Home Architecture Design MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – INNOWACYJNE ECO-MIASTO
MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – INNOWACYJNE ECO-MIASTO
0

MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA – INNOWACYJNE ECO-MIASTO

0
0

W dniach 8-9 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja „INNOWACYJNE ECO-MIASTO: zdrowe środowisko, zdrowi ludzie”. 

Jak rozwijać miasta, nie zwiększając jednocześnie presji na środowisko? Jakie innowacje wprowadzać? Jak podnosić jakość życia mieszkańców w kontekście życia w zdrowym i przyjaznym środowisku? To kluczowe pytania, na które w czasie wykładów, dyskusji i warsztatów będą odpowiadać eksperci. Konferencja pozwoli polskim samorządom przyjrzeć się wyzwaniom, przedyskutować je, poznać najnowsze rozwiązania technologiczne oraz nawiązać kontakty z innymi miastami inwestującymi w rozwój zrównoważony.

Elementem programu konferencji będzie wręczenie nagród w piątej edycji konkursu ECO-MIASTO.

Organizatorami konferencji są: Centrum UNEP/GRID-Warszawa, ECO-MIASTO oraz Urząd Miasta Stołecznego Warszawy. Wydarzenie jest dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Konferencja ma na celu promowanie działań, które mogą uczynić miasta bardziej przyjaznym miejscem do życia i ograniczać ich negatywny wpływ na środowisko naturalne. Podczas wydarzenia  przedstawiciele samorządów będą mieli okazję, by poznać doświadczenia władz innych ośrodków w zakresie polityki zrównoważonego rozwoju, przyswoić wiedzę na ten temat przekazywaną przez ekspertów oraz przedstawić własne, sprawdzone rozwiązania. W programie przewidziano dyskusje o zagadnieniach związanych z adaptacją do zmian klimatu, odpowiednim gospodarowaniem zasobami miasta, mobilnością zrównoważoną czy zielenią w mieście.

Konferencja umożliwi spotkanie przedstawicieli międzynarodowych organizacji oraz polskich i europejskich miast, a także ekspertów w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii.

Miejska Agenda UE
Dzięki ustanowieniu Miejskiej Agendy UE w 2016 r. europejskie miasta zyskały możliwość, by w ramach tworzonych partnerstw w większym stopniu wpływać na unijną politykę w kwestiach, które bezpośrednio dotyczą rozwoju miast. Wśród priorytetowych tematów agendy znalazły się m.in. jakość powietrza, gospodarka o obiegu zamkniętym, przystosowanie do zmian klimatu, przemiany energetyczne, zrównoważone użytkowanie gruntów czy mobilność miejska. Konferencja INNOWACYJNE ECO-MIASTO stwarza przestrzeń dla dyskusji nad tymi zagadnieniami.

Wystąpienia, warsztaty, wystawy
Formuła wydarzenia jest bardzo różnorodna. Obok konferencyjnych wystąpień i wymiany poglądów odbędą się także spotkania o charakterze warsztatowym realizowane w mniejszych grupach, a koncentrujące się na analizie najlepszych praktyk konkretnych miast. Konferencji towarzyszyć będzie wystawa.

Rozstrzygnięcie konkursu ECO-MIASTO
Ważnym elementem konferencji będzie także uroczyste podsumowanie projektu ECO-MIASTO. Miasta najlepiej realizujące politykę zrównoważonego rozwoju otrzymają nagrody. Rozstrzygnięty zostanie także konkurs dla dzieci i młodzieży „Zakręceni w przestrzeni” promujący ideę tworzenia przyjaznych mieszkańcom miejsc wśród najmłodszych.  Organizatorami projektu są Ambasada Francji w Polsce oraz Centrum UNEP/GRID-Warszawa. ECO-MIASTO jest realizowane we współpracy z RENAULT Polska, SAUR Polska, Saint-Gobain, SUEZ Polska, ENGIE oraz Grupą EDF reprezentowaną przez EDF Polska, DK Energy i TIRU, a także Wspólnie – Fundacją LafargeHolcim.

GDZIE: Centrum Nauki Kopernik w Warszawie
KIEDY: 8-9 listopada 2017 r.
DLA KOGO:
– przedstawiciele samorządów
– przedstawiciele organów administracji centralnej oraz agend międzynarodowych
– przedstawiciele biznesu z Polski i zagranicy
– eksperci w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i innowacyjnych technologii,
– organizacje pozarządowe i międzynarodowe,

Dziennikarzy zainteresowanych udziałem w konferencji prosimy o kontakt: CONSTANS PR, biuro@constanspr.com.pl, tel. 22 401 09 92

open