Home Architecture Design Biały certyfikat dla zakładu KFA Armatura z Niska
Biały certyfikat dla zakładu KFA Armatura z Niska
0

Biały certyfikat dla zakładu KFA Armatura z Niska

0
0

Świadectwo Efektywności Energetycznej (tzw. biały certyfikat) to potwierdzenie uzyskanego efektu energetycznego. Mogą się o nie ubiegać podmioty realizujące projekty modernizacyjne, w wyniku których są w stanie zaoszczędzić znaczące ilości energii. Od stycznia 2020 do połowy maja 2021 w całej Polsce wydano jedynie 1617 takich certyfikatów. Są one przyznawane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na podstawie wniosku składanego w Urzędzie Regulacji Energetyki po dokładnym audycie danego przedsięwzięcia modernizacyjnego.

Średni poziom oszczędności energii, jaki osiągają w Polsce firmy w ramach certyfikowania wynosi niecałe 300 toe. Efektywność energetyczna jaką uzyskała KFA Armatura klasyfikuje przyznany jej certyfikat jako jeden z największych na Podkarpaciu. Jej rezultaty mają również pozytywny skutek na środowisko. – W działaniach proekologicznych liczą się cyfry, a nie ogólniki – mówi Tomasz Przybek, Prezes Zarządu Armatura Kraków S.A. – A wartość naszego świadectwa to bardzo konkretna cyfra, bo aż 705,641 toe czyli 8206604,83 kWh. Tyle właśnie energii oszczędzamy w skali roku dzięki naszym inwestycjom.

Ile to jest w praktyce najlepiej obrazuje wypowiedź Dyrektora fabryki – Można powiedzieć, że to małe  miasteczko – komentuje Sławomir Mynarek – Przeciętnie, rodzina 4-osobowa w domu jednorodzinnym zużywa rocznie około 5 tys. kWh prądu. To oznacza, że zaoszczędzona w Nisku energia na poziomie 8,2 GWh rocznie to zużycie odpowiadające liczbie prawie 1650 domów.

Modernizacja linii produkcyjnej to jedno z szeregu działań realizowanych przez KFA Armatura w trosce o ochronę środowiska. W 2020 roku podjęto decyzję o zmianie sposobu pakowania grzejnika aluminiowego produkowanego w fabryce w Nisku. Dzięki temu w zeszłym roku udało się zredukować zużycie papieru o 42 844,9 kg (prawie 43 tony), co odpowiada powierzchni około 0,4 ha lasu. Firma zobowiązała się także do podjęcia kolejnych proekologicznych inwestycji usprawniających procesy produkcyjne, szczególnie w zakresie odzyskiwania ciepła. 

open