Home Biznes i Ludzie ZIELONA STRATEGIA LAFARGE
ZIELONA STRATEGIA LAFARGE
0

ZIELONA STRATEGIA LAFARGE

0
0

Produkcja cementu w Polsce generuje zaledwie 2 proc. całych emisji w naszym kraju. Wciąż jednak postrzegany jest jako wysokoemisyjny, mimo że branża cementowa wykonała największą pracę w zakresie ograniczenia emisji CO2 spośród całego sektora przemysłu ciężkiego. Cementownie w Polsce jako producenci podstawowego materiału budowlanego podejmują zdecydowane i faktyczne działania w kontekście zmian klimatu. Kierunek wyznacza Lafarge, należący do grupy LafargeHolcim.

Antyczną sentencję przypisy­waną Hipokratesowi – pri­mum non nocere – można by dziś sparafrazować ja­ko: primum non CO2, co w strate­gii Lafarge oznacza redukcję emisji o 20% w porównaniu do roku 2018 i o 55% w stosunku do początku lat 90. W osiągnięciu tego założenia ma pomóc m.in. trwająca moderniza­cja Cementowni Małogoszcz. Ponadto Lafarge poszerza portfolio produktów dla zrównoważonego budownictwa, m.in. o takie rozwiązania jak ECOPact – beton o prawie 50 proc. mniejszym śladzie węglowym niż standardowy beton towarowy, oraz zielone cemen­ty o 30–50 proc. mniejszym śladzie węglowym niż czysty cement port­landzki CEM I. Mając na uwadze, że branża budowlana należy do najbar­dziej energochłonnych gałęzi gospo­darki, bardzo istotne będzie też prze­łączenie się Lafarge na odnawialne źródła energii. W 100 procentach! Przykładowo w Wierzbicy powstaje farma fotowoltaiczna o mocy 30 MW, która zaspokoi 10% zapotrzebowania energii do produkcji cementu.

Przetwarzanie i oszczędzanie

Kolejnym obszarem, w którym Lafarge zintensyfikuje działania, jest gospodarka obiegu zamkniętego. Plan do 2030 r. zakłada zwiększenie ilości odpadów wykorzystywanych w obiegu zamkniętym jako paliwa alternatywne służące do wytworzenia ciepła z 0,4 mln ton rocznie do pół miliona. Priorytetem będzie też oszczędzanie zasobów naturalnych poprzez recykling betonu z rozbiórek, który zyska nowe życie jako kruszywo, oraz wzrost o pół miliona ton wykorzystania odpadów będących produktami ubocznymi z innych gałęzi przemysłu jako surowca do produkcji
cementu.

Zmiany klimatyczne generują cały szereg wyzwań, bo gra o przetrwanie toczy się nie tylko wokół CO2, ale i o jedno z największych dóbr, jakie posiadamy na Ziemi, czyli wodę. W strategii Lafarge oszczędzanie zasobów wodnych to jeden z priorytetów. Projekty retencji są planowane we wszystkich zakładach. Zmaksymalizowany zostanie także udział wody z recyklingu, dzięki czemu oszczędność świeżej wody sięgnie co najmniej 15 procent. Do jak najmniejszego wpływu wynikającego z bieżącej działalności Lafarge dokłada działania mające na celu przywrócenie naturze terenów po eksploatacji. Firma będzie prowadzić bieżącą rekultywację wszystkich terenów pokopalnianych oraz wdrażać plany zarządzania bioróżnorodnością.

Bezpiecznie i wspólnie

Kładąc coraz większy nacisk na ograniczenie wpływu na ekosystem naszej planety, Lafarge nie traci z pola widzenia społeczności. Niezmiennie kluczowych celem jest tworzenie bezpiecznego miejsca pracy w zakładach oraz na drogach. Ponadto Fundacja Lafarge WSPÓLNIE, przy zaangażowaniu w wolontariat co najmniej 30 proc. pracowników, do 2030 zrealizuje corocznie 100 projektów mających na celu rozwój społeczności lokalnych.

open