Home Architecture Design TYLKO WSPÓŁPRACA DAJE SUKCES
TYLKO WSPÓŁPRACA DAJE SUKCES
0

TYLKO WSPÓŁPRACA DAJE SUKCES

0
0

Od 1 grudnia 2019 r. na czele Zarządu Głównego Stowarzyszenia Architektów Polskich stoi Bohdan Lisowski. Co znajdzie się w centrum uwagi nowego Prezesa SARP? Jakie działania planuje? Na co będzie kładł szczególny akcent? Oddajemy mu głos.

Jednym z największych wyzwań dla Stowarzyszenia będzie stworzenie właściwej atmosfery oraz warunków dla aktywnego udziału nowych i młodych Członków. Celem jest świadoma chęć przynależności do najstarszej organizacji zawodowej architektów w Polsce z tradycjami zapoczątkowanymi w Krakowie w 1877 r. Trzeba przypomnieć, że członkiem Stowarzyszenia można zostać, mając już dyplom studiów I stopnia wyższej uczelni o kierunku architektonicznym. Zarówno studenci, jak i absolwenci mają okazję zetknąć się z organizowanymi przez SARP konkursami: Doroczną Nagrodą im. Zbyszka Zawistowskiego „Dyplom Roku”, Polsko-Niemiecką Nagrodą Integracyjną BDA-SARP czy konkursem o Stypendia Twórcze dla młodych talentów. Nie bez znaczenia jest również współpraca wolontariacka studentów architektury przy takich wydarzeniach, jak Dolnośląski Festiwal Architektury we Wrocławiu, Westival w Szczecinie, Międzynarodowe Biennale Architektury w Krakowie czy wielu innych, organizowanych w Oddziałach. Stowarzyszenie w ostatnich latach wyraźnie się odmłodziło, a w obecnej kadencji 2019–2023 architekci poniżej 40. roku życia stanowią już prawie połowę składu Zarządów Oddziałów. Młodzi są bardzo ważni i to oni będą stanowić o przyszłości SARP-u.

Chciałbym, aby najważniejsze w Polsce nagrody, jak przyznawana od 1966 Honorowa Nagroda SARP za wkład w rozwój polskiej architektury czy Nagroda Roku SARP za obiekty zrealizowane, otrzymały nowe ramy organizacyjne i promocyjne. Honorowa Nagroda SARP jest uznawana za najbardziej prestiżową nagrodę architektoniczną w Polsce. Trzeba zadbać, aby zaistniała na szerszą skalę w przestrzeni publicznej.

Podstawową misją Stowarzyszenia jest szeroko pojęta promocja twórczości architektonicznej, m.in. poprzez organizację konkursów architektonicznych, wystaw, wykładów, wyjazdów, publikacji oraz archiwizacji dziedzictwa i dorobku współczesnej architektury polskiej. Członkowie Kolegiów Sędziów Konkursowych, demokratycznie obdarzani najwyższym zaufaniem podczas Walnych Zebrań w Oddziałach, stanowią jeden z najbardziej wartościowych zasobów Stowarzyszenia. Aby profesjonalnie współorganizować konkursy architektoniczne, zwłaszcza w świetle nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, wchodzącej w życie 1 stycznia 2021 roku, musimy nieustannie podnosić kwalifikacje oraz świadomość wielkiej odpowiedzialności zarówno przed uczestnikami, jak i zamawiającym. Ustawa ta wprowadza obligatoryjność konkursów przy przekroczeniu określonego poziomu kosztów prac projektowych. To spowoduje zwiększenie liczby organizowanych konkursów i musimy być do tego przygotowani, jak również do pełnej elektronizacji procesu konkursowego.

Naturalna staje się potrzeba pogłębienia współpracy z Izbą Architektów – tylko współpraca daje sukces środowisku architektonicznemu, dlatego bardzo chciałbym, aby SARP i Izba Architektów RP wszędzie tam – gdzie jest to możliwe oraz uzasadnione – pracowały wspólnie, wspierając się wzajemnie w zależności od jasnego podziału kompetencji. Istotne są też działania współbieżne z celami Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki w realizacji zadań dotyczących promocji, dokumentacji i archiwizacji współczesnej architektury polskiej. Bardzo ważne są dobre relacje i współpraca z naszą bratnią organizacją – Polskim Związkiem Inżynierów i Techników Budownictwa oraz z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa. Jestem pełen nadziei i optymizmu co do solidarności całego środowiska architektoniczno-budowlanego.


Bohdan (Biś) Lisowski, Prezes SARP
Absolwent Wydziału Architektury Politechniki Krakowskiej (1994), członek: SHS, PTI, grupy ekspertów BIM porozumienia SARP/PZITB/GUNB, V4 BIM Task Group, Rady Europejskiego Centrum Certyfikacji BIM, Komitetu BIM przy PZITB, Zespołu SARP ds. Standardów BIM w projektowaniu; Sygnatariusz Deklaracji BIM Standard PL. Zaangażowany w działalność na rzecz SARP od 1999 roku: Prezes SARP Oddział Kraków (2012–19); Sekretarz Rady Prezesów SARP, Pełnomocnik ZG SARP ds. BIM (2015–19); Wiceprezes SARP Oddział Kraków (2003–12). Współorganizator wystaw architektury Małopolski i kilkunastu konkursów architektonicznych. Ojciec dwóch córek: Marii i Marty. Zainteresowania: fotografia, podróże. Miłośnik historii i krajobrazów USA.


Fot. arch. Wojciech Gwizdak

open