Home Aktualności Renowacje na 20-lecie
Renowacje na 20-lecie
0

Renowacje na 20-lecie

0
0

15–16 września 2021 r. na Uniwersytecie Zielonogórskim, w formie stacjonarnej, odbyła się X Konferencja Naukowo-Techniczna pod patronatem Ministra Infrastruktury, Przewodniczącej Komitetu Nauki PZITB, Przewodniczącej Rady Lubuskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Prezydenta Miasta Zielona Góra i Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. Renowacja Budynków i Modernizacja Obszarów Zabudowanych.

Przewodniczącym Komitetu Naukowego jest prof. dr hab. inż. Leonard Runkiewicz. Konferencja to cykliczne spotkanie organizowane przez Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, a tegoroczna 10. edycja była wpisana w program obchodów 20-lecia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podczas obrad zostały zaprezentowane wyniki badań i wymiana doświadczeń dotyczących renowacji budynków, rewitalizacji zasobów budowlanych, problemów remontowych budynków oraz budowli, adaptacji obiektów zabytkowych na cele użytkowe, zagadnień materiałowych, konstrukcyjnych, a także wykonawczych w zakresie remontów czy renowacji, oraz innych zagadnień towarzyszących tematyce konferencji. Podczas spotkania odbyła się również prezentacja nowości technicznych firmy Remmers.

Obrady realizowano w ośmiu blokach tematycznych, a podczas nich sesja wyjazdowa, referaty zamawiane oraz sesja we współpracy z Lubuską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa. Wszystkie prezentowane referaty zostały podwójnie zrecenzowane przez członków Komitetu Naukowego oraz opublikowane w czasopismach z listy Ministra Edukacji i Nauki.

Podczas każdej edycji konferencji jedna z sesji jest tradycyjnie wyjazdowa – do obiektu będącego przykładem doskonale wykonanej renowacji budynku lub modernizacji obszaru. W tym roku odbyła się na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Zielonej Górze – Zatoniu. Po rewitalizacji zakończonej w 2020 r. założenie parkowe stanowi wyjątkową atrakcję Zielonej Góry, natomiast XVII-wieczny pałac w formie zabezpieczonej trwałej ruiny jest jedynym tego typu obiektem w województwie udostępnionym dla zwiedzających. Ten punkt w programie konferencji był niezapomnianym wydarzeniem dla wszystkich uczestników konferencji.

Uroczysta kolacja, w pierwszym dniu konferencji, odbyła się w zielonogórskiej Palmiarni. Jest ona położona na szczycie Winnego Wzgórza, otoczona winoroślami, stanowi punkt charakterystyczny Zielonej Góry i zawsze zachwyca wszystkich gości.

Do udziału w konferencji zaprosiliśmy pracowników naukowych, producentów materiałów budowlanych, projektantów, wykonawców robót oraz pracowników administracji rządowej i samorządowej. W tegorocznej edycji, która odbyła się w formie tradycyjnej – stacjonarnej, wzięło udział ponad 100 uczestników.


Zdjęcie w nagłówku: Uczestnicy konferencji podczas obrad w sali budynku Instytutu Budownictwa UZ (Fot. arch. Uniwersytet Zielonogórski).

open