Home Laury Buildera 2020 MGR INŻ. PAWEŁ PRZYBYŁOWICZ – LAURY BUILDERA 2020
MGR INŻ. PAWEŁ PRZYBYŁOWICZ – LAURY BUILDERA 2020
0

MGR INŻ. PAWEŁ PRZYBYŁOWICZ – LAURY BUILDERA 2020

0
0

Mgr inż. Paweł Przybyłowicz, Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Interdyscyplinarny Bim (iBIM). Architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Poli­techniki Warszawskiej. Od początku studiów związany z Pracownią Projektowania Architektonicznego Wspo­maganego Komputerem.

PASJONAT ARCHITEKTURY I BIM-u

Architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Poli­techniki Warszawskiej. Od początku studiów związany z Pracownią Projektowania Architektonicznego Wspo­maganego Komputerem. Absolwent podyplomowych studiów zarządzania projektami w Szkole Głównej Han­dlowej. Współtwórca i zastępca kierownika międzywy­działowych studiów podyplomowych interdyscyplinarny BIM na Politechnice Warszawskiej. Aktywnie zaangażowany w prace Wydziału, w różnych kadencjach członek wie­lu komisji wydziałowych oraz pełnomocnik Dziekana w zakresie infrastruktury IT, grantów i projektów UE oraz BIM. Ekspert w zakresie wdrożeń i szkoleń technologii BIM. Autor wielu publikacji oraz wystąpień na temat BIM i kompu­terowego wspomagania projektowania.

Od kilku lat mam przyjemność uczestniczenia w programie Builder for the Future miesięcznika „Builder”. Ta przygoda nie byłaby możliwa bez zaproszenia ze strony firmy WSC Witold Szymanik i S-ka (partnera programu B4F), z którą jestem związany od wielu lat, wspólnie realizując projekty szkoleniowe i wdrożeniowe. Tematyka poruszana w ramach spotkań B4F – dotycząca współczesnych technik i metod wspomagania projektowania – jest moim zdaniem ważnym elementem kształcenia młodych architektów (lub inżynierów innych branż), a możliwość spotkania ze studentami z wielu uczelni w Polsce naturalnym poszerzeniem codziennej pracy na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej. Od prawie 30 lat realizuję swoje pasje w zespole Pracowni Komputerowego Wspomagania Projektowania na Wydziale Architektury. Przeżyliśmy wspólnie wiele etapów rozwoju narzędzi komputerowych, mając możliwość śledzenia, jak zmieniają one świat pracowni projektowych i naszego podejścia do dydaktyki w tym zakresie. Komputerowe wspomaganie projektowania, kiedyś postrzegane jako niezależny od innych dziedzin zestaw zagadnień, stało się integralną częścią każdego działania związanego z projektowaniem, w istotny sposób je unowocześniając. Ucząc obsługi programów wskazujemy możliwe obszary zastosowania i cele, jakie mogą być za ich pomocą osiągnięte. Zwieńczeniem tej strategii są takie inicjatywy jak międzywydziałowy projekt interdyscyplinarny BIM (mpiBIM) oraz międzywydziałowe studia podyplomowe interdyscyplinarny BIM (iBIM), gdzie poprawna współpraca i organizacja zespołów projektowych jest podstawowym warunkiem powodzenia projektu, a stosowane narzędzia informatyczne zapewniają, nieodzowne w dzisiejszych czasach, wsparcie wszystkich procesów i znaczną ich integrację.

open