Home News Ogród dydaktyczny w Domu Dziecka w Chorzenicach w ramach Wolontariatu CEMEX
Ogród dydaktyczny w Domu Dziecka w Chorzenicach w ramach Wolontariatu CEMEX
0

Ogród dydaktyczny w Domu Dziecka w Chorzenicach w ramach Wolontariatu CEMEX

0
0

Wychowankowie Domu Dziecka w Chorzenicach będą mogli już niedługo odpoczywać i odbywać zajęcia w ogrodzie edukacyjnym, który powstanie na terenie ośrodka. Inauguracja ogrodu z udziałem Władz Powiatu i zarazem pierwsza część projektu, została zrealizowana w ostatni weekend w ramach wolontariatu pracowniczego CEMEX. Podczas prac wolontariusze sadzili drzewa i krzewy owocowe, będące częścią planowanego ogrodu edukacyjnego.

Ogród w Domu Dziecka w Chorzenicach to projekt realizowany w ramach Konkursu Wolontariatu Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość”, który angażuje m. in. pracowników zakładów CEMEX we wspieranie społeczności lokalnych. Przyznane w ramach konkursu granty umożliwiają zrealizowanie inicjatyw z zakresu edukacji, ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, czy innowacji społecznych i środowiskowych.

– Dzięki temu projektowi chcemy sprawić, aby wszyscy zaangażowani w realizację ogrodu poczuli wspólnotę i odpowiedzialność za najbliższą, otaczającą nas przyrodę. Zapewnienie bioróżnorodności i troska o otaczające nas środowisko to kolejna cegiełka podkreślająca wartość życia bliżej natury. Wolontariusze  zaangażowani w ostatni weekend w projekt posadzili kilkadziesiąt drzewek owocowych jabłoni, gruszy oraz krzewów, takich jak borówka amerykańska, porzeczka, agrest i pigwowiec – mówi liderka projektu Bożena Cieślik.

Ogród edukacyjny powstaje z wykorzystaniem istniejącej naturalnej przestrzeni wokół budynku Domu Dziecka. Zagospodarowany w duchu ekologii teren umożliwi przeprowadzanie warsztatów i zajęć edukacyjnych dla dzieci mieszkających w ośrodku. Wychowankowie będą mogli angażować się w prace w ogrodzie, poznając przyrodę oraz aktywnie spędzając czas.

– Bardzo się cieszę, że powstał projekt realizacji ogrodu dydaktycznego we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie, Fundacją „Dobra Ziemia” oraz Fundacją CEMEX „Budujemy przyszłość”. Zarówno ja jak i wychowankowie Domu Dziecka jesteśmy zachwyceni projektem oraz możliwościami rozwijania zainteresowania przyrodą. Cieszę się również, że mogę liczyć na pomoc wolontariuszy z Cementowni Rudniki CEMEX, z którymi współpracujemy od kilku lat – powiedział Dyrektor Domu Dziecka w Chorzenicach Wojciech Główczyński.

Projekt ogrodu edukacyjnego w Domu Dziecka w Chorzenicach powstaje dzięki inicjatywie p. Jakuba Frydrych z Fundacji „Dobra Ziemia”, we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie oraz Fundacją CEMEX „Budujemy Przyszłość”. Jego realizacja pozwoli w sposób estetyczny i zgodny z zasadami ekologii zagospodarować teren zielony wokół ośrodka, umożliwiając dalsze prowadzenie zajęć dydaktycznych w powstałym ogrodzie. Projekt zakończony zostanie w 2022 roku.

– W dobie nieodpowiedzialnej konsumpcji i eksploatacji naszego środowiska koniecznym jest podjęcie działań na rzecz ochrony ekosystemu, działań w takiej formule, która pozwoli na jak najszersze włączenie kapitału społecznego naszego powiatu. Tylko wspólnym poczuciem odpowiedzialności za tą najbliższą nam przyrodę otaczającą nas na co dzień jesteśmy wstanie zbudować szerokie porozumienie. Te działania to wyraz odpowiedzialności za przyszłe pokolenia, którym przyjdzie żyć i funkcjonować w takich warunkach środowiskowych jakie im stworzymy. Powstrzymanie degradacji naszej planety zaczyna się od nas samych i naszej postawy – powiedział Starosta Częstochowski, Krzysztof Smela.

open