Home Architecture Design INSTALACJE BUDYNKOWE W PAKIECIE
INSTALACJE BUDYNKOWE W PAKIECIE
0

INSTALACJE BUDYNKOWE W PAKIECIE

0
0

ANDRA wykonała dla budynku CEDET w Warszawie instalacje elektryczne, teletechniczne i BMS. Prace realizowane były w formule pakietu, który obejmował weryfikację projektów, koordynację wykonawczą i logistyczną oraz wykonanie wymienionych instalacji we współpracy z architektem i z uwzględnieniem zaleceń konserwatorskich. Taki zakres techniczny realizowany jest zazwyczaj przez kilku odrębnych wykonawców. ANDRA, dzięki formule pakietowej, dającej pełną kontrolę nad procesem realizacji, zapewniła sprawne wykonanie i skuteczną koordynację szerokiego zakresu prac. Prace na etapie shell&core zrealizowane zostały na zlecenie Generalnego Wykonawcy, firmy Doraco. Aby zapewnić efektywną logistykę realizacji, przyjęto formułę wielobranżowego pakietu, która umożliwia skuteczną koordynację działań, harmonogramów i ekip wykonawczych. Na tym etapie zakres prac obejmował:

 Wykonanie systemów teletechnicznych, w tym: systemu sygnalizacji pożaru (SSP), dźwiękowego systemu ostrzegawczego (DSO), telewizji dozorowej (CCTV), systemu sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN), systemu detekcji gazów, systemu parkingowego (kasy, szlabany, terminale), systemu przyzywowego, instalacji interkomowej oraz szkieletowego okablowania strukturalnego.

 Instalacje elektryczne, w tym system zasilania i rozdziału energii, oświetlenie podstawowe, awaryjne i ewakuacyjne wraz z systemem monitorowania opraw, oraz dekoracyjną iluminację zewnętrzną.

 System automatyki budynkowej (BMS), obejmujący sterowanie urządzeniami wentylacyjno-klimatyzacyjnymi, sterowanie instalacją wody lodowej i komfortem w pomieszczeniach oraz monitoring zużycia mediów i pracy systemów obiektowych (HVAC, elektrycznych oraz pożarowych).

Wymagania realizacyjne Ze względu na szczególny status obiektu, konieczne było uwzględnienie zarówno wizji architektonicznej, jak i ogólnego charakteru budynku – zgodnie z wytycznymi konserwatora. Wymagało to wykonania specjalnych opraw oświetleniowych, zastosowania określonej kolorystyki komponentów i doboru widocznych elementów instalacyjnych według precyzyjnych wymagań. Dużym wyzwaniem było również uwzględnienie priorytetów stron zaangażowanych w inwestycję: wizji architektonicznej, wysokiego poziomu technicznego oraz równoczesnej uniwersalności w kontekście przyszłej adaptacji, wymaganych przez inwestora, a także dotrzymania terminów kontraktowych i budżetu. Na następnych etapach wspieraliśmy najemców w zakresie przystosowania powierzchni do indywidualnych potrzeb funkcjonalnych. W ramach prac design&build wykonano instalacje elektryczne, teletechniczne i BMS na powierzchni 15 000 m2 funkcjonującego obiektu. Szeroki zakres techniczny wymagał skutecznej koordynacji prac w ramach kilku branż. Instalowane systemy muszą ze sobą współpracować i współistnieć w sensie przestrzennym oraz funkcjonalnym. Aby uniknąć kolizji wykonawczej między instalacjami, konieczna jest precyzyjna logistyka prac. Sprawna realizacja możliwa była dzięki kontroli wszystkich projektów przez firmę ANDRA w roli samodzielnego kompleksowego wykonawcy.

Pakiety wielobranżowe to idealne rozwiązanie organizacyjne dla inwestycji integrujących szeroki zakres techniczny na każdym z etapów realizacji:

 Zapewniają efektywną koordynację projektów, harmonogramów i ekip.

 Jeden szef realizacji to jeden uniwersalny, kompetentny kontakt.

 Wystarczy jedno zaplecze budowy.

 Kwestie formalne i organizacyjne koordynowane są przez jedną firmę.

 Jedna firma zapewnia kompleksową obsługę gwarancyjną.

 

Krzysztof Chodkiewicz dyrektor handlowy Pionu Infrastruktury Technicznej, ANDRA

Krzysztof Białoszewski dyrektor kontraktu, ANDRA

open