Home Firmy WIZJA, LUDZIE I WZROST – XAVIER GUESNU
WIZJA, LUDZIE  I WZROST – XAVIER GUESNU
0

WIZJA, LUDZIE I WZROST – XAVIER GUESNU

0
0

Nieustannie dążymy do tego, aby być zaufanym doradcą naszych Klientów, firmą bezpieczną i zrównoważoną oraz dobrym miejscem pracy dla naszych pracowników. – Xavier Guesnu, Prezes Zarządu Lafarge w Polsce.

Danuta Burzyńska: Jest przynajmniej kilka powodów, by zapytać Pana o podsumowanie minionego roku i o plany na najbliższą przyszłość – początek nowego roku, przejęcie sterów Lafarge w Polsce w marcu 2018 r. Jaki był rok 2018 i jakie widzi Pan szanse oraz wyzwania na rok 2019?

Xavier Guesnu: To był ciekawy rok dla rynku budowlanego w Polsce, w tym dla Lafarge – wiodącego producenta cementu, kruszyw i betonu, dla naszych ponad 50 zakładów i blisko 1500 pracowników. Początek roku 2018 przyniósł znaczące zmiany i dla firmy, i dla mnie osobiście. W marcu Grupa La
fargeHolcim wprowadziła nową Strategię 2022, jednocześnie objąłem funkcję Prezesa Zarządu Lafarge w Polsce i odświeżyliśmy naszą misję oraz wizję. Polska to wspaniały kraj, z którym związany jestem od lat – moja żona jest Polką, a rozwój zespołu i biznesu Lafarge w Polsce to ciekawe wyzwanie. Jako firma nasze priorytety strategiczne z 2018 roku zabieramy ze sobą w nowy rok. Nadal będziemy stawiali przede wszystkim na rozwój, rentowny i bezpieczny wzrost oraz wykorzystanie pełnego potencjału we współpracy z naszymi Klientami i w rozwoju naszych pracowników. Niezmiennie naszymi priorytetami pozostaje bezpieczeństwo i dbałość o środowisko. Chcemy być zaufanym doradcą dla naszych Klientów, firmą bezpieczną oraz zrównoważoną dla naszych partnerów i interesariuszy, a także dobrym miejscem pracy dla naszych pracowników. Można powiedzieć, że miniony rok był niejednoznaczny dla całej branży budowlanej. Z jednej strony mamy do czynienia z boomem w budownictwie, co jest oczywiście pozytywne, z drugiej strony duże nagromadzenie kontraktów infrastrukturalnych postawiło przed branżą wiele wyzwań. Dodatkowo towarzyszą nam wyzwania inflacyjne i te związane z kosztami: energii, CO2, pracy, logistyki, których wzrost przewidujemy.

Danuta Burzyńska: W każdym przedsiębiorstwie istnieje misja i wartości, którymi kieruje się ono w prowadzonym biznesie i poza nim. Jakie są to wartości w Lafarge? Często mówią Państwo o bezpieczeństwie jako nadrzędnej wartości.

Xavier Guesnu: Bezpieczeństwo było i jest nadrzędną wartością Lafarge, co oznacza, że to, JAK realizujemy nasze założenia biznesowe, jest tak samo ważne jak CO, czyli wynik, jaki chcemy osiągnąć. Bezpieczna praca i kultura „0 wypadków” – zarówno na terenie zakładów, jak i poza nimi, np. na drodze – to dla nas priorytet. Cały czas nad tym pracujemy. Po pierwsze wprowadziliśmy w tym roku wiele działań poprawiających bezpieczeństwo. W ich efekcie zwiększyła się obecność naszych kluczowych managerów „w terenie” – w naszych zakładach. Przełożyło się to na wzrost liczby działań korygujących i naprawczych. Po drugie dbamy o bezpieczeństwo na drodze: aż 45% wszystkich przejechanych przez naszych kierowców kilometrów było monitorowanych przez system IVMS, dzięki czemu możemy znacząco poprawiać styl jazdy i niwelować niebezpieczne zachowania kierowców. Tylko w ostatnim kwartale ubiegłego roku uruchomiliśmy dwie kampanie dotyczące bezpieczeństwa: Zima bez wypadków i Profesjonalnie znaczy bezpiecznie – obie skierowane są do naszych pracowników i podwykonawców. Dzięki tym wszystkim działaniom całkowity wskaźnik wypadkowości – obejmujący zarówno nasze zakłady, jak i transport – zmalał w minionym roku ponad 3-krotnie. Chciałbym też wspomnieć o zrównoważonym rozwoju, którego założenia realizujemy w Polsce zgodnie z Planem 2030 Grupy LafargeHolcim w czterech filarach: klimat, gospodarka obiegu zamkniętego, woda i przyroda oraz ludzie i społeczności. W tym obszarze również wiele się działo. Przeprowadziliśmy sesje dialogu społecznego w trzech zakładach, stale zmniejszamy emisję CO2 na tonę produkowanego cementu, ograniczyliśmy emisję zanieczyszczeń pyłowych. W lutym 2018 r. uruchomiliśmy platformę paliw alternatywnych w naszej Cementowni Kujawy. Znacznie zwiększyliśmy substytucję paliw alternatywnych w obu naszych cementowniach – na Kujawach i w Małogoszczu.

Danuta Burzyńska: Wiele mówi się ostatnio, także w kontekście branży cementowej, o emisji CO2 oraz zmianach klimatu. Lafarge deklaruje, że są to tematy bardzo ważne dla Grupy. Był Pan także uczestnikiem odbywającego się w Katowicach szczytu COP24. Czy mają Państwo konkretne pomysły na działania zmierzające do obniżenia emisji CO2?

Xavier Guesnu: Zarówno jako Grupa, jak i jako Lafarge w Polsce, staramy się aktywnie uczestniczyć w debacie odnośnie do zmian klimatu i roli sektora prywatnego w przeciwdziałaniu tym zmianom. Miałem przyjemność reprezentować Grupę LafargeHolcim podczas odbywającego się w grudniu 2018 w Katowicach szczytu COP24 w ramach panelu Przeniesienie ambicji klimatycznych na wyższy poziom – przywództwo w branży. Zmniejszenie emisji CO2 to jeden z najważniejszych celów zawartych w Planie 2030 Grupy LafargeHolcim. Podejmujemy szereg działań związanych z naszymi procesami produkcyjnymi cementu, które pozwalają nam na stopniowe obniżanie emisji CO2, m.in. zwiększamy wydajność pieców oraz zużycie paliw alternatywnych wykorzystywanych przy produkcji cementu. Tak jak już wspomniałem, zainwestowaliśmy także w budowę nowoczesnej platformy paliw alternatywnych przy naszej Cementowni Kujawy. Dzięki tej inwestycji odpady takie jak plastik, papier, tekstylia czy pocięte opony są przetwarzane w energię, która dostarcza ciepła niezbędnego do wypalania klinkieru. Zwiększamy także udział dodatków do cementu pochodzących z recyklingu. W sierpniu 2018 roku otwarty został Zakład Separacji Popiołów Siekierki – projekt realizowany wspólnie z PGNiG Termika. Zakład oczyszcza popioły lotne powstające podczas spalania węgla i przekształca je w surowce gotowe do ponownego wykorzystania. Stale inwestujemy także w poprawę efektywności energetycznej naszych zakładów oraz w badania i rozwój innowacji. Opracowujemy rozwiązania poprawiające efektywność energetyczną budynków, zwiększające ich trwałość oraz zmniejszające ilość materiału potrzebnego do osiągnięcia pożądanych funkcjonalności. Pracujemy nad naszym portfolio produktowym, zwiększając ofertę cementów o mniejszej zawartości klinkieru portlandzkiego niezbędnego w mieszance cementowej, dzięki czemu do atmosfery trafia mniej CO2. Wprowadzamy też przyjazne środowisku produkty, takie jak Airium – posiadający unikalne właściwości izolacyjne przy zachowaniu niskiej masy materiału, całkowicie mineralny – podlegające w 100% recyklingowi. Podczas COP24 mówiłem też o tym, jak ważne jest budowanie świadomości w zakresie emisji CO2. Badania wskazują, że zaledwie 25– 30% emisji CO2 to produkty i rozwiązania, proces ich produkcji, a aż 70–75% to użytkowanie budynków w dłuższym czasie. Dlatego ważne jest spojrzenie na branżę budowlaną w całym cyklu życia produktów i budynków oraz wzrost nacisku na rozwiązania zmniejszające ślad węglowy. Potrzebne jest też zwiększenie popytu na takie rozwiązania poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów uwzględniających emisję CO2 w całym cyklu życia budynków. Rozwiązania i produkty o niskim śladzie węglowym istnieją, rynek musi tylko mieć motywację, żeby z nich skorzystać.

Danuta Burzyńska: Wspominał Pan wcześniej, że poszukiwanie innowacji na wielu płaszczyznach działalności to jeden z elementów walki ze zmianami klimatu. Jednak nowoczesne rozwiązania i produkty to także sposób na budowanie przewagi konkurencyjnej.

Xavier Guesnu: Tak. Po pierwsze poszukujemy innowacji w obszarze rozwiązań, produktów i usług. Przykładem takich działań są: nasze podejście do logistyki w postaci floty dedykowanej czy zarządzania zapasami przez dostawcę (VMI), usługi układania nawierzchni betonowych oferowane przez naszą Spółkę LH Engineering, produkty takie jak iX do posadzek czy też rozwiązania digitalowe, jak TMS w logistyce. Po drugie stale wdrażamy nowoczesne technologie zarówno w procesach produkcji, jak również obszarach jakości naszych produktów i obsługi klientów. Przykładem może tu być uruchomione w ubiegłym roku w pełni automatyczne Laboratorium Zmianowe w Cementowni Kujawy. W 2018 roku zakończyliśmy też trwający 10 lat, wart ponad 400 mln zł, proces modernizacji i rozwoju tego zakładu w ramach Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Dzięki tej inwestycji wprowadziliśmy do procesu produkcyjnego Cementowni Kujawy nowoczesne technologie. W efekcie podnieśliśmy jakość produktów i obsługi klienta, znacznie zmniejszyliśmy zużycie energii, zwiększyliśmy też stosowanie paliw alternatywnych do 80% i obniżamy
emisję CO2.

Danuta Burzyńska: Ogromny wpływ na konkurencyjność firmy mają także uwarunkowania rynkowe. Wiele kontraktów, zwłaszcza infrastrukturalnych i drogowych, zawieranych w minionych latach jest dzisiaj realizowanych ze stratą. Czy dotyka to także Państwa firmę?

Xavier Guesnu: Długo oczekiwany boom w budownictwie przyniósł ze sobą nie tylko wielkie możliwości, ale także trudności, którym cała branża musi sprostać. Nastąpiła kumulacja projektów drogowych i kolejowych wraz z jej wszystkimi następstwami. Pojawiły się nowe wyzwania – rosnące koszty pracy, logistyki i materiałów oraz zauważalny niedobór pracowników. Mocny wpływ na rynek mają także czynniki gospodarcze, jak zwiększająca się inflacja czy rosnące ceny energii oraz emisji CO2. Brak aktualnej indeksacji dla dużych projektów infrastrukturalnych w Polsce stanowi dodatkowe wyzwanie dla całej branży budowlanej. Ostatnio pojawiła się propozycja Ministerstwa dotycząca metody waloryzacji nowych projektów. To dobra informacja, ale nie rozwiązuje problemu, z którym mierzy się branża, tj. waloryzacji projektów realizowanych od 2015 roku.

Danuta Burzyńska: Dziękuję za rozmowę i życzę wielu sukcesów.

_________________________________________________

10x NAJ… zdaniem Xaviera Guesnu

1. Najbardziej absurdalny przepis w polskim prawie gospodarczym – to brak aktualnych zasad indeksacji cen w kontraktach infrastrukturalnych, szczególnie tych rozpoczętych przed 2015 rokiem.

2. Najgorsza cecha narodowa Polaków – to narzekanie!

3. Najlepsza cecha narodowa Polaków – to przedsiębiorczość i duch walki, obecny już przynajmniej od czasów twórczości Adama Mickiewicza.

4. Najdłuższy dzień pracy – 48 h bez przerwy, gdy przeprowadzałem zakup firmy, była to bardzo ważna inwestycja.

5. Najtrudniejsza decyzja w Pana życiu – każda zmiana pracy i związana z nią przeprowadzka do innego kraju to bardzo trudna decyzja, która wpływa na życie całej mojej rodziny.

6. Najchętniej wolny czas poświęcam na… – bycie z rodziną lub uprawianie sportu, szczególnie na świeżym powietrzu.

7. Największe niespełnione marzenie z dzieciństwa – to marzenie bardziej z wieku nastoletniego, ale nadal aktualne – odwiedzić dystrykt Mustang w Nepalu, to podobno magiczne miejsce!

8. Największe spełnione marzenie – fantastyczna rodzina: dwoje dzieci i żona (Polka!), trekking w górach Atlas oraz Cordillera Blanca.

9. Największa życiowa porażka – lubię stwierdzenie Nelsona Mandeli, który mówił „nigdy nie ponoszę porażek, albo wygrywam, albo się uczę”.

10. Największy życiowy sukces – wszystkie moje sukcesy zawodowe były zawsze sukcesami całych zespołów. Taki, który wspominam wyjątkowo dobrze, to uruchomienie w Lafarge w Kanadzie zupełnie nowej jednostki biznesowej zajmującej się gospodarką obiegu zamkniętego.

open