Home News INWESTYCJA GCM ZAKOŃCZONA
INWESTYCJA GCM ZAKOŃCZONA
0

INWESTYCJA GCM ZAKOŃCZONA

0
0

W październiku podpisany został protokół odbioru końcowego drugiego etapu inwestycji, a tym samym całego projektu Górnośląskiego Centrum Medycznego. Sopocka firma NDI była jego generalnym wykonawcą. 

Inwestycja składała się z dwóch etapów. Pierwszy zakończony w listopadzie 2017 roku i polegał na kompleksowym wykonaniu nowego budynku, w którym na parterze mieści się Szpitalny Oddział Ratunkowy; zaś na pierwszym piętrze strefa techniczna (rozdzielnia główna, węzeł cieplny, wentylatorownia, UPSownia, serwerownia) oraz tymczasowe zaplecze bloku operacyjnego, które przebudowano w II etapie prac.  Kolejne – drugie piętro, to blok operacyjny z sześcioma salami operacyjnymi i jedną salą hybrydową. Na dachu utworzono centrale wentylacyjne obsługujące blok operacyjny oraz agregat wody lodowej zapewniający czynnik chłodniczy dla całego budynku. Na ostatniej kondygnacji powstało wyniesione lądowisko dla śmigłowców LPR.

Prócz budowy nowego budynku (etap pierwszy zakończony w listopadzie 2017r.) w ramach podpisanej umowy NDI wykonało przebudowę II piętra, istniejącego budynku Specjalistycznego Szpitala Wieloprofilowego. Do czasu zakończenia I etapu, to tam znajdował się blok operacyjny. Po przekazaniu Inwestorowi nowego budynku, blok operacyjny został do niego przeprowadzony, a na II piętrze SSW rozpoczęły się prace związane z utworzeniem nowego zaplecza bloku. Znajdują się tam śluzy, szatnie, pokoje wypoczynku dla personelu oraz magazyny dla każdego oddziału realizującego operacje w nowych salach.

Zrealizowanie inwestycji pozwoliło na stworzenie nowoczesnych warunków do pracy zespołów operatorskich oraz zapewnienie natychmiastowej kompleksowej pomocy ofiarom wypadków, którzy dzięki pracy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego trafiają do GCM z okolic Górnego Śląska.  ​

 Zdjęcia z pierwszego etapu inwestycji


Zdjęcia Grupa NDI

open