Home Biznes i Ludzie ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYZWANIE
0

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I WYZWANIE

0
0

O planach na realizację celów statutowych Stowarzyszenia Producentów Betonów w trudnych czasach pandemii, a także wyzwaniach, jakie czekają w nowym roku, Natalia Chylińska rozmawia z HENRYKIEM WÓJTOWICZEM, Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Producentów Betonów.

Natalia Chylińska: Od kilku lat jest Pan aktywnym członkiem Stowarzyszenia i niedawno objął funkcję Prezesa. Jakie uczucia temu towarzyszą?

Henryk Wójtowicz: Czuję przede wszystkim odpowiedzialność, jaka wiąże się z pełnieniem funkcji Prezesa Stowarzyszenia Producentów Betonów – organizacji o 26-letniej tradycji, która dzięki swoim działaniom i aktywności stała się rozpoznawalna w branży budowlanej. Odpowiedzialność wiąże się też z okresem, jaki przeżywamy obecnie na świecie i w kraju z powodu pandemii koronawirusa. Zdaję sobie sprawę, że stoją przede mną ogromne wyzwania, które mam nadzieję, przy pomocy członków Stowarzyszenia, a zwłaszcza kolegów pełniących funkcję we władzach statutowych, uda nam się pozytywnie przezwyciężyć.

N.Ch.: Jakie dotychczasowe doświadczenia zebrane jako Członek Rady, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej i Wiceprezes ułatwią pracę na tym już najwyższym stanowisku?

H.W.: Moja dotychczasowa aktywna działalność, pełnienie różnych funkcji oraz zdobyte doświadczenie będą na pewno pomocne w pracy na stanowisku prezesa. Wydaje mi się również, że moja dobra znajomość zasad działania Stowarzyszenia też będzie istotna w jego prowadzeniu. Liczę także na dalszą aktywną pracę i inicjatywność ze strony Biura Stowarzyszenia, które w dotychczasowej działalności udowodniło, że jest w stanie sprostać zadaniom stawianym przez władze SPB.

N.Ch.: Jakie stawia Pan przed sobą zadania do zrealizowania na kadencję Prezesa SPB?

H.W.: Uważam, że przede wszystkim powinniśmy kontynuować dotychczasowe działania zapewniające dalszy rozwój Stowarzyszenia, a zwłaszcza te, które zostały podjęte w ostatniej kadencji. Za szczególnie istotne uważam inicjatywy na rzecz promocji prefabrykacji betonowej i betonu komórkowego, doskonalenie programów oraz organizację seminariów na wyższych uczelniach, a także w średnich szkołach zawodowych. Ważne jest również kontynuowanie działalności wydawniczej Stowarzyszenia, w tym w najbliższym czasie wydanie dwóch książek dotyczących ABK i prefabrykacji betonowej. Planujemy organizować w cyklu dwuletnim Konferencje SPB Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie, wraz z „Builderem” zorganizować konkurs dla studentów, młodych inżynierów i architektów w 2021 roku w ramach programu B4F. Będziemy promować w organach administracji państwowej oraz samorządowej stosowanie technologii prefabrykacji betonowej i ABK. Musimy także zintensyfikować działania na rzecz pozyskania nowych członków w Sekcji Betonów.

N.Ch.: Czy możliwa jest realizacja celów statutowych Stowarzyszenia w czasach pandemii? A może jest ona mocno utrudniona?

H.W.: Należy podkreślić, że dość szybko i sprawnie udało nam się zorganizować działania organów Stowarzyszenia w systemie online. Jednocześnie ważne i potrzebne są kontakty bezpośrednie, dlatego wprowadzamy system spotkań hybrydowych. Część uczestników bierze udział w spotkaniu, a pozostali mają możliwość śledzenia wydarzenia za pomocą platform internetowych. Praktyka ostatniego okresu wykazała, że system ten mamy dość dobrze opanowany. Będziemy korzystać z niego w zależności od potrzeb. Dobrym przykładem takiego działania w okresie pandemii koronawirusa było zorganizowane ostatnio przy współudziale naszych kolegów z Dolnego Śląska seminarium dla projektantów, architektów i innych uczestników procesu budowlanego pt. Wrocławski dzień prefabrykacji. Seminarium zostało zorganizowane w systemie hybrydowym. W bezpośrednim kontakcie było 117 osób, natomiast online ok. 40. Duże zainteresowanie, a także wysoka ocena seminarium skłaniają do rozważenia możliwości organizacji takich spotkań w układzie regionalnym. Również ostatni Nadzwyczajny Walny Zjazd, który odbywał się w tym samym terminie we Wrocławiu, pokazał, że jesteśmy w stanie organizować spotkania o wysokiej frekwencji – uczestniczyły 54 osoby – z zachowaniem dystansu społecznego. Dziś trudno przewidywać, jak będzie wyglądała sytuacja w najbliższej przyszłości, jeśli chodzi o ograniczenia wynikające z pandemii koronawirusa, ale zdobyte doświadczenia pokazują, że możemy sobie z tym radzić.

N.Ch.: Jakie wyzwania czekają producentów betonów w 2021 roku? Zapowiada się trudny rok?

H.W.: Z informacji, które uzyskujemy od naszych członków, wynika, że mimo warunków pandemii przedsiębiorstwa w pierwszych trzech kwartałach prezentowały dobre rezultaty. Nie zanotowano istotnych spadków produkcji ani redukcji zatrudnienia. W obecnym kwartale jest odczuwalny niewielki spadek produkcji i spowolnienie gospodarki. Natomiast obawy budzi obecna sytuacja dotycząca nagłego wzrostu zakażeń na koronawirusa. Dlatego też trudno jest przewidywać dalsze scenariusze do końca roku, ale liczymy się ze spadkiem produkcji. Na pewno wyzwaniem dla nas będzie zorganizowanie przyszłorocznej Konferencji SPB 2021 pt. Prefabrykacja betonowa i beton komórkowy w nowoczesnym budownictwie. Dotychczas organizowane konferencje spotkały się z wysoką oceną merytoryczną, a także dużym zainteresowaniem środowiska budowlanego. Przygotowywaliśmy interesujące referaty prezentowane przez wybitnych specjalistów z kraju oraz zagranicy. Zapewnialiśmy także dobre i komfortowe warunki pobytu oraz koleżeńską atmosferę spotkania. Pandemia koronawirusa komplikuje system przygotowania do konferencji, powodując m.in. konieczność zmiany jej terminu. Niemniej jednak przygotowania trwają. Mamy nadzieję, że do tego ważnego spotkania dla naszych branż oraz środowiska budowlanego dojdzie i będziemy się mogli spotkać z kolegami zarówno w formie bezpośredniej, jak i online.

Fot. arch. Stowarzyszenie Producentów Betonów

open