Home Laury Buildera 2020

Laury Buildera 2020

MGR INŻ. PAWEŁ PRZYBYŁOWICZ – LAURY BUILDERA 2020

Edytor
0
Mgr inż. Paweł Przybyłowicz, Zastępca Kierownika Studiów Podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe Interdyscyplinarny Bim (iBIM). Architekt i wykładowca na Wydziale Architektury Poli­techniki Warszawskiej. Od początku studiów związany z Pracownią Projektowania Architektonicznego Wspo­maganego Komputerem.
a717KJ5Gxg4Ah5

BUILDER – MAJ 2018

dr inż. Ireneusz Czmoch – LAURY BUILDERA 2020

Edytor
0
Dr inż. Ireneusz Czmoch, Kierownik studiów podyplomowych Międzywydziałowe Studia Podyplomowe interdyscyplinarny BIM (iBIM). Od 2016 r. pełnomocnik Dziekana WIL ds. BIM. Koordy­nator kilku przedmiotów na studiach I i II stopnia, których zakres obejmuje integrację projektowania architektonicz­nego i projektowania konstrukcyjnego oraz zastosowa­nie programowania wizualnego w projektowaniu.
a717KJ5Gxg4Ah5

XX GALA SPORTOWA POLSKA

DR INŻ. PAWEŁ SULIK – LAURY BUILDERA 2020

Edytor
0
Dr inż. Paweł Sulik, Instytut Techniki Budowlanej. Od początku zawodowo jest związany z sektorem budow­nictwa, najpierw jako pracownik naukowo-dydaktyczny w Katedrze Mechaniki Budowli WIBiS PL, w której obronił roz­prawę doktorską poświęconą kryształowym konstrukcjom żelbetowym, by po zmianie miejsca zamieszkania rozpo­cząć pracę w Instytucie Techniki Budowlanej (ITB).
a717KJ5Gxg4Ah5

ENGIE SERVICES WYKONA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKÓW OŚWIATOWYCH W ZGIERZU

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY – LAURY BUILDERA 2020

Edytor
0
Europejski Fundusz Leasingowy rozpoczął swoją działalność w czerwcu 1991 r. Jako jedna z pierwszych firm leasingowych w Polsce znacząco przyczynił się do budowania i kształtowania się polskiego rynku leasingu. Spółka jest prekursorem polskiego leasingu i obecnie jedną z największych niebankowych spółek leasingowych w naszym kraju.
a717KJ5Gxg4Ah5

LIVINNX W KRAKOWIE

open