Home Builder 4Young Engineers RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA
0

RANKING WYDZIAŁÓW BUDOWNICTWA

0
0

Ranking TOP 10 FOR THE FUTURE został przygotowany przez miesięcznik „Builder” na podstawie aktywności studentów poszczególnych wydziałów budownictwa w programie edukacyjnym „Builder for the Future”.

Program Builder for the Future (B4F) stał się przyczynkiem do budującej rywalizacji wyższych uczelni technicznych z całego kraju. Oparta o aktywność studentów w Dniach Młodego Architekta i Inżyniera, wykłady mistrzów, warsztaty BIM oraz praktykę na placach budów w ramach case study, a także udział w konkursach KDMA i KDMI, budzi nasz – organizatorów  – podziw i uznanie. Zarówno dla uczestników Programu, jak i wykładowców, opiekunów, promotorów oraz dziekanów wydziałów budownictwa i architektury, startujących w rywalizacji ww. uczelni. Tym bardziej, że na ostateczną ocenę i pozycję w zestawieniu rzutuje także aktywność w inicjatywach własnych wydziałów, którym Builder patronuje.

Gratulujemy uczelniom uzdolnionej i ambitnej młodzieży, kierując wyrazy uznania dla dydaktyków, którzy potrafią sprawić, że architektura i budownictwo stanowią dla młodych interesujący zawodowy cel i piękną pasję.

Rywalizacja to powód do dumy dla studentów i uczelni, ale zarazem motywacja dla tych, którzy w rankingu Top 10 for the Future  znaleźli się na dalszych pozycjach.

Dlatego też gratulując Liderom, serdecznie zapraszamy wszystkie uczelnie, również z mniejszych ośrodków, do aktywniejszego udziału w bogatym Programie B4F i do wykorzystania wielu jego inicjatyw, dających szansę studentom na zdobywanie i poszerzanie praktycznej, specjalistycznej wiedzy oraz kompetencji i umiejętności niezbędnych do pracy w zawodzie, budowanie relacji i współpracy branżowej i z biznesem, zarówno podczas edukacji jak i na rynku pracy, a poza tym nieocenione wsparcie w budowaniu kariery zawodowej.

Kierunki inżynierskie warto studiować, dobry inżynier jest na rynku pracy zawsze poszukiwany, wykorzystajcie więc potencjał Programu!

Danuta Burzyńska
Redaktor Naczelna Buildera

TOP 10 FOR THE FUTURE

I Miejsce
Politechnika Warszawska
Wydział Inżynierii Lądowej

II Miejsce
Politechnika Krakowska
Wydział Inżynierii Lądowej

III Miejsce
Politechnika Wrocławska
Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego

Wyróżnienia

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica W Krakowie
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii

Politechnika Gdańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Poznańska
Wydział Inżynierii Lądowej i Transportu

Politechnika Śląska
Wydział Budownictwa

Politechnika Świętokrzyska
Wydział Budownictwa i Architektury

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny W Szczecinie
Wydział Budownictwa i Architektury

 

 

open