Home News RUSZA XX EDYCJA KONKURSU BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU
RUSZA XX EDYCJA KONKURSU BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU
0

RUSZA XX EDYCJA KONKURSU BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU

0
0

XX LAT BUDOWNICTWA SPORTOWEGO W POLSCE – Największe osiągnięcia 1999-2019

 

Wyróżnienia dla wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego, budowy lub modernizacji obiektów sportowych i rekreacyjnych w Polsce,

inwestorów i firm:

  • projektowych
  • wykonawczych
  • konsultingowych
  • producentów i dostawców specjalistycznych rozwiązań

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Zarządu Klubu Sportowa Polska, miesięcznika BUILDER oraz Kapituły Konkursu „BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU” uprzejmie proszę o przyjęcie zaproszenia do udziału w Jubileuszowej XX już edycji ww. konkursu oraz przesłanie informacji o Państwa osiągnięciach w zakresie realizacji inwestycji sportowych i rekreacyjnych w okresie ostatniego XX-lecia tj. w latach 1999-2019.

Ze względu na Jubileuszową edycję wydarzenia, podczas którego dokonamy podsumowania osiągnięć dwóch dekad w budowie bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce, prosimy o wzięcie pod uwagę w zgłoszeniach nie tylko inwestycji zrealizowanych w 2018 i 2019 roku oraz tych których oddanie do użytku zaplanowano do końca bieżącego roku, ale również wszystkich sztandarowych obiektów, które stanowią Państwa dorobek, są trzonem bazy sportowo-rekreacyjnej w  danej gminie/regionie Polski.

Przesłane przez Państwa ankiety/formularze zgłoszeń do różnych kategorii wyróżnień, będą wykorzystane przez Komisję Weryfikacyjną konkursu również w celu wyłonienia najaktywniejszych w okresie ostatnich dwudziestu lat, najprężniej działających w regionach inwestorów, którzy oddali do użytku hale, pływalnie, boiska i inne obiekty sportowe mogące stanowić wzór  do naśladowania na arenie ogólnopolskiej, a także samych obiektów wyróżniających się  interesującą architekturą, konstrukcją i innowacyjnymi rozwiązaniami oraz organizacją wydarzeń sportowych. Za efektywne zarządzanie bazą sportowo-rekreacyjną i tworzenie oraz realizację interesujących programów użytkowych w specjalnej kategorii uhonorowani zostaną również użytkownicy czyli zarządzający ww bazą.

Za osiągnięcia inwestycyjne ostatniego XX-lecia nagrodzeni zostaną wszyscy uczestnicy procesu realizacji inwestycji: inwestorzy, projektanci, wykonawcy oraz dostawcy rozwiązań.

Regulamin konkursu oraz ankiety/formularze zgłoszeniowe w załączeniu, jak również na stronie www. sportowapolska.eu oraz www. buildercorp.pl

Uroczysta Jubileuszowa Gala Laureatów, Wielka Gala Sportowej Polski odbędzie się 14 listopada 2019 roku w Warszawie, w Centrum Olimpijskim Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie przy ulicy Wybrzeże Gdyńskie 4.

 

 

Informacja o konkursie BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU i przyznawanych wyróżnieniach

 

Konkurs BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU organizowany jest przez Klub SPORTOWA POLSKA w ramach programu „budujemy Sportową Polskę” m.in. pod patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Polskiego Komitetu Paraolimpijskiego, Akademickiego Związku Sportowego, Polskiego Związku Pływackiego, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Centralnego Ośrodka Sportu, Fundacji Teraz Polska. Konkurs jest jedynym tego rodzaju przedsięwzięciem w kraju, w którym w sposób kompleksowy analizuje się osiągnięcia oraz przyznaje wyróżnienia osobom, instytucjom i firmom zaangażowanym w realizację obiektów sportowych i rekreacyjnych, w którym doceniana jest rola wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. Konkurs realizowany jest od 2000 roku. Wyróżnienia gmin i powiatów, a także zrealizowanych przez nie obiektów sportowych i rekreacyjnych oraz turystycznych przyznawane są w formule otwartej oraz na podstawie nominacji urzędów marszałkowskich.

Podczas tegorocznej XX edycji wydarzenia dokonamy podsumowania osiągnięć dwóch dekad w budowie bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce, w poszczególnych regionach, uhonorujemy najprężniejszych, najaktywniejszych inwestorów sztandarowych obiektów, które stanowią  dwudziestoletni dorobek, są trzonem bazy sportowo-rekreacyjnej w Państwa gminie, powiecie, regionie, stanowią dominantę regionu. Na podium staną również liderzy wśród projektantów i wykonawców oraz dostawców specjalistycznych rozwiązań stosowanych w budowie i/lub modernizacji obiektów sportowych

W RAMACH  XX EDYCJI KONKURSU PRZYZNANE ZOSTANĄ NASTĘPUJĄCE WYRÓŻNIENIA SPECJALNE:

 

PROMOTOR  INFRASTRUKTURY SPORTOWEJ – dla  instytucji, samorządów województw, uczelni, organizacji i osób za wyjątkowe zaangażowanie oraz podejmowanie działań wspierających i promujących rozwój nowoczesnej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej w Polsce, regionie, powiecie, gminie.

 

INWESTOR NA MEDAL 2019 (gminy, powiaty, COS, uczelnie, spółki celowe, inne podmioty). Wyróżnienia (medale) przyznawane za osiągnięcia w latach 2018-2019 według kryteriów oceny jak poniżej.

 

INWESTOR NA MEDAL  XX – lecia 1999 – 2019

W bieżącej, jubileuszowej XX edycji konkursu przyznane zostaną dodatkowo również nagrody specjalne za działania na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce w okresie 2 ostatnich dekad.

 

FIRMA NA MEDAL 2019 (medal i certyfikat) – przyznawany firmom projektowym, wykonawczym, producentom materiałów, systemów i technologii, urządzeń oraz wyposażenia obiektów sportowych i rekreacyjnych, podmiotom zarządzającym obiektami sportowymi i rekreacyjnymi (firmy prywatne, ośrodki sportu i rekreacji, Centralne Ośrodki Sportu).

 

FIRMA NA MEDAL  XX – lecia 1999 – 2019

W jubileuszowej XX edycji wydarzenia uhonorowane zostaną firmy jw. uczestniczące w budowie bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce w okresie dwudziestu lat oraz podmioty zarządzające tą bazą i efektywnie realizujące  programy funkcjonalno-użytkowe.

 

BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU 2019 (osoby, gminy, powiaty, firmy budowlane, projektowe, wykonawcze, producenckie, COS, uczelnie, spółki celowe, inne podmioty). Tytuł i statuetka przyznawane za szczególne osiągnięcia w realizacji inwestycji sportowych i rekreacyjnych, a także w rozwoju bazy sportowej, rekreacyjnej, turystycznej w w Polsce.

 

BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU  XX – lecia 1999 – 2019

W bieżącej, jubileuszowej XX edycji konkursu przyznane zostaną nagrody specjalne za działania na rzecz rozwoju bazy sportowo-rekreacyjnej w Polsce w okresie 2 ostatnich dekad. Nagrodzeni zostaną liderzy wśród inwestorów, projektantów i wykonawców oraz dostawców specjalistycznych rozwiązań stosowanych w budowie i/lub modernizacji obiektów sportowych.

 

SPORTOWY OBIEKT  ROKU 2019 (zrealizowany w 2018 roku lub którego ukończenie zaplanowano do końca 2019 roku). Przyznawany obiektom sportowym i rekreacyjnym niezależnie od ich wielkości i przeznaczenia (sport wyczynowy, powszechny, rekreacja) za wyróżniającą się architekturę, konstrukcję, zastosowane przy budowie lub modernizacji materiały, technologie i wyposażenie obiektu oraz jego walory użytkowe i funkcjonalne, organizację imprez sportowych. Można zgłaszać obiekty nowe i zmodernizowane.

 

SPORTOWY OBIEKT XX – lecia 1999 – 2019. W jubileuszowej XX edycji wydarzenia prosimy o wskazanie sztandarowych obiektów wybudowanych/zmodernizowanych w okresie ostatniego dwudziestolecia. Przyznane zostaną nagrody specjalne za obiekty zrealizowane w okresie 2 ostatnich dekad, szczególnie ważne dla gmin i regionów, dla społeczności lokalnych, jak również inwestycje o znaczeniu strategicznym dla polskiego sportu. Obiekty mogą zgłaszać wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego.

  1. OBIEKT NOWY
  2. OBIEKT ZMODERNIZOWANY

SPORTOWA ARCHITEKTURA REGIONU 2019 oraz SPORTOWA ARCHITEKTURA REGIONU XX – lecia 1999 – 2019. Tytuł jest przyznawany inwestycjom, które poza funkcją sportową i rekreacyjną wyróżnia zaprojektowana architektura i stanowi ona dominantę regionu.

  1. OBIEKT NOWY
  2. OBIEKT ZMODERNIZOWANY

UDANA REWITALIZACJA inwestycje sportowe i rekreacyjne zrealizowane w ramach projektów objętych rewitalizacją obszarów miejskich lub wiejskich.

 

oraz dodatkowa kategoria:

KOMPLEKS REKREACYJNY

(np. HOTELOWO-REKREACYJNY, SPA &WELLNESS, inne) (dla inwestycji nie mieszczących się w ww. kategoriach z uwagi na funkcje użytkowe)

 

 

Serdecznie zapraszamy do przesyłania zgłoszeń do 15 czerwca br.

mgr inż. Danuta Burzyńska

Przewodnicząca Komisji Weryfikacyjnej

Konkursu Budowniczy Polskiego Sportu, Redaktor Naczelna miesięcznika BUILDER
burzynska@sportowapolska.eu

burzynska@buildercorp.pl

0 507 175 701
22/ 853 06 87, wew.121

 

ZAŁĄCZNIKI:

BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU XX-lecia 1999-2019 ANKIETA WERYFIKACYJNA_FIRMY

BUDOWNICZY POLSKIEGO SPORTU_XX-lecia 199-2019_ANKIETA WERYFIKACYJNA_INWESTOR

FIRMA NA MEDAL XXlecia 1999-2019 ANKIETA WERYFIKACYJNA

INWESTOR NA MEDAL 2019 ANKIETA WERYFIKACYJNA

INWESTOR NA MEDAL XX lecia 1999-2019 ANKIETA WERYFIKACYJNA

KOMPLEKS REKREACYJNY ANKIETA WERYFIKACYJNA

REGULAMIN_KONKURSU_BPS_2019

SPORTOWY OBIEKT ROKU 2019 ANKIETA WERYFIKACYJNA

SPORTOWY OBIEKT XX lecia 1999-2019 ANKIETA WERYFIKACYJNA

UDANA_REWITALIZACJA ANKIETA WERYFIKACYJNA

 

      

open