Home Biznes i Ludzie CYFRYZACJA W TOKU
CYFRYZACJA W TOKU
0

CYFRYZACJA W TOKU

0
0

Wciągu ostatnich kilku lat nasz kraj – w kwestii cyfryzacji usług publicznych – przeszedł praw-dziwą rewolucję. Upowszechniliśmy profil zaufany – z ok. 400 tys. w 2006 roku liczba profili wzrosła do po-nad 7,6 mln w połowie 2020 roku. W tej chwili możemy skorzystać on-line z kilkuset usług publicznych.

Z wielką satysfakcją mogę powiedzieć, że rozpoczynamy cyfryzację kolejnego obszaru. W GUNB rozpoczęły się prace związane z cyfryzacją procedur inwestycyjno-budowlanych w Polsce. Naszą ambicją jest przyspieszenie i uproszczenie czynności realizowanych w ramach dotychczasowych procedur. Chcemy ułatwić proces składania wniosków inwestorom oraz pracę inżynierom, architektom i projektantom. Przedstawiciele tych grup zawodowych w większości pracują w środowisku cyfrowych systemów projektowania i przejście na elektroniczny obieg
dokumentów jest dla nich czymś naturalnym. Prace są prowadzone przy ścisłej współpracy z Izbami – architektów oraz inżynierów.

Potrzebę cyfryzacji wzmocnił trudny czas pandemii. Bezpieczeństwo wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego w budownictwie jest priorytetem. Kwarantanna pracowników wielu firm uświadomiła wszystkim, jak ważna jest możliwość pracy zdalnej, w środowisku cyfrowym. To jest odpowiedni czas na unowocześnienie procesu inwestycyjno-budowlanego. I czas na po-kazanie odbiorcom zmian nowego oblicza GUNB.

Borykamy się z koniecznością osobistego składania papierowej dokumentacji w urzędzie, ale stopniowo przechodzimy do cyfryzacji. Będzie to duże ułatwienie dla inżynierów, architektów czy inwestorów. A – co równie ważne – dzięki zmianom łatwiej i szybciej będzie można zbudować dom czy budynek mieszkalny.

Pierwsze i kolejne kroki
Już na początku sierpnia ruszył opracowany w GUNB serwis e-budownictwo – rządowa aplikacja do składania wniosków w procesie budowlanym. W serwisie znajduje się pierwszych 10 formularzy, które dotyczą wybranych procedur budowlanych. W pierwszej fazie po uruchomieniu serwis służy inwestorom do wypełnienia i pobrania wybranego formularza. Tak przygotowany wniosek jest na razie dostarczany do organu administracji w tradycyjny sposób. Ale już jesienią będzie można podpisać go podpisem zaufanym lub elektronicznym i przesłać do organu administracji architektoniczno-budowlanej lub nadzoru budowlanego za pośrednictwem serwisu e-budownictwo. Pozostawimy przy tym dotychczasową możliwość składania dokumentów w formie papierowej. O tym, który sposób wybrać –tradycyjny czy elektroniczny – będą decydować inwestorzy.

Przechodząc do szczegółów, bo te prawdopodobnie interesują Państwa najbardziej, już jesienią, korzystając ze strony e-budownictwo, bez wychodzenia z domu będzie można:

• zgłosić roboty budowlane (z wyjątkiem tych zgłoszeń, do których konieczne jest dołączenie projektu);
• złożyć wniosek o pozwolenie na rozbiórkę;
• zgłosić rozbiórkę;
• wnioskować o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na budowę;
• złożyć wniosek o przeniesienie decyzji o pozwoleniu na wznowienie robót budowlanych;
• wnioskować o przeniesienie praw i obowiązków wynikających ze zgłoszenia;
• zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych;
• złożyć wniosek o wydanie decyzji
o niezbędności wejścia do sąsiedniego budynku, lokalu lub na teren sąsiedniej nieruchomości;
• zgłosić zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
•wypełnić oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czas weryfikacji
Cyfryzacja procedur budowlanych jest złożonym i wieloetapowym procesem, który wdrażamy wspólnie z jego interesariuszami. W program cyfryzacji włączamy wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego. W toku jego realizacji prowadzimy konsultacje z najważniejszymi grupami interesariuszy i organizacjami branżowymi, takimi jak Izba Architektów RP, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Polska Izba Inżynierów Budownictwa.

10 sierpnia 2020 r. w wybranych organach administracji architektoniczno-budowlanej uruchomiliśmy także program pilotażowy, w trakcie którego zostaną przetestowane przyszłe funkcjonalności generatora wniosków, który znajduje się na stronie e-budownictwo. Kilkanaście starostw biorących udział w badaniu ma styczność z rozszerzoną wersją generatora. Prowadząc pilotaż, chcemy zbadać doświadczenia użytkowników, zarówno składających, jak i odbierających wnioski, czyli inwestorów oraz organów administracji państwowej. To również czas na weryfikację sprawności i prawidłowości działania generatora pod kątem technicznym. Zebrane podczas pilotażu opinie użytkowników będą podstawą do wprowadzania ewentualnych zmian i opracowania końcowej wersji narzędzi służących do cyfrowego składania wniosków w procesie inwestycyjnym. Wszyscy zainteresowani będą mogli z nich korzystać jesienią.

Elektroniczny Dziennik i rejestr
Generator wniosków na stronie e-budownictwo jest początkiem dużo większych zmian. Na drugim etapie reformy planujemy wprowadzić Elektroniczny Dziennik Budowy i no-wy centralny rejestr osób, które ma-ją uprawnienia budowlane – eCRUB. Także w tym roku chcemy umożliwić złożenie wniosku o pozwolenie na budowę całkowicie elektronicznie. Wnioskujący będzie załączać wymagane dokumenty online i podpisywać je za pomocą profilu zaufanego.


Ministerstwo Rozwoju Fot. arch. Ministerstwo Rozwoju

open