (SSO), został wybrany w skład nowego Zarządu European Association for ETICS (EAE), organizacji reprezentującej branżę producentów ociepleń budynków w Europie. Przedstawiciel Polski będzie odpowiadał za sprawy finansowe EAE. Wybory Zarządu EAE odbyły się 11 października w Baden-Baden (Niemcy). Kandydaturę Jacka W. Kuliga wysunęło Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, działające od 15 lat i zrzeszające obecnie 31 członków. SSO było jednym z 11 krajowych stowarzyszeń, które 10 lat temu powołały European Association for ETICS. Dziś Polska jest największym rynkiem w Unii Europejskiej, szacowanym na 43 mln m2 wykonanych ociepleń w skali roku.
Jacek W. Kulig współtworzył w 2003 roku, Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, a pięć lat później był jednym z inicjatorów utworzenia European Association for ETICS i pełnił funkcję wiceprezesa Zarządu w pierwszej kadencji. W tym czasie był też jednym z pomysłodawców zainicjowania Europejskiego Forum ETICS – największej w Europie konferencji sektora ociepleń. Zawodowo związany z branżą od 1997 r., najpierw w Dryvit Systems, zaś od siedmiu lat w Henkel Polska. Jest absolwentem Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Jest żonaty, ma troje dzieci.

Jak zauważył Jacek W. Kulig, w kierownictwie Europejskiego Stowarzyszenia od dłuższego już czasu nie było przedstawiciela Polski, największego w UE rynku ociepleń. – Wraz z kolegami z Zarządu SSO zdecydowaliśmy się tę sytuację zmienić. W nowych władzach EAE odpowiadam za finanse, czyli przede wszystkim planowanie, monitoring i realizację budżetu. Wiem z doświadczenia, że na tym moja rola się nie skończy. W gronie Zarządu EAE definiujemy wiele projektów aktywnie wspierających dalszy rozwój sektora ociepleń w całej Europie. Zdajemy sobie też sprawę z wyzwań, jakie niesie ze sobą proces zmian w budownictwie. Mam tu na myśli głównie legislację, bezpieczeństwo oraz ekologię. Naszego głosu nie może więc zabraknąć podczas dyskusji w Komisji Europejskiej i w innych europejskich instytucjach, a działając jako stowarzyszenie mamy większą siłę. Z drugiej strony EAE jest platformą merytorycznej dyskusji i wymiany doświadczeń. To jest wartość, z której korzystają wszyscy członkowie polskiego stowarzyszenia. Dzięki mojej pracy w Zarządzie będzie nam jeszcze łatwiej czerpać z tych zasobów, dla dalszego wzrostu polskiego rynku w sektorze ociepleń, zarówno pod względem odpowiedzialnego rozwoju, jak i oczekiwanego przez przedsiębiorców profitu – zapowiedział Jacek W. Kulig.

Dr inż. Jacek Michalak, prezes Stowarzyszenia na Rzecz Systemów Ociepleń, stwierdził, że powrót Polaka do władz EAE dowodzi kluczowego znaczenia Polski w europejskim sektorze ociepleń. – Nie ma zbyt wielu dziedzin gospodarki, w których nasz kraj zajmowałby taką silną pozycję jak nasza branża. Polski rynek ociepleń jest nie tylko pierwszy w UE pod względem wielkości, ale to też producenci oferujący najnowsze rozwiązania technologiczne dla coraz bardziej wymagających konsumentów. Warto pamiętać, że ocieplenia budynków to także najlepsza odpowiedź na potrzeby związane z energooszczędnością, w tym z walką ze smogiem. Prawidłowa izolacja ścian zewnętrznych może zmniejszyć zużycie energii cieplnej nawet o połowę – podkreślił prezes Michalak.

Głos Polski
Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń bierze aktywny udział w pracach europejskiej organizacji, m.in. w Komitetach Technicznym i Marketingowym EAE. W 2017 roku w Warszawie SSO było gospodarzem IV Europejskiego Forum ETICS, firmowanego przez EAE cyklicznego spotkania branży. W konferencji uczestniczyło rekordowe 270 osób z 24 krajów. Z kolei eksperci European Association for ETICS, m.in. dyrektor zarządzający EAE Ralf Pasker, są regularnie obecni podczas organizowanej co roku przez polskie stowarzyszenie Międzynarodowej Konferencji ETICS, najważniejszego krajowego forum integrującego liczne środowiska związane z sektorem systemów ociepleń. Dotychczasowe pięć edycji wydarzenia zgromadziło łącznie około 700 osób z 10 krajów.

Jesteśmy przekonani, że nasz głos w nowych władzach European Association for ETICS otworzy jeszcze więcej możliwości ugruntowania roli polskiej branży ociepleń w krajowej i europejskiej gospodarce, jak też ułatwi nasze działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, który jako branża staramy się wspierać – podsumował prezes SSO Jacek Michalak.

W skład nowo wybranego Zarządu European Association for ETICS, oprócz reprezentanta Polski, weszli: Ruud Van Eersel (prezes Zarządu, Belgia), prof. Zuzana Sternová (wiceprezes, Słowacja), dr Clemens Hecht (Austria) i Alessandro Siragusa (Wlochy). W najbliższych tygodniach skład Zarządu EAE powiększy się o jeszcze jedną osobę – przedstawiciela Niemiec, który będzie odpowiedzialny za promocję systemów ociepleń w Europie. EAE zrzesza obecnie 25 członków z Europy, w tym 12 narodowych stowarzyszeń branżowych, oraz współpracuje z krajowymi organizacjami z USA, Kanady, Chin i Japonii.

Więcej informacji: Systemyocieplen.pl, Twitter.com/SSO_ocieplenia, Konferencjaetics.com.pl.

open