Home Biznes i Ludzie CYFROWO ZNACZY EFEKTYWNIE
CYFROWO ZNACZY EFEKTYWNIE
0

CYFROWO ZNACZY EFEKTYWNIE

0
0

BARTEK PIETRUSZEWSKI
Country Manager PlanRadar w Polsce

Grzegorz Przepiórka: Do kogo jest skierowany PlanRadar?

Bartek Pietruszewski: PlanRadar to rozwiązanie dla firm branży bu­dowlanej, a także sektora nierucho­mości. Oprogramowanie jest stosowane w różnych fazach realiza­cji inwestycji – od etapu planowania poprzez budowę aż po zarządzanie obiektem – a jego kluczową zaletą jest możliwość przechowywania w jednym miejscu niemal wszyst­kich informacji o projekcie. W ten sposób staje się nie tylko nieocenio­nym wsparciem na samym placu bu­dowy, ale też doskonałym narzędziem wspomagającym zarząd­ców nieruchomości. Dzięki możli­wości mobilnego śledzenia np. statusu serwisowania obiektu czy ra­portowania błędów i usterek admi­nistrowanie budynkiem staje się dużo łatwiejsze i szybsze.

G.P.: Jakie korzyści zapewnia uczestnikom procesu inwestycyjnego?

B.P.: PlanRadar oznacza dla użyt­kowników szereg bardzo konkret­nych korzyści. Pierwsza to mobilność. Nasza platforma jest dostępna zarówno z poziomu komputera, ta­bletu, jak i smartfona. Poza tym nie możemy zapomnieć o wsparciu komunikacji pomiędzy osobami zaangażowanymi w dany projekt. Opraco­wane przez nas narzędzie pozwala tworzyć wirtualne zadania, przypi­sywać do nich użytkowników, a dalej raportować postęp prac i wy­mieniać się wiedzą o przebiegu pro­cesu. Z poziomu wybranego urządzenia do programu możemy zała­dować zdjęcia lub filmy, wgrać notatki tekstowe lub głosowe, a do­datkowo dostępna jest funkcja umieszczania adnotacji na rzutach i planach architektonicznych. W praktyce oznacza to, że kontrola procesu budowlanego przebiega sprawnie, kompleksowo, a każda ze stron otrzymuje pogłębiony wgląd w realizowany projekt.

G.P.: Czy możemy wziąć na warsztat przykładowe case study i przeanalizować, jaką wartość wniósł PlanRadar?

B.P.: Przykładów jest wiele, ale posłużę się jednym z najświeższych. Aktualnie PlanRadar jest wykorzystywany na etapie odbiorów najwyższego budynku w Unii Europejskiej – Varso Tower. Nasz program pomaga w dokumentowaniu usterek oraz całego procesu ich usuwania, a także przygotowywaniu raportów, zestawień i prowadzeniu wewnętrznej komunikacji dotyczącej prac. Dzięki elastyczności oprogramowania każde zdarzenie jest opisywane wraz z dokładnym oznaczeniem na planie, dokumentacją zdjęciową i kategorią zgodną z wewnętrznymi standardami HB Reavis. Ze względu na rozmiar inwestycji w projekt zaangażowane są osoby ze strony HB Reavis oraz ponad 100 podwykonawców. Plan abonamentowy umożliwia dodawanie ich do naszej platformy bezpłatnie, więc główny wykonawca zdecydowanie ograniczył koszty użytkowania aplikacji w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami. Kolejnym krokiem będzie wykorzystanie PlanRadar przez HB Reavis na etapie wykończenia wnętrz.

G.P.: Na jaką skalę działacie? Ile projektów wspiera PlanRadar? I jakie firmy stosują to rozwiązanie?

B.P.: Obecnie PlanRadar obsługuje ponad 13 tys. klientów w 55 krajach na całym świecie. Z aplikacji korzysta tym samym ponad 62 tys. użytkowników, którzy każdego dnia generują łącznie nawet do 100 tys. różnych zadań oraz innych aktywności. Od kwietnia ubiegłego roku jesteśmy obecni także w Polsce, gdzie pomimo pandemii systematycznie rośliśmy i dziś możemy pochwalić się szerokim portfelem klientów reprezentujących różne segmenty sektorów budowlanego i nieruchomości. W gronie firm, które zaufały naszemu rozwiązaniu, są m. in. takie marki jak Budimex, PORR, HB Reavis, Strabag czy Siemens. Ich profil oraz skala działalności potwierdzają możliwości związane z zastosowaniem naszego narzędzia. To właśnie przy ich udziale dziś, także w Polsce, wspieramy realizację ponad 25 tys. projektów.

G. P.: Jak działa PlanRadar? Obsługa jest intuicyjna czy wdrożenie wymaga przygotowania, np. w postaci szkoleń? Jak zacząć?

B.P.: Obsługa i łatwość wdrożenia to bez wątpienia kolejna mocna strona naszego rozwiązania. Oprogramowanie, mimo zaawansowanych funkcji oraz szerokich możliwości, jest bardzo intuicyjne i nie stanowi bariery ani dla nowych użytkowników, ani tych, dla których posługiwanie się cyfrowymi narzędziami nie należy do codzienności. Nasz zespół odpowiedzialny za user experience zadbał, aby osoby korzystające z PlanRadar już po dziesięciominutowym szkoleniu były w stanie zacząć z niego efektywnie korzystać.

G.P.: W Polsce grunt pod cyfryzację wydaje się coraz lepszy, transformacja przyspieszyła zwłaszcza podczas pandemii. Jak chłonny jest rynek? Jakie odzwierciedlenie znajduje to w wynikach firmy po roku od debiutu na polskim rynku?

B.P.: Miniony rok był dla naszej firmy bardzo intensywnym okresem. Pandemia istotnie zmieniła dotychczasowe zasady gry, a wiele sektorów gospodarki, w tym branża nieruchomości, musiało zweryfikować swoje spojrzenie na biznes oraz rynek. Niemal z dnia na dzień opustoszały biura, a na rynku panowała duża niepewność dotycząca rentowności projektów, podyktowana m.in. wahaniami cen surowców. Firmy zdały sobie też sprawę, że szczególnie w tak trudnej rzeczywistości to właśnie technologia staje się kluczem do sukcesu, a gotowość do wdrażania poszczególnych rozwiązań świadczy o dojrzałości biznesu oraz buduje przewagę konkurencyjną. Przedsiębiorstwa chcą się digitalizować i w tej zmianie upatrują szansy na oszczędności, a jednocześnie zysk pomimo trudnego okresu. Przykładem są nasi klienci oraz zawierane kontrakty. Tylko w ciągu ubiegłego roku udało się nam nawiązać współpracę z blisko 50 firmami na terenie Polski.

G.P.: Last but not least. Cena. Czy cyfrowo znaczy oszczędnie?

B.P.: Zdecydowanie. Cyfrowe narzędzia, szczególnie te wykorzystywane w procesie budowlanym, pomagają zaoszczędzić na co najmniej dwa sposoby. Po pierwsze zapewniają efektywność. Zaletą oprogramowania jest możliwość zautomatyzowania powtarzalnych czynności, co w konsekwencji sprowadza się do kolejnej sporej oszczędności – czasu. Przykładowo kierownik budowy może dzięki PlanRadar wygenerować dowolny raport lub przeprowadzić audyt budowy, wykorzystując tylko swój tablet lub smartfon. W tym miejscu chciałbym przywołać także wnioski z naszego badania. Wynika z niego, że użytkownikom PlanRadar udaje się zaoszczędzić nawet do 7 godzin w tygodniu. To z kolei przekłada się zarówno na niższe koszty zatrudnienia, jak i koszty operacyjne. Na koniec wspomnę także o komunikacji, która również – wskutek pandemii – została w ostatnim czasie wystawiona na próbę. Aplikacje takie jak nasza wymiernie wspierają także ten aspekt. Przejrzysty interfejs programu sprawia, że każdy pracownik rozumie zakres swoich obowiązków, przypisane do siebie zadania oraz ma dostęp do informacji o projekcie. Dzięki temu łatwiej uniknąć pomyłek przy zamawianiu materiałów czy wykonawstwie, a w przypadku konieczności skonsultowania czegoś z innym współpracownikiem wystarczy jedno kliknięcie.

KOMENTARZ EKSPERTA

PAWEŁ MYSZAK
Zastępca Kierownika Projektu, HB Reavis

W przypadku ogromnych inwestycji, wymagających jednoczesnego skoordynowania wielu zadań, rośnie prawdopodobieństwo popełnienia błędów. Dlatego największą korzyścią z wdrożenia rozwiązań cyfrowych jest ograniczenie liczby pomyłek lub nieporozumień, a także bezpośredni dostęp do wszystkich danych o projekcie z dowolnego urządzenia. Dodatkowo narzędzia do zdalnego zarządzania procesem, takie jak PlanRadar, pomagają skrócić liczbę godzin poświęcanych na nawet najprostsze i powtarzalne czynności. Korzyści te zdecydowały o nawiązaniu współpracy z PlanRadar. Obecnie oprogramowanie pomaga nam w zarządzaniu usterkami przy realizacji inwestycji Varso Tower.

 

Paweł Myszak oraz Bartek Pietruszewski na szczycie Varso Tower – Fot. arch. PlanRadar

PROMOCJA DLA CZYTELNIKÓW
Skorzystaj z dodatkowego miesiąca próbnego i otrzymaj bezpłatne wsparcie naszych ekspertów przy wdrażaniu aplikacji do Twoich projektów! Wejdź nawww.planradar.com/pl/ i przejdź do strony rejestracji lub pobierz aplikację na telefon, korzystając z załączonego kodu QR, a następnie podczas zakładania nowego konta wpisz hasło „Builder”. Promocja obowiązuje do końca września!

open