Home Architecture Design GREEN 2 DAY: 1+1 TO WIĘCEJ NIŻ 2
GREEN 2 DAY: 1+1 TO WIĘCEJ NIŻ 2
0

GREEN 2 DAY: 1+1 TO WIĘCEJ NIŻ 2

0
0

Drugi etap inwestycji składającej się z dwóch części był wyjątkowym wyzwaniem. W tym przypadku jeden plus jeden to więcej niż dwa. Nowoczesne bryły i towarzyszące im przestrzenie publiczne tworzą rozpoznawalny znak aglomeracji zorientowanej na wysoką jakość życia. Wszystko bierze swój początek w nieoczywistej dla funkcji biurowej lokalizacji – tuż na granicy Ostrowa Tumskiego – miejsca, gdzie zaczął się Wrocław. Bezpośrednie sąsiedztwo Ostrowa i gmach Biblioteki otworzyły nam drogę do poszukiwań zupełnie innej, nieoczywistej typologii dla naszych biur.

Śródmiejski kwartał

W zasadzie wszystkie ważniejsze decyzje dla projektu zostały podjęte w projekcie jego starszego brata. To wtedy zdecydowaliśmy się radykalnie przemodelować układ urbanistyczny w obrębie wylotu ulicy Szczytnickiej, kiedyś funkcjonującej w typowo śródmiejskiej, kwartałowej typologii. Na powojennym gruzowisku zbudowano tam szkołę wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, co kompletnie zaburzyło kompozycję tego fragmentu miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo Ostrowa i gmach Biblioteki otworzyły nam drogę do poszukiwań zupełnie innej, nieoczywistej morfologii fasady dla funkcji biurowej. Budynki usytuowane są w jednej z najbardziej prestiżowych lokalizacji Wrocławia, z uwagi na sąsiedztwo ważnych zabytków, budynków uniwersytetu i obiektów użyteczności publicznej. W związku z tym duży nacisk w projektowaniu położony został na stworzenie obiektu ponadczasowego, o reprezentacyjnym charakterze. Ważne było uzyskanie poczucie trwałości, powagi, jakości i ponadczasowości.

Zatarty ciąg pieszy

W miejscu zlikwidowanej szkoły zaplanowaliśmy 2 budynki na standardowym planie litery „U”, budując pomiędzy nimi przestrzeń publiczną przedłużającą zatarty przestrzennie ciąg pieszy prowadzący z Parku Tołpy ulicą Sępa-Szarzyńskiego przez skwer Bocheńskiego i dalej, poprzez przejście bramowe biblioteki, do nabrzeża Odry. W ten sposób udało nam się zbudować nowe połączenie spacerowe alternatywne do hałaśliwej i mało atrakcyjnej w tym miejscu ulicy Kardynała Wyszyńskiego. Dodatkowo, aby wzmocnić ten nowy ciąg, wszelkie miastotwórcze funkcje (kantyny, kawiarnie, usługi) zaplanowaliśmy w ścianach obudowujących nowo powstałą drogę. Planowane wykorzystanie parteru do zlokalizowania ogólnodostępnych funkcji publicznych wzbogaciło ofertę funkcjonalną tej części miasta, a także pozwoliło wzmocnić okoliczne ciągi piesze składające się na obsługę ruchu turystycznego z Ostrowa Tumskiego i bulwarów nadodrzańskich. Projektowane budynki, stanowiąc uzupełnienie kwartału, jednocześnie budują częściowe domknięcie osi widokowych ulic Szczytnickiej i Kardynała Kominka. Narożna lokalizacja przy skrzyżowaniu istotnych ciągów komunikacyjnych stanowi wyraźną granicę z historyczną zabudową Ostrowa Tumskiego.

Nowe typologie biur

Duże doświadczenie inwestora w realizacji obiektów biurowych w największych miastach Polski pozwoliło nam na wypracowanie optymalnych rozwiązań również w strukturze rzutu. Przyjęte założenia architektoniczne staraliśmy się zrealizować, projektując obiekty o bardzo prostym, czytelnym planie, optymalnych głębokościach traktów i podziałach elewacji zapewniających swobodę aranżacji oraz dobre doświetlenie pomieszczeń światłem dziennym zarówno w powierzchniach open space, jak i modelu cell office. Szczególny nacisk położony został na jakość rozwiązań materiałowo-budowlanych zapewniających bezpieczną realizację obiektów i ich wieloletnie użytkowanie. Zgodnie ze standardami inwestora projektowane obiekty zostały certyfikowane pod względem zgodności z zasadami zrównoważonego rozwoju w oparciu o system LEED.

Nowy fragment miasta

Nawierzchnie chodników i ścieżek rowerowych zlokalizowane na terenach miejskich, w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, zostały kompleksowo przebudowane, co świadczy o dbałości o jakość otoczenia oraz umożliwia lepsze wpisanie obiektu w strukturę miasta. Place przedwejściowe, płynnie przechodzące w nowy ciąg pieszy nieopodal nadodrzańskiego bulwaru, stały się ciekawymi miejscami wrocławskiego centrum i zaczynają przywracać jego witalność oraz charakter.

Biurowce są miejscem pracy dla kilku tysięcy osób. Zależało nam na zapewnieniu im komfortowego środowiska wewnątrz i przyjaznej przestrzeni w otoczeniu budynku. Frapujące, że z pozornie oczywistego zadania zaprojektowania budynku biurowego powstał fragment miasta o kompletnie nowym układzie przestrzennym, który, mamy nadzieję, teraz zostanie wypełniony przez gęste miejskie życie.

 

open