Home Builder Awards Osobowość Branży MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA – Osobowość Branży 2020
MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA – Osobowość Branży 2020
0

MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA – Osobowość Branży 2020

0
0

MAŁGORZATA WINIAREK-GAJEWSKA, Prezes Zarządu Grupy NDI SA, spółki dominującej w grupie kapitałowej NDI oraz Prezes Zarządu w NDI SA i NDI SOPOT SA, głównych spółkach budowlanych grupy.

Absolwentka Politechniki Gdańskiej, w 1993 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Wydziale Hydrotechniki, kierunek Budownictwo w zakresie inżynierii wodnej i morskiej. Od 1993 r. związana z grupą NDI. Karierę zawodową zaczynała na stanowisku inżyniera budowy, następnie od 1996 roku objęła kierownictwo kolejno Działu Consultingu Inwestycyjnego, a następnie Pionu Deweloperskiego w NDI. Do jej obszaru zadań i odpowiedzialności należało strukturyzowanie projektów inwestycyjnych, zwłaszcza w zakresie ich finansowania oraz strony formalnoprawnej, nadzór nad inwestycjami kapitałowymi, pozyskiwanie partnerów kapitałowych i branżowych dla projektów oraz akwizycja projektów deweloperskich dla Spółki. W związku z rozwojem grupy kapitałowej NDI w listopadzie 2014 roku została powołana do Zarządu Grupy NDI SA, spółki holdingowej skupiającej wszystkie spółki działające w ramach grupy kapitałowej NDI, i od tego czasu sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem całej grupy NDI, zasiadając w organach zarządczych lub nadzorczych spółek grupy. Bierze aktywny udział w promowaniu programów edukacyjnych, których celem jest wspieranie młodych architektów oraz inżynierów budownictwa w uzupełnianiu edukacji, poszerzaniu fachowej i praktycznej wiedzy, m.in. pełniąc funkcję członka kapituły Konkursu dla Młodych Inżynierów Builder 4Young Engineers. Od marca 2020 r. jest członkiem Rady Uczelni Politechniki Gdańskiej.

W marcu tego roku będziemy obchodzić 30-lecie naszej działalności. Mieliśmy w tym czasie szansę i przywilej uczestniczenia w realizacji ambitnych oraz ważnych projektów, które pomogły zbudować potencjał naszej Grupy, ale są też dowodem przemian zachodzących w Polsce w ostatnim trzydziestoleciu. Z perspektywy wielu lat mojej pracy w NDI mam wielką satysfakcję, patrząc na to, w jakim miejscu się znajdujemy. Udało nam się zbudować świetny zespół zdolny do realizacji najtrudniejszych zadań. Staramy się ciągle doskonalić oraz bez strachu podejmować nowe i coraz bardziej wymagające wyzwania. Zawsze wierzyłam, że podstawą sukcesu są ludzie. Mam to szczęście, że jestem otoczona przez wiele utalentowanych oraz pracowitych koleżanek i kolegów. Nie mogę jednak zapominać o Tym, któremu zawdzięczam najwięcej i który ukształtował mnie zawodowo. Mój Mąż – Jerzy Gajewski, założyciel, twórca oraz wieloletni Prezes NDI, nie doczekał wraz z nami jubileuszu swojej firmy. Charyzmatyczny, pełen pasji i zaangażowania budował tę firmę na miarę swoich ambicji oraz umiejętności. Kiedy zrezygnował z aktywności zawodowej, wspierał mnie i dopingował do kontynuowania tego, w czym razem uczestniczyliśmy przez wiele lat. Zamierzam dalej rozwijać grupę, stawiając na jej stabilizację, dywersyfikację i utrzymanie stałej gotowości na zmiany. Jest nam bardzo miło z powodu nagród, jakimi zdecydowała się wyróżnić nas redakcja „Buildera” – są one dla nas potwierdzeniem, że podążamy w dobrym kierunku, i premią za dobrze oraz rzetelnie wykonaną pracę.

open