Home News NDI zmodernizuje tory tramwajowe w Mysłowicach.
NDI zmodernizuje tory tramwajowe w Mysłowicach.
0

NDI zmodernizuje tory tramwajowe w Mysłowicach.

0
0

Nowe, bezpieczne tory tramwajowe i sieć trakcyjna, zmodernizowana jezdnia, pętla tramwajowa oraz przystanki w zmienionej lokalizacji. To wszystko sprawi, że komfort jazdy mieszkańców Mysłowic znacznie się poprawi. Inwestycję wartą ponad 54,8 milionów złotych wykona sopocka grupa NDI. W procedurze przetargowej nie było odwołań.

Modernizacja dotyczy torowiska oraz sieci trakcyjnej na linii tramwaju nr 14 w Mysłowicach na odcinku blisko 4 km toru pojedynczego. Remont obejmie także układ drogowy oraz wszystkie sieci podziemne w ciągu ulic Bytomskiej, Starokościelnej, Szymanowskiego i Powstańców.

– Torowisko zostanie wykonane w technologii bezpodsypkowej, w której szyny mocowane są elastyczną masą zalewową na bazie żywicy poliuretanowej w kanałach szynowych betonowych płyt torowych. Masa zalewowa zapewnia sprężyste przenoszenie obciążeń pojazdów szynowych oraz  tłumienie drgań i hałasu. To tzw. system szyny pływającej lub szyny w otulinie (ERS) – mówi Marcin Wawrzacz dyrektor projektu z firmy NDI, generalnego wykonawcy prac.  Modernizacja torowiska obejmie również pętlę tramwajową w rejonie dworca PKP i budowę dodatkowych rozjazdów tramwajowych wraz ze sterowaniem i ogrzewaniem zwrotnic. Poza tym wykonana zostanie nowa sieć trakcyjna i kable zasilające. Roboty drogowe obejmą przebudowę jezdni, chodników, miejsc postojowych, zjazdy oraz wloty ulic poprzecznych. Zaplanowana została także budowa ronda u zbiegu ulic Krakowskiej i Towarowej – dodaje Marcin Wawrzacz.

Częściowo zmieni się lokalizacja istniejących przystanków, by usprawnić komunikację pasażerską. Powstaną także nowe przystanki przy skrzyżowaniu pl. Mieroszewskich  i ul. Słowackiego oraz przy ul. Starokościelnej – nieopodal komendy policji.

W zakresie sieci uzbrojenia terenu przebudowane zostaną: kanalizacja deszczowa, sanitarna i ogólnospławna wraz z przyłączami, sieć gazowa i wodociągowa, sieci elektroenergetyczne oraz telekomunikacyjne.  Przebudowane zostanie również oświetlenie uliczne.

Inwestorem zakresu torowego jest spółka Tramwaje Śląskie S.A., natomiast część drogową finansuje Gmina Miasto Mysłowice. Wykonawcą wyłonionym w przetargu jest sopocka grupa NDI. Całkowity koszt inwestycji to 54,837 mln zł brutto.

mat.pras.: Grupa NDI

open