Home Biznes i Ludzie Ludzie PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ
0

PATRZYMY W PRZYSZŁOŚĆ

0
0

Jakie osiągnięcia i plany ma Saint-Gobain w zakresie cyfryzacji? Jaki jest poziom konkurowania w obszarze budownictwa w Polsce? Na te i inne pytania odpowiadał François-Xavier Moser, Prezes Grupy Saint-Gobain w Polsce.

Grzegorz Przepiórka: Firma Saint-Gobain od początku swojej obecności w Polsce stawia na ciągły rozwój. Porozmawiajmy zatem o przyszłości. Mając na uwadze obecne i prognozowane uwarunkowania gospodarcze w Polsce, jak widzi Pan główne kierunki rozwoju firmy?
François-Xavier Moser: Myślę, że nasza długa historia sięgająca XVII wieku, kiedy to Ludwik XIV powołał do życia manufakturę szkła, jest najlepszym dowodem na to, że rozwój i przyszłość od zawsze były naszą obsesją. W Polsce jesteśmy obecni od 25 lat, w ciągu których nasz wzrost opieraliśmy głównie na zwiększaniu zdolności produkcyjnych oraz wprowadzaniu na rynek nowych, innowacyjnych produktów. W tym celu zainwestowaliśmy łącznie 2 miliardy EUR, co dowodzi naszej silnej przemysłowej i handlowej obecności w Polsce. Obecnie zatrudniamy ok. 7 500 pracowników w 24 zakładach przemysłowych oraz 57 punktach dystrybucji budowlanej, w ubiegłym roku osiągnęliśmy obrót 1,1 miliarda EUR.

W nadchodzącym czasie przewidujemy, że rynek budowlany w Polsce będzie rozwijał się podobnie jak w latach ubiegłych. Innowacja, bardziej niż kiedykolwiek, będzie dla nas odgrywać rolę kluczowego czynnika sukcesu. Nasz rozwój będzie opierał się prawdopodobnie w większej mierze na akwizycjach. Należy tu podkreślić, że ogólnoświatowy program transformacji Grupy Saint-Gobain „Transform & Grow”, rozpoczęty dokładnie rok temu, daje organizacjom w poszczególnych krajach, a więc i Saint-Gobain w Polsce, więcej możliwości tworzenia lokalnych innowacji oraz szans dynamicznego rozwoju właśnie poprzez akwizycje.

Saint-Gobain dysponuje zarówno zasobami, jak i motywacją, by zmieniać świat na lepsze.

G.P.: Skoro mówimy o przyszłości, to nie sposób nie spytać o działania w zakresie cyfryzacji. Jakie osiągnięcia i plany ma w tej dziedzinie Saint-Gobain?
F.X.M.: Nie da się ukryć, że cyfryzacja to zagadnienie, które zdominuje najbliższe lata w zakresie współpracy z klientami. Dlatego też możemy się już pochwalić znaczącymi osiągnięciami w tym obszarze. Przykładowo takie marki jak ISOVER (materiały izolacyjne) czy RIGIPS (systemy gips-karton) oferują projektantom bardzo rozbudowane biblioteki BIM, a przy pomocy aplikacji mobilnej ISOVER można wyliczyć potrzebne ilości rolek lub paczek czy zapoznać się z instrukcją montażu. Oczywiście to nie wszystko. ECOPHON, producent sufitów i paneli akustycznych, dla ułatwienia korzystania z nowej normy dotyczącej akustyki wnętrz opracował aplikację-przewodnik wraz z kalkulatorem chłonności akustycznej, gdzie można znaleźć zalecenia dotyczące wykończenia pomieszczeń oraz w prosty sposób obliczyć jego chłonność akustyczną. Saint-Gobain PAM, producent rur z żeliwa sferoidalnego, umożliwia uproszczenie procesu projektowania nowych oraz rozbudowywanych rurociągów i skrócenie czasu wykonania niezbędnych obliczeń dzięki kalkulatorowi PAM TOOLS, który daje możliwość wykonania kilku wariantów obliczeń w kilka minut, jak np. dopuszczalne ciśnienie robocze czy liczba krat krawężnikowych niezbędnych do skutecznego odwodnienia powierzchni. Także systemy CRM oraz sprzedaży internetowej, które wdrożyliśmy, zwiększają satysfakcję klientów. Co więcej, możliwości, jakie stwarza cyfryzacja, kompletnie redefiniują całe modele biznesowe. Wyrażenie „Industry 4.0” nie jest dla nas czymś wirtualnym, bo przecież intensywnie angażujemy się w rozwój infrastruktury i robotyki produkcyjnej każdej naszej aktywności. W naszych fabrykach wprowadzamy internet rzeczy, by sprawnie sterować procesem produkcyjnym. Lista zachodzących przemian jest bardzo długa, a co najważniejsze, tempo ich wdrażania będzie z czasem rosnąć – prognozujemy, że znacznie przyspieszy w kolejnych latach.

G.P.: Grupa Saint-Gobain jako organizacja bez wątpienia posiada gen innowacji. Nie bez przyczyny już po raz 8. znalazła się w rankingu 100 najbardziej innowacyjnych firm na świecie – Top 100 Global Innovators. Jakimi osiągnięciami w zakresie badań i rozwoju trzeba się wykazać, by móc zaliczać się do tak ścisłej czołówki? Jaki potencjał jest niezbędny, by tego rodzaju dokonania były w ogóle możliwe?
F.X.M.: Tak, obecność Saint-Gobain w tym światowym rankingu, w towarzystwie takich firm, jak Google czy Apple, jest bezpośrednim efektem ilości oraz jakości patentów zgłoszonych przez Grupę w zakresie innowacji i rozwoju, które spotkały się z aprobatą niezależnych ekspertów, specjalistów branżowych oraz samych konsumentów. Obszary, w jakich działamy, stwarzają ogromne pole do innowacji, a Saint-Gobain dysponuje zarówno zasobami, jak i motywacją, żeby po nie sięgać oraz zmieniać świat na lepsze. Globalny dział Badań i Rozwoju Grupy obejmuje 3700 osób, do tego dochodzi 8 cross-biznesowych ośrodków badawczych oraz dziesiątki wyspecjalizowanych jednostek na całym świecie. Bardzo się cieszę, że te starania zostały dostrzeżone. Dla przykładu w jednym z naszych biznesów z branży szkła namacalnym przykładem innowacji jest ekologiczne lustro MIRALITE® PURE produkowane w Polsce. Produkt ten łączy w sobie najwyższą jakość z odpowiedzialnymi działaniami środowiskowymi – zero ołowiu i minimalne użycie rozpuszczalników. Co więcej, w Dąbrowie Górniczej w 2020 r. rozpocznie się produkcja innowacyjnego szkła o grubości tylko 1,4 mm oraz szerokości do 5 m dla potrzeb przemysłu motoryzacyjnego.

G.P.: W kontekście jutra wciąż wymagająca dla pracodawców jest sytuacja na rynku pracy. Grupa Saint-Gobain odpowiada na te wyzwania, konsekwentnie utrzymując wysokie standardy w zakresie tworzenia dobrych warunków pracy, czego potwierdzeniem jest wyróżnienie Etyczna Firma oraz przyznany po raz szósty z rzędu tytuł Top Employer. Jakie warunki należy spełnić, aby zostać tak cenionym pracodawcą?
F.X.M.: Z punktu widzenia przedsiębiorstwa, które myśli o przyszłosci, priorytetem niewątpliwie jest dla nas utrzymanie najlepiej wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Dotyczy to różnych szczebli oraz specjalizacji, ponieważ wiemy, że cała Grupa Saint- Gobain jest sumą składową swoich pracowników. To od ich wiedzy, umiejętności i zaangażowania zależy przyszłość Grupy. A zatem priorytetem jest dla nas ich dobre samopoczucie, zdrowie oraz oczywiście komfort pracy. Tym bardziej nas cieszy, że nasze starania są dostrzegane przez zewnętrznych ekspertów, czego dowodem są wspomniane przez Pana nagrody i wyróżnienia. Ze swojej strony mogę tylko dodać, że dalej będziemy dokładać wszelkich starań o zadowolenie oraz satysfakcję zawodową naszych pracowników. Program „Transform & Grow” motywuje nas do doceniania naszych współpracowników dzielących z nami wartości: zaufania, decyzyjności i współpracy. Nie zapominajmy, że Saint-Gobain nieustannie się rozwija, dlatego też skupiamy się na pozyskiwaniu talentów. Dowodem na to jest nowo otwarte Centrum Pozyskiwania Talentów, udział w targach pracy oraz wydarzeniach organizowanych przez studenckie koła naukowe. Chcemy przecież przyciągać najlepszych młodych ludzi, włącznie z pokoleniem dorastającym już w świecie nowoczesnych technologii.

Namacalnym przykładem innowacji jest ekologiczne lustro MIRALITE® PURE produkowane w Polsce.

 G.P.: Biznes rozwija się zawsze w kontekście gospodarczym. Jakie szanse czy zagrożenia widzi Pan w związku z zachodzącymi w Polsce zmianami w prawie?
F.X.M.: Przyglądamy się uważnie temu, co proponuje Rząd RP. Za przykład niech posłuży temat zmian cen energii. To, na jakim będą one poziomie, znacząco wpływa chociażby na nasze inwestycje. Czynimy ogromne starania, aby podnieść efektywność energetyczną w naszych zakładach produkcyjnych, ale energia nadal jest i będzie istotnym czynnikiem kosztu wytworzenia np. szkła płaskiego. Dlatego też stabilność cen energii oraz ich wysokość wobec cen w innych krajach UE może mieć wpływ na kierunki naszego rozwoju. Pracownicze Plany Kapitałowe czy zapis w projekcie budżetu państwa na rok 2020 dotyczący zniesienia limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tzw. limit 30-krotności) są dla nas dużym wyzwaniem, tak jak dla większości przedsiębiorstw w Polsce. To jednak nie zmniejszy naszej determinacji do dalszego rozwoju w kraju. Powstały też oczywiście bardzo pozytywne programy. Nie sposób pominąć tu wszelkich działań w zakresie wsparcia dla termomodernizacji domów jedno-, wielorodzinnych oraz komunalnych, czyli m.in. programu „Czyste Powietrze”. Pamiętajmy też, że kompleksowa termomodernizacja domu podnosi jego wartość rynkową o kilkanaście procent, jednocześnie zmniejszając koszty eksploatacji. Dzięki ociepleniu domu uzyskujemy rentowność z zainwestowanego kapitału na poziomie 9%, co w porównaniu z alternatywnymi sposobami jego lokowania jest bardzo konkurencyjnym środkiem inwestycyjnym. Dlatego też ISOVER zorganizował akcję medialną „Lepiej bez smogu”. Reakcje, z jakimi się spotkaliśmy, były niezwykle pozytywne. Szczególnie że zagadnienie, jakiego dotyczy akcja, czyli jakość powietrza, którym oddychamy na co dzień, jest społecznie ważne. Kampania ISOVER to nasz apel o to, żebyśmy zareagowali, zanim będzie jeszcze gorzej.

G.P.: Konkurencja jest podstawową cechą gospodarki rynkowej, zatem przedsiębiorstwa powinny cechować się zdolnością i elastycznością w adaptacji do zmieniających się warunków działania. Jaki Pana zdaniem jest poziom konkurowania w obszarze budownictwa w Polsce?
F.X.M.: Konkurencja jest ogromnie stymulująca i bardzo sprzyja rozwojowi. Chcemy podejmować takie decyzje, które zapewnią Saint-Gobain uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Uważam jednak, że powinna ona być przede wszystkim uczciwa, bo to jest cecha rzetelnych oraz wiarygodnych firm. Wiemy, że w tej dziedzinie jest jeszcze wiele niedociągnięć. Przykładowo z przebadanych w 2019 roku przez inspektoraty nadzoru budowlanego próbek aż 35% nie spełnia deklarowanych przez producentów właściwości. Nieuczciwa konkurencja dotyczy również reklam, które wprowadzają w błąd. Jeśli producent wyrobu izolacyjnego informuje, że jego wyrób „może uratować dom przed pożarem”, choć zgodnie z polskim prawem jest to wyrób klasyfikowany jako palny, to jest to zagrożenie dla życia i zdrowia. Z całą satysfakcją mogę stwierdzić, że wyroby marek Saint-Gobain, wielokrotnie kontrolowane przez urząd nadzoru budowlanego, zawsze przechodzą testy z pozytywnym wynikiem. Wymagania klientów coraz częściej wykraczają poza oczekiwania dotyczące wysokiej jakości produktów, ale uwzględniają również aspekty środowiskowe oddziaływania wyrobów oraz samego procesu produkcji. Wychodząc naprzeciw takim oczekiwaniom, marka RIGIPS i jej zakład produkcyjny zlokalizowany nieopodal miejscowości Stawiany wprowadziły bardzo wysokie standardy produkcji w trosce o środowisko naturalne oraz lokalną społeczność. Produkty oraz systemy RIGIPS podlegają ocenie analizy cyklu życia i właściwości środowiskowych, co jest potwierdzone Deklaracją Środowiskową. Lubimy konkurować oraz, co warto dodać, zazwyczaj piastujemy pozycję lidera bądź jesteśmy w obrębie pierwszej trójki wiodących firm na wszystkich naszych głównych rynkach. Konkurujmy więc ze sobą rzetelnie i uczciwie, bo to służy naszym obecnym klientom, ale także przyszłym pokoleniom.

Zdolni młodzi ludzie, z którymi współpracujemy, już nauczyli się, jak projektować zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Saint-Gobain. A to znaczy, że możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem!

G.P.: I na koniec pytanie o program Multi Comfort Saint-Gobain, który stanowi realizację jednego z najważniejszych aspektów strategii Grupy Saint-Gobain, jakim jest dostarczanie komfortu. Mija 10 lat od jego zainicjowania na świecie. Jak ocenia Pan rozwój tego przedsięwzięcia?
F.X.M.: Program Multi Comfort Saint-Gobain jest dla nas ważny. Od początku byliśmy świadomi tego, jak duże wyzwanie stoi przed nami. Początki były trudne, samo uświadomienie, że takie budownictwo jest nie tylko możliwe, ale też opłacalne, stanowiło istotną barierę, którą należało pokonać. Dzięki pracy i konsekwencji udało się to osiągnąć w kontekście domów jednorodzinnych, a doświadczenia, jakie zyskaliśmy, pozwalają mieć plany uwzględniające domy wielorodzinne czy obiekty użyteczności publicznej. Domów w standardzie Multi Comfort jest w Polsce coraz więcej. Szczególnym powodem do dumy jest zwycięstwo polskich studentek w 15. edycji międzynarodowego konkursu Multi Comfort Student Contest. Polska drużyna pokonała reprezentantów z całego świata, łącznie 59 innych zespołów, a jej projekt „CO. Living”, swoista fuzja technologii z przyrodą, wzbudził zachwyt jurorów. Jest to dowód na to, że zdolni młodzi ludzie, z którymi współpracujemy, już nauczyli się, jak projektować zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Saint-Gobain. A to znaczy, że możemy patrzeć w przyszłość z optymizmem!


Fot. arch. Grupa Saint-Gobain

open