Home Firmy Dowody silnej pozycji
Dowody silnej pozycji
0

Dowody silnej pozycji

0
0

Działa na terenie całego kraju, dysponując bogatym i nowoczesnym parkiem maszynowym, stosując najnowocześniejsze technologie produkcji mas bitumicznych oraz emulsji. Mowa o firmie COLAS Polska, która realizuje ambitne plany rozwojowe.

Jako COLAS Polska jesteśmy częścią Grupy COLAS obecnej w 50 krajach na 5 kontynentach. Przez przeszło 90 lat swojej działalności na rynku wyspecjalizowaliśmy się w każdym aspekcie branży konstrukcyjno- budowlanej, w budowie i utrzymaniu infrastruktury drogowej oraz rozwoju infrastruktury miejskiej. COLAS zatrudnia na świecie niemal 58 tys. pracowników. Posiada sieć 800 oddziałów konstrukcyjnych i 2 tys. jednostek produkcyjnych pozwalających na realizację około 85 tys. projektów rocznie.

Jako światowy lider w branży drogowej COLAS rozpoczął swoją aktywność na rynku polskim w 1997 roku. Obecnie funkcjonuje i rozwija swoją działalność poprzez dwie spółki: COLAS Polska (sektor drogowy) oraz COLAS Kruszywa (sektor wydobywczy). Do tej pory firma była obecna na terenie zachodniej i północnej Polski. W związku z włączeniem nowych zakładów wytwórczych do Grupy COLAS od 1 kwietnia 2019 r. COLAS Polska prowadzi działalność także w południowej i wschodniej Polsce. Dzięki tej transakcji firma stała się znaczącym operatorem drogownictwa niemal w całym kraju, mogącym realizować złożone projekty dla partnerów publicznych i prywatnych.
Minął już rok od pamiętnego wydarzenia, gdy sfinalizowano tę ważną transakcję, a firma nabyła jedenaście wytwórni asfaltu. Pozwoliło to szybko rozszerzyć działalność na cały kraj, a przede wszystkim zintegrować najważniejszy zasób, czyli nowych współpracowników. W ciągu pierwszego roku podwojono wielkość zatrudnienia. Po integracji COLAS Polska zatrudnia łącznie 720 pracowników w całej Polsce. W ostatnim roku dołożono wszelkich starań, aby usprawnić codzienne procesy w nowo ukształtowanej organizacji. Okres zimowy był bardzo intensywny. Ten czas wykorzystano na serwisowanie maszyn i urządzeń, by jak najlepiej przygotować się na nowy sezon. Dzięki sprzyjającym warunkom atmosferycznym na części projektów wciąż prowadzono działania, dzięki czemu stopień ich realizacji jest wysoki. Od kwietnia ubiegłego roku do dnia dzisiejszego COLAS Polska prowadził prace na ponad 300 projektach różnej wielkości w całej Polsce. Stale pozyskuje nowe zadania, np.:
• Dla WZDW w Poznaniu: budowa obwodnicy Wronek w ciągu dróg wojewódzkich nr 182 i 184.
• Dla WZDW w Poznaniu: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 305 na odcinku od granicy powiatu leszczyńskiego do granicy województwa wielkopolskiego.
• Dla ZDW Łódź: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 483 Bogumiłowice – Strzelce Wielkie, od km 49+670 do km 54+632,70.
• Dla PZD Świecie: rozbudowa (przebudowa) drogi powiatowej nr 1265C Świekatowo – Serock.
• Dla ZDP Poznań: rozbudowa drogi powiatowej 2392 Lusówko – Więckowice.
• Dla powiatu Kościerzyna: odbudowa drogi powiatowej nr 2201G na odc. Wielki Klincz – Dębogóry – Nowa.

Celem COLAS Polska jest obecnie umożliwienie każdemu kontynuowania jego pracy przy jednoczesnym zachowaniu standardów w firmie. Zdrowie oraz bezpieczeństwo od samego początku stanowią fundament kultury korporacyjnej i zawsze będą jej ważnym punktem. Nie zapominajmy jednak, że COLAS istnieje już od 90 lat. Z perspektywy biznesowej ten dojrzały wiek jest zaletą i dowodem siły. Podczas swojego długiego istnienia firma COLAS niejednokrotnie przechodziła przez trudne i wymagające momenty, ale zawsze wychodziła z nich silniejsza.


Prestiżowy remont autostrady

COLAS z sukcesem zakończył remont nawierzchni autostrady A2 na odcinku od Koła do Dąbia. Autostrada A2 to jedna z najważniejszych dróg w Polsce, która łączy zachodnią oraz wschodnią część kraju i stanowi przedłużenie niemieckiej autostrady A12. W 2014 r. nadano jej miano „Autostrady Wolności”, aby upamiętnić 25. rocznicę wyborów parlamentarnych, które odbyły się w 1989 r. Dla firmy COLAS remont nawierzchni na A2 miał ogromne znaczenie z dwóch powodów. Przede wszystkim była to pierwsza znacząca inwestycja zrealizowana po przejęciu jedenastu nowych wytwórni i zarazem jedyna w historii spółki modernizacja polskiej drogi o tak wysokiej klasie, wykonana z poziomu głównego wykonawcy.

Prace obejmowały remont nawierzchni na odcinku o długości 11,4 km, który podzielono na 6 części. Na każdej z nich przeprowadzono frezowanie profilujące, wymieniono zdegradowaną warstwę wiążącą, ułożono warstwę ścieralną SMA, a także wykonano prace poboczne oraz malowanie cienko- i grubowarstwowe. W trakcie trwającego 100 dni remontu zużyto ok. 42 tys. ton masy bitumicznej, ok. 1000 ton kruszywa łamanego oraz pomalowano ok. 16,5 tys. m2.


Koniec remontu w Śremie

Prace nad projektem Remont DW nr 310 w m. Śrem, ul. Solidarności zostały z sukcesem zakończone zgodnie z założonym terminem i dotrzymaniem wszystkich standardów jakościowych jeszcze pod koniec 2019 roku. Ponieważ to trasa dojazdowa do szpitala, tym bardziej ważne było sprawne przeprowadzenie remontu.

Na realizację inwestycji Wielkopolskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Poznaniu zespół COLAS miał dwa miesiące. Zakres projektu obejmował prace przygotowawcze i rozbiórkowe, frezowanie nawierzchni, prace bitumiczne, brukarskie, a także wykończeniowe wraz z wykonaniem oznakowania.


Szeroki zakres na S5

COLAS Polska zrealizował 4 zadania w ramach projektu wykonywanego na zamówienie GDDKiA w Poznaniu. Trzy z nich są do siebie bardzo podobne i obejmują dużą liczbę robót ziemnych, stabilizacji, podbudów z kruszywa łamanego lub wbudowania masy bitumicznej. Przykładowo w ramach realizacji kontraktu DK-32 wbudowanych zostanie ok. 46 tys. ton MMA, z czego ok. 80% prac przypada na rok 2019. Ponadto firma wykona ok. 15 km barier, oświetlenie węzła, ekrany akustyczne oraz prace wykończeniowe na obiektach mostowych. Czwarte zadanie obejmuje wykonanie robót agrotechnicznych w pa sie rozdziału, nawierzchni z asfaltu twardolanego, robót brukarskich na obiektach mostowych i przy dojściach do nich, a także zabezpieczenie kap chodnikowych, malowanie oznakowania poziomego, poprawienie i zabezpieczenie poboczy.

COLAS Polska nie zajmuje się realizacją tego projektu od podstaw. Firma przejęła go po innym wykonawcy, który nie dokończył tego fragmentu drogi S5. Wygrała łącznie 4 przetargi na kontrakty związane z drogą S5. Pierwsze dwa zaczęła realizować we wrześniu, a kolejne miesiąc później. Sfinalizowano już wykonanie węzła Wronczyn oraz węzła Konarzewo. Ukończona jest lewa jezdnia w ciągu drogi S5 oraz dokończenie węzła Stęszew (DK-32). Realizacja pozostałych robót wykończeniowych oraz wykonanie drogi krajowej nr 32 zaplanowano na czerwiec 2020 roku. Zakończenie prac pozwoliło na udrożnienie całego ciągu drogi ekspresowej między Poznaniem a Wrocławiem. Dzięki temu znacząco skrócił się czas przejazdu pomiędzy obydwoma miastami. Teraz wynosi on ok. 2,5 godziny, a po wybudowaniu nowej drogi będzie to niespełna 120 minut.


Prace idą pełną parą

Dla COLAS Polska to kolejny etap realizacji zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 123 Huta Szklana – droga krajowa nr 22 (Przesieki) na odcinku: Część 1.: od skrzyżowania w m. Huta Szklana do końca obszaru zabudowanego
m. Kuźnica Żelichowska. Dzięki zaangażowaniu i ciężkiej pracy całego zespołu oraz możliwości kontynuowania części prac w sprzyjającym okresie zimowym, zaawansowanie rzeczowe na projekcie wynosi już ponad 60%. Prace trwają z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa i rekomendacji wystosowanych przez GDDKiA dla ciągłości robót na budowach. Do tej pory COLAS Polska wykonał nasypy, wykopy, w tym największą wymianę gruntu na budowie w obrębie obiektu mostowego MD-6. Trwa wykonywanie przepustów pod zjazdami, umocnienie skarp i dna rowu kostką kamienną. Wykonywane są roboty wykończeniowe, w tym humusowanie, prace mostowe oraz wodno-kanalizacyjne. Udało nam się przygotować podbudowę z kruszywa łamanego na jednym z ostatnich odcinków (ok. 2 km) i przy wyższych temperaturach planujemy wykonanie podbudowy bitumicznej oraz warstwy wiążącej na tym odcinku. W chwili obecnej zostały ułożone dwie warstwy bitumiczne na odcinku ok. 6,7 km.


Zdjęcia arch. COLAS Polska

open