Home Inwestycje WYZWANIE GEOTECHNICZNE
WYZWANIE GEOTECHNICZNE
0

WYZWANIE GEOTECHNICZNE

0
0

Trwa budowa nowej siedziby Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Zlokalizowane w ścisłym Centrum przy Placu Defilad przedsięwzięcie jest jedną z najbardziej skomplikowanych realizacji budowlanych w stolicy. Nowe Muzeum zapoczątkuje także przebudowę otoczenia Pałacu Kultury i Nauki. Istotnym elementem projektu było wykonanie przez firmę Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o. tymczasowej obudowy wykopu dla części podziemnej.

Kompleksowe prace geotechniczne prowadziliśmy na zlecenie firmy Warbud SA, która jest Generalnym Wykonawcą na tym obiekcie. Prace rozpoczęliśmy w maju i część zasadniczą robót (pale obudowy) zakończyliśmy w czerwcu 2019 roku. Ze względu na potrzebę etapowania prac ukończenie pozostałych zadań montażowych nastąpiło w lutym 2020 roku.

Widok obudowy wykopu od strony ul. Marszałkowskiej

Zakres prac i realizacja
Budynek Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie będzie się składać z dwóch kondygnacji podziemnych. Zlokalizowany jest w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Centrum oraz nad istniejącymi tunelami szlakowymi I linii metra. Projekt obudowy został opracowany przez Biuro Projektowe MDR-Projekt (Projektant prowadzący – Marcin Derlacz). Jako zabezpieczenie głębokiego wykopu zaproponowano wykonanie ściany berlińskiej, co było uzasadnione ze względów ekonomicznych oraz realizacyjnych (krótki czas wykonania). Umożliwiało to także wykonanie wykopu przy licznych istniejących sieciach infrastruktury podziemnej. Dzięki temu, że poziom wody gruntowej znajdował się poniżej projektowanego posadowienia płyty fundamentowej, nie było konieczności wykonywania ciężkiej obudowy w postaci ścian szczelinowych czy palisady. Zastosowanie podparcia obudowy z wykorzystaniem kotew gruntowych pozwoliło na uzyskanie otwartego wykopu bez przeszkód w postaci rozpór i przypór gruntowych, co znacznie skróciło czas trwania robót ziemnych.

Montaż pali obudowy berlińskiej

Widok obudowy wykopu nad istniejącymi szlakami metra

Przechodząc od ogółu do szczegółu: wykonano obudowę tymczasową od strony ul. Marszałkowskiej, stacji metra Centrum i ul. Świętokrzyskiej oraz lokalnie od strony Pałacu Kultury i Nauki na potrzeby budowy luku transportowego na transformator. Od strony zachodniej (PKiN) z uwagi na dostępność miejsca został wykonany rozkop częściowo ograniczony konstrukcją stacji metra Centrum.

Obudowę wykopu zaprojektowano w postaci obudowy berlińskiej kotwionej i rozpieranej w narożnikach, a lokalnie rozparcie wykonano w oparciu o konstrukcję istniejącej stacji metra. Bezpośrednio nad tunelami metra, ze względu na ograniczoną możliwość zagłębienia pali, przewidziano dodatkowy poziom kotew, ograniczając do minimum wymagane podparcie pala w gruncie. Dzięki temu uzyskano możliwość realizacji wykopu na wymaganą głębokość tuż nad samą konstrukcją tuneli, co ilustruje przekrój. Obudowa wykopu w postaci ściany berlińskiej dobrze spełniła swoje zadanie i zapewniła bezpieczne wykonanie robót, co było na bieżąco potwierdzane przez prowadzony monitoring przemieszczeń obudowy i konstrukcji metra. Szczegółowa charakterystyka obudowy:
• technologia wykonania pali: wiercone
• średnica wiercenia pali: 500 mm
• rozstaw pali: od 1,5 m do 3,4 m
• długość pali: od 7,2 m do 14,0 m
• zbrojenie pali: stal profilowa IPE400 do IPE500
• wypełnienie pali: zawiesina cementowo-bentonitowa
• opinka drewniana: grubość 10 cm.


Zdjęcia: ARCH. Stump-Hydrobudowa Sp. z o.o.

open