Home Architecture Design ŚWIADKOWIE MINIONEJ EPOKI CZ. 2. KUJAWSKA 1
ŚWIADKOWIE MINIONEJ EPOKI CZ. 2. KUJAWSKA 1
0

ŚWIADKOWIE MINIONEJ EPOKI CZ. 2. KUJAWSKA 1

0
0

W cyklu Świadkowie minionej epoki przedstawiamy kolejną inwestycję, której po renowacji i przebudowie udało się nadać nowe życie pomimo różnych zdarzeń przy realizacji i formalno-proceduralnego toru przeszkód. Zabytkowa willa przy ulicy Kujawskiej w Warszawie i jej historia.

Prace budowlane i wykończeniowe zabytkowej willi przy ul. Kujawskiej 1 w Warszawie zakończono w ubiegłym roku. W odrestaurowanym budynku mieści się obecnie siedziba Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa.

Historia obiektu
Budynek został zbudowany w 1916 roku wg projektu arch. Jerzego Mikulskiego. Budynek frontowy wzniesiony w tzw. stylu narodowym pełnił funkcję kantoru oraz domu własnego dla właściciela Warszawskiej Fabryki Opatrunków, Romualda Strzeleckiego. Za tym obiektem w kierunku południowym usytuowano budynek zakładu produkcyjnego i magazynów.

W okresie II wojny światowej obiekt uległ licznym uszkodzeniom polegającym przede wszystkim na zniszczeniu konstrukcji dachu i kolumnady balkonu. Po wojnie został adaptowany na budynek biurowy. W ramach przeprowadzonych wtedy prac wykonano nowy dach kopertowy o niewielkim wspięciu połaci nad częścią wschodnią z użyciem materiału rozbiórkowego. Dach pokryto papą asfaltową na lepiku. Na części zachodniej w miejscu zniszczonego dachu stromego wykonano zadaszenie dachem jednospadowym o małym spadku, uzyskując w miejscu wcześniejszego poddasza pełnoprawne piętro. W związku z tymi zmianami budynek stracił swój pierwotny charakter.

Do roku 2012 budynek był użytkowany jako siedziba Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów. Przez kolejne lata nie był użytkowany, zaniedbano też wykonywanie bieżących napraw. Nieruchomość będąca przedmiotem inwestycji została w 2012 r. wpisana do gminnej ewidencji zabytków.

Projekt
W wyniku przeprowadzonego konkursu na wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego i wykonawczego wybrano projekt biura FS&P Arcus (Główny Projektant – arch. Mariusz Ścisło), wykonany we współpracy z biurem Asman Pieniężny Architekci. Projektowana przebudowa zakładała przekształcenie układu funkcjonalnego budynku na potrzeby siedziby Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa z uwzględnieniem obecnie obowiązujących przepisów dotyczących konstrukcji, instalacji oraz wytycznych audytu energetycznego przeprowadzonego na zlecenie Inwestora. Zasadniczy układ przestrzenny obejmujący zagospodarowanie terenu i układ urbanistyczny został zachowany.

Wykonano szereg analiz przestrzennych, łącznie z analizą ciągów komunikacyjnych w ulicy Kujawskiej. Rozważano możliwość wykonania przejścia na przedłużeniu ul. Kujawskiej w dół skarpy do ulicy Spacerowej, które domknęłoby ciąg pieszy, wydeptywany obecnie „na dziko”.

Projektanci starali się w sposób kreatywny, a jednocześnie zrównoważony zaadaptować obiekt do nowej funkcji poprzez znalezienie kompromisu pomiędzy zachowaniem elementów historycznych, które są świadkami minionych epok, a wprowadzeniem wymogów obecnych użytkowników, doprowadzeniem do aktualnych standardów w zakresie wentylacji, ogrzewania, warunków ochrony przeciwpożarowej itp.

Projekt w warstwie architektonicznej zakładał porządkowanie obiektu pod względem wizualnym i bryłowym przy jednoczesnym odrestaurowaniu oraz wyeksponowaniu cennych historycznie detali i elementów starej zabudowy. Zakładano zachowanie konstrukcji budynku oraz wszystkich ścian zewnętrznych (po uprzednich niezbędnych pracach renowacyjno-modernizacyjnych) i dostosowanie wewnętrznego układu ścianek działowych w całym budynku na potrzeby nowych użytkowników. (Więcej…)

 


UWAGA

Cyfrowe wydania dostępne bezpłatnie!
Aktualny numer magazynu Builder, numery archiwalne oraz pozostałe publikacje z Biblioteki Buildera do pobrania bezpłatnie w wersji cyfrowej:

na urządzenia mobilne (tablet, smartfon) w bezpłatnej aplikacji Builder Polska dostępnej w App Store i Google Play

do przeglądania na komputerach w dowolnej przeglądarce na stronie e.buildercorp.pl

open