Home Bez kategorii PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE
PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE
0

PRZEDE WSZYSTKIM BEZPIECZNIE

0
0

Budownictwo przemysłowe widziane z perspektywy branży rusztowaniowej to miejsce największych wyzwań i odpowiedzialności jednocześnie. Z sukcesem odnajduje się w tym Layher.

Na etapie budowy, eksploatacji, serwisowania i remontu różnego typu obiektów przemysłowych nierzadko mamy do czynienia z konstrukcjami, które ze względu na swój rozmiar, stopień skomplikowania czy nakłady pracy mogą śmiało ubiegać się o miano inżynierskich osiągnięć technologicznych. Ta skala może czasem przytłaczać. Łatwo wtedy w realizacji pomniejszych celów stracić z oczu nadrzędną zasadę branży, czyli bezpieczeństwo.

Wieloletnia praktyka w planowaniu, projektowaniu i wykonawstwie konstrukcji rusztowaniowych dla przemysłu pozwoliła firmie Layher opracować kompleksowe narzędzia oraz know how, które tę złożoność systematyzują i upraszczają, dzieląc ją na różne płaszczyzny, aspekty, podejścia w implementacji bezpieczeństwa. Można powiedzieć, że patrzymy na te procesy systemowo, niemal holistycznie, ale z dbałością najdrobniejsze szczegóły.

I tak np. wychodząc od strony bezpieczeństwa użytkowników rusztowania, dbamy to, aby nasze systemy zawierały, oprócz elementów konstrukcyjnych, szeroki wachlarz akcesoriów, które mają realizować określone z góry założenia.

Przykładowo: wiemy, jak ważne w pracy na rusztowaniach jest pełne pokrycie pomostu roboczego, tak aby minimalizować obecność i rozmiar szczelin. Oprócz standardowych rozwiązań w postaci pomostów przerzutowych mamy np. teleskopowe pomosty szczelinowe, które dodatkowo eliminują ryzyko potknięcia się. Dostosowuje się je bezstopniowo, szybko oraz elastycznie do wszystkich możliwych wymiarów szczelin – w zakresie od 40 do 255 mm.

Wykonując rusztowania przy obiektach o nietypowych kształtach – np. w kotłach – proponujemy zastosowanie będących w naszej ofercie pomostów narożnych, które umożliwiają wypełnienie szczelin narożnych pod kątem 45 stopni. Zapewniają one wysokie poczucie bezpieczeństwa bez ryzyka potknięcia, z antypoślizgową powierzchnią jak w standardowych pomostach. To zaledwie 2 z ponad 6 różnych grup produktowych, które służą eliminacji szczelin. Szczegółowe informacje o pozostałych produktach prezentujemy w przejrzysty sposób w naszych firmowych katalogach i broszurach.

Eliminacja ryzyka pożaru

W zakładach przemysłowych bardzo ważna jest eliminacja ryzyka wystąpienia pożarów na rusztowaniach. Wymóg ten wymusza redukcję lub całkowitą rezygnację z drewnianych elementów, ponieważ są one łatwopalne. Firma Layher oferuje alternatywę tych rozwiązań. Pomosty systemowe oraz pasujące do nich krawężniki ze stali lub aluminium, jak również wspomniane stalowe wysłonięcia szczelin i pokrycia rusztowań z plandek o niskiej palności lub w systemie Protect. Te elementy sprawiają, że kolejny aspekt bezpieczeństwa mamy zapewniony.

W ten sposób metodycznie, systemowo wbudowujemy bezpieczeństwo w DNA naszych systemów i rozwiązań. Oczywiście podobnych grup elementów mamy znacznie więcej. Są np. elementy, które mają poprawić bezpieczeństwo podczas przemieszczania się po rusztowaniach, tj. samozamykające się bramki uchylne, elementy osłonowe na rozety czy złącza, które zabezpieczają w przypadku niefortunnych zdarzeń – i wiele innych.

Funkcjonalność systemu

Zwiększając nieco skalę działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa, przechodzimy do funkcjonalności systemu rusztowań jako takiego. System modułowy Layher Allround z definicji ma być wszechstronny. Oprócz podstawowych elementów konstrukcyjnych, tj. stojaki, rygle, stężenia itp. mamy całą gamę wspomnianych już elementów akcesorycznych, ale też znaczną ilość podsystemów, które mają wykonać określone zadania w optymalny pod względem bezpieczeństwa i efektywności sposób. I tak dla przykładu mamy możliwość wykonania kładek dla pieszych lub dźwigarów przestrzennych o dużej nośności dzięki elementom tworzącym dźwigar Allround FW lub dźwigar mostowy Allround. W przypadku wież podporowych możemy użyć ram nośnych Allround TG60. Aby wykonać podwieszoną platformę roboczą, wykorzystujemy belki Layher FlexBeam. Rozwiązania te zwiększają możliwości bazowego systemu, pozwalając na wykonanie konstrukcji nierzadko nieosiągalnych dla niego samego, dodatkowo przy znacznym uproszczeniu siatki konstrukcyjnej. W tym przypadku słowo prościej oznacza tak naprawdę bezpieczniej, bo mamy mniej okazji do popełnienia błędu.

Przyjrzyjmy się teraz czynnikom, które wpływają na bezpieczeństwo systemów rusztowań w dużo szerszej perspektywie. Wprowadzając każdą kolejną generację produktów, dbamy o to, aby były one co raz lepsze i bardziej funkcjonalne. W odniesieniu do systemu Layher Allround, który jest dedykowany m.in. właśnie do przemysłu, inżynierowie rozwoju Layher zaprojektowali system niejako od nowa, zauważalnie redukując ciężar poszczególnych elementów przy zachowaniu lub nawet poprawie ich parametrów wytrzymałościowych. Nowa odsłona systemu Layher Allround Lightweight jest w pełni kompatybilna z poprzednimi wersjami. Zwiększa się produktywność pracowników, którzy montują rusztowania, jak również redukuje się ich fizyczne obciążenie. Przykładowo nowa wersja Urygla Allround ma wzmocnioną sekcję dolną, która zwiększa wolną przestrzeń nad głową o 10 cm – jednocześnie zwiększając nośność elementu aż 96%. A jeśli dodamy do tego fakt, iż element zajmuje dwukrotnie mniejszą przestrzeń załadunkową, to mamy pełny obraz tego, na czym polega ewolucja systemu.

Odpowiednie narzędzia

Bardzo ważnym punktem zapewniającym bezpieczeństwo w szerszym kontekście jest rozwój narzędzi do projektowania i zarządzania projektami. Firma Layher od ponad dwóch dekad wykorzystuje technologię cyfrową, tworząc przy tym własne narzędzia wspomagające procesy projektowe. Wprowadziliśmy technologię SIM (Scaffolding Information Modeling), której sercem jest pakiet oprogramowania LayPLAN Suite, w skład którego wchodzi 7 autorskich programów komputerowych do planowania i projektowania rusztowań Layher. SIM to także aplikacje mobilne służące do przekazywania wiedzy o naszych systemach w taki sposób, aby każda branża mogła jak najłatwiej dotrzeć do istotnych dla siebie informacji. W końcu SIM to także okno umożliwiające dostęp do świata BIM, ponieważ zależy nam na integracji narzędzi używanych w obu tych podejściach.

Niezbędne są szkolenia

Dopełnieniem całości w procesie zarządzania bezpieczeństwem jest szkolenie klientów i ludzi, którzy na co dzień pracują z naszymi systemami. Organizując profesjonalne seminaria czy szkolenia, dążymy do tego, aby każdy ich uczestnik w pełni wykorzystywał walory naszych produktów. Zależy nam, by osoby odpowiadające za bezpieczeństwo na projektach lub kontraktujące roboty rusztowaniowe uzyskały fachową wiedzę techniczną z zakresu rusztowań, a także poznały praktyczne rozwiązania, które w końcowym rozrachunku poprawią bezpieczeństwo oraz pozytywnie wpłyną na końcowy wynik finansowy projektu.


Zdjęcia archiwum Layher

open