Home Firmy DESKOWANIA HÜNNEBECK na obiektach infrastrukturalnych
DESKOWANIA HÜNNEBECK na obiektach infrastrukturalnych
0

DESKOWANIA HÜNNEBECK na obiektach infrastrukturalnych

0
0

Realizowane w systemie „projektuj i buduj” budowy obwodnicy Sanoka oraz węzła „Lubelska” są ważnymi inwestycjami regionu Polski południowej oraz sieci infrastrukturalnej obwodnicy Warszawy.

Oba projekty są doskonałym przykładem wszechstronności systemowych deskowań i podparć Hünnebeck. Większość widocznych elementów konstrukcji obu realizacji zaprojektowanych zostało w standardzie betonu architektonicznego.

Beton architektoniczny – węzeł „Lubelska”
Fundamenty wszystkich przyczółków wykonano w lekkim i poręcznym deskowaniu RASTO. Do szalowania ścian i pilastrów przyczółków oraz podpór wykorzystano system MANTO (fot. 1.). Dzięki stalowemu profilowi o grubości 14 cm elementy MANTO cechuje duża sztywność i mała odkształcalność, a zamek wyrównujący gwarantuje równe i wytrzymałe połączenia płyt szalunku, umożliwiając przenoszenie do 40 m2 deskowania za pomocą żurawia. Dzięki dużej wytrzymałości oraz dobrej klasy poszyciu uzyskano wysokiej jakości powierzchnie elementów betonowych – efekty widać choćby na łączonym obiekcie WD-12,13,14 inwestycji węzeł „Lubelska” (fot. 2.). Dodatkowo na budowie wykorzystano nowe platformy dostępowe PLATINUM 100, zwiększające bezpieczeństwo pracy na deskowaniach ściennych.

 

Fot. 1. Budowa przyczółku obiektu WS-6 przy Węźle „Lubelska”. Płyty Manto oraz platforma
dostępowa Platinum 100

 

Fot. 2. Beton architektoniczny na ukończonym obiekcie WD-12,13,14 przy Węźle „Lubelska”

 

Ustroje nośne monolityczne i z użyciem prefabrykatów
Ustroje nośne części obiektów mostowych zaprojektowano z użyciem dźwigarów prefabrykowanych typu T. W konstrukcjach tego typu na pierwszym etapie betonowane są monolityczne belki, tzw. poprzecznice, na których opierają się prefabrykaty typu T. Deskowanie tych elementów składa sięz podparcia zmontowanego w oparciu o wieże ID15new, a ich powierzchnie boczne szalowane są w lekkim systemie RASTO. Podczas drugiego etapu prac, w którym uprzednio ułożone prefabrykaty zespalane są z poprzecznicą, konstrukcja podparta jest dodatkowo wysokonośnymi podpora mi konstrukcyjnymi (HDS), zdolnymi przenosić do 210 kN na podporę, mimo że zajmują niewiele miejsca. Dzięki tym elementom całość konstrukcji jest odpowiednio podparta, a występujące duże obciążenia bezpiecznie przekazane na fundament. Systemy Hünnebeck są praktycznym rozwiązaniem również podczas budowy klasycznych, monolitycznych, belkowo-płytowych obiektów mostowych, jak dwa mosty w ciągu obwodnicy Sanoka: MD-2 i MD-6. Podczas pracy nad mostem MD-2 wykorzystano m.in. stalowe formy słupowe ø1200 połączone z systemem MANTO, wykonując przy ich pomocy cztery owalne słupy pełniące rolę podpór pośrednich. Do podparcia dwuprzęsłowego ustroju nośnego o rozpiętości po ok. 32,0 m wykorzystano wieże ID15new, które dzięki małej liczbie elementów podstawowych umożliwiły szybkie i ekonomiczne wzniesienie rusztowania. W przypadku obiektu MD-6 wysokość rusztowania podporowego wyniosła ponad 10 m. Deskowanie ustroju stanowiły ramy zmontowane z belek stalowych systemu SG łączone z dźwigarami H20 w panele. Jednostki te montowane były na poziomie terenu, a następnie układane za pomocą żurawia na przygotowane podparcie z wież ID-15new. Zabezpieczenia krawędziowe wszystkich ustrojów nośnych zaprojektowano w systemie PROTECTO.

System INFRA-KIT na budowie obwodnicy Sanoka
W związku z podgórskim charakterem ukształtowania terenu wiele obiektów obwodnicy Sanoka przebiega nad potokami i rzekami. W przypadku mostu MD-2 zespół inżynierów Hünnebeck Polska zaprojektował przejścia bramowe o rozpiętości przęseł 9 i 12 m nad rzeką Sanoczek (fot. 3.). Przejście wykonano przy użyciu uniwersalnego systemu modułowego INFRA-KIT, składającego się z podpór wysokonośnych oraz dźwigarów stalowych. Pomimo przeznaczenia do przenoszenia dużych obciążeń na znacznych rozpiętościach, ze względu na niewielką liczbę elementów podstawowych system ten jest często wykorzystywany przy wznoszeniu mniejszych obiektów. Dzięki temu, że podpory i belki można bezpiecznie montować w gotowe jednostki na poziomie terenu, a następnie ustawiać za pomocą żurawia w miejscu docelowym, system ten jest niezwykle ekonomiczny. INFRA-KIT wykorzystano również do budowy bramki przejazdowej w obrębie wiaduktu WD-1 nad linią kolejową. Do jej budowy wykorzystano 15-metrowe belki stalowe HEB-500 (fot. 4.).

Fot. 3. Obiekt MD-2 z przejściem bramowym 9+12 m. Obwodnica Sanoka

 

Zdjęcia archiwum Hünnebeck

Fot. 4. Wiadukt nad linią kolejową. Obwodnica Sanoka

 

Generalni wykonawcy
Generalnym wykonawcą budowy obwodnicy Sanoka, dla której Hünnebeck Polska Sp. z o.o. zaprojektował oraz dostarczył systemowe deskowania i podparcia, a także systemy zabezpieczeń, jest konsorcjum firm Max Bögl Polska Sp. z o.o. oraz Max Bögl Stiftung & Co. KG. Generalnym wykonawcą węzła „Lubelska” jest firma PORR SA. Na jej potrzeby inżynierowie Hünnebeck Polska zaprojektowali i dostarczyli systemowe deskowania oraz zabezpieczenia krawędziowe. Wieże podporowe wykorzystywane na budowie należały do klienta.

open