Home Builder Awards Osobowość Branży 2020 prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz
0

prof. dr hab. inż. Andrzej Garbacz

0
0

Prof. dr hab. inż. ANDRZEJ GARBACZ, Dziekan Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Jest absolwentem Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej. Na Wydziale Inżynierii Lądowej pracuje od 1991 roku, obecnie na stanowisku profesora. W latach 2012-2016 był dyrektorem Instytutu Inżynierii Budowlanej.

Jest wykładowcą przedmiotów: Inżynieria Materiałów Budowlanych, Technologia Kompozytów Polimerowych, Ocena Stanu Materiałów w Konstrukcji, Naprawa Konstrukcji Betonowych, a także promotorem ponad 50 prac dyplomowych.

Obszar jego zainteresowań naukowych związany jest z analizą relacji między mikrostrukturą betonopodobnych kompozytów polimerowych a ich właściwościami przy wykorzystaniu różnych metod ilościowego opisu mikrostruktury materiałów oraz nieniszczących metod badania ich właściwości. Zajmuje się także zastosowaniem kompozytów polimerowo- cementowych i polimerowych jako materiałów do napraw oraz ochrony powierzchniowej konstrukcji betonowych, w tym badaniami związanymi z oceną ich przydatności dla budownictwa. Dorobek naukowy profesora obejmuje ponad 200 pozycji literaturowych. Brat udział w 15 projektach badawczych NCBR, w tym kierował 7 z nich. Byt też kierownikiem lub głównym wykonawcą kilkudziesięciu opracowań na zlecenie partnerów przemysłowych. Do najważniejszych osiągnięć naukowych można zaliczyć zastosowanie oryginalnego podejścia naukowego wykorzystującego zaawansowane metody badawcze inżynierii powierzchni do kształtowania przyczepności w naprawach konstrukcji betonowych oraz ocenie skuteczności tych napraw z wykorzystaniem nowoczesnych metod NOT, opracowanego przy współpracy z University of Liege (Belgia) i Laval University (Kanada). Oprócz wymienionych ośrodków współpracuje z Aachen University (Niemcy), University of Minha (Portugalia), Tongji University (Chiny), University of Salento (Wiochy), National Institute of Standards and Technology (USA) w obszarze nowych rozwiązań materiałowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego budownictwa. Jest prezydentem the International Congress on Polymers in Concrete – ICPIC (sekretarz ICPIC w latach 2013-2018), RILEM Senior Member, członkiem KILiW PAN, wiceprzewodniczącym Sekcji Inżynierii Materiałów Budowlanych KILiW PAN, przewodniczącym Rady Wyrobów Budowlanych GUNB (2016-2018) i przewodniczącym Rady Naukowej 1TB (od 2018). Uczestniczy w pracach PZITB i Polskiego Towarzystwa Badań Nieniszczących. Jest przewodniczącym Komitetu Sterującego Wspólnej Inicjatywy Badawczej NCBR-GDDKiA pt. Rozwój Innowacji Drogowych – RIO. Byt też przewodniczącym komitetów organizacyjnych i członkiem wielu międzynarodowych oraz krajowych konferencji naukowych i naukowo-technicznych. Za swoją działalność naukową oraz dydaktyczną byt wielokrotnie nagradzany, m.in. Medalem Edukacji Narodowej, 8-krotnie nagrodą Rektora PW za działalność naukową, nagrodą PZITB im. Prof. Władysława Danileckiego, nagrodą PZITB im. Wacława Żenczykowskiego oraz nagrodą ICPIC Owen Null Award.

open