Home Biznes i Ludzie KRAJOWY RYNEK LEASINGU NA DUŻYM PLUSIE
KRAJOWY RYNEK LEASINGU NA DUŻYM PLUSIE
0

KRAJOWY RYNEK LEASINGU NA DUŻYM PLUSIE

0
0

Rynek leasingu rośnie szybciej niż przed rokiem. 68,2 mld zł wyniosło łączne finansowanie udzielone przez polską branżę leasingową w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 r.

Związek Polskiego Leasingu, analizując dane polskiego sektora leasingowego, podsumowuje, że w ciągu trzech pierwszych kwartałów 2021 r. firmy leasingowe udzieliły finansowania o łącznej wartości 68,2 mld zł przy wysokiej, 41,2 proc. dynamice rynku (dane ZPL po trzech kwartałach 2020/2021). Od początku roku wzrosła wartość nowych kontraktów dotyczących pojazdów lekkich (37,9% r/r), pojazdów ciężarowych (85,8% r/r) oraz maszyn i urządzeń (25,8% r/r).

Po udanej dla leasingodawców pierwszej połowie roku, kiedy łączne finansowanie branży przekroczyło 45,6 mld zł, trzeci kwartał przyniósł 20,9 proc. wzrost finansowania dzięki nowym umowom o wartości 22,6 mld zł. Skumulowane dane branży leasingowej na koniec września pokazują 41,2 proc. dynamikę r/r przy wartości nowych kontraktów na poziomie 68,2 mld zł.

Struktura rynku leasingu

ZPL wskazuje też to, które segmenty rynku są najbardziej istotne dla firm (rys. 1.). Niezmiennie pierwsze miejsce zajmują pojazdy lekkie, czyli samochody osobowe i dostawcze do 3,5 t z 46,3 proc. udziałem w rynku. Drugą najważniejszą kategorią przedmiotów finansowych przez branżę są maszyny i inne urządzenia, które razem mają 26,7 proc., a trzecią – pojazdy ciężarowe o wadze powyżej 3,5 t, takie jak: ciągniki siodłowe, naczepy, przyczepy i autobusy (22,2 proc. udział w rynku). Pozostałe aktywa, tj.: sprzęt IT, samoloty, statki, tabor kolejowy oraz inne pojazdy mają 4,1 proc. udział w rynku, podczas gdy nieruchomości zaledwie 0,7 proc. udział.

Trendy w grupach produktów

  • Pojazdy osobowe i dostawcze do 3,5 tony

W pierwszej połowie roku zrewidowana dynamika finansowania pojazdów lekkich wyniosła 56% r/r dzięki łącznym inwestycjom firm o wartości 21,2 mld zł. Trzeci kwartał zakończył się 10,4 mld zł finansowania i 11,5 proc. wzrostem. Branża leasingowa w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku sfinansowała pojazdy lekkie (tj. samochody osobowe oraz dostawcze do 3,5 t) o łącznej wartości 31,6 mld zł, co stanowiło wynik o 37,9 proc. wyższy niż przed rokiem. W tym czasie zyskało zarówno finansowanie samochodów osobowych (dynamika 37,5% r/r), jak i pojazdów dostawczych do 3,5 tony (dynamika 39,8% r/r).

  • Maszyny i inne urządzenia

W przypadku finansowania maszyn i urządzeń zrewidowana dynamika pierwszego półrocza wyniosła 25,9 % r/r, a łączne finansowanie 11,7 mld zł. Trzeci kwartał przyniósł dalsze wzrosty finansowania o 25,5% r/r dzięki nowym kontraktom o wartości 6,5 mld zł. Stabilny rozwój finansowania maszyn oraz urządzeń w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku pozwolił podsumować ten okres 25,8 proc. dynamiką r/r i 18,2 mld zł udzielonego finansowania. Dynamikę 25,2% r/r odnotowano dla finansowania maszyn leasingiem, a 26,9 proc. wzrost (r/r) dla finansowania maszyn pożyczką.

  • Pojazdy ciężarowe

Także w segmencie finansowania pojazdów ciężarowych, gdzie zostały uwzględnione takie aktywa jak pojazdy ciężarowe powyżej 3,5 t, ciągniki siodłowe, naczepy i przyczepy oraz autobusy, obserwujemy wyraźne odbicie. Pierwsza połowa roku przyniosła 110,9% wzrost i łączne finansowanie pojazdów ciężarowych o wartości 10,4 mld zł (dane zrewidowane przez ZPL). Tylko w samym trzecim kwartale dynamika finansowania tych pojazdów wyniosła 47,1% r/r. Skumulowane dane ZPL pokazują, że od początku roku branża leasingowa podpisała nowe kontrakty na pojazdy ciężarowe o łącznej wartości 15,1 mld zł przy dynamice na poziomie 85,8% r/r.

  • Pozostałe segmenty rynku (IT, samoloty, statki, tabor kolejowy i nieruchomości)

W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2021 rokufirmy leasingowe sfinansowały także:sprzęt IT o łącznej wartości 734,9 mln zł (-2,3 proc. dynamika r/r); samoloty, statki i tabor kolejowy o wartości 1,1 mld zł (49,3 proc. dynamika r/r); nieruchomości o łącznej wartości 471,7 mln zł (-24,5 proc. dynamika r/r).

  • Firmy leasingowe o kolejnych miesiącach roku

Według kwartalnego odczytu badania koniunktury branży leasingowej, realizowanego wśród osób odpowiedzialnych za sprzedaż w firmach leasingowych zrzeszonych w ZPL, w ostatnim kwartale roku ankietowane firmy prognozują stabilizację w obszarze zatrudnienia oraz w zakresie liczby rozwiązywanych umów. Jednocześnie firmy oczekują przyspieszenia aktywności sprzedażowej. Wyższy poziom finansowania rysuje się dla większości badanych grup środków trwałych. Wyraźne wzrosty finansowania są oczekiwane w zakresie finansowania pojazdów lekkich oraz – po raz pierwszy od dłuższego czasu – dla segmentu transportu ciężkiego. W zakresie finansowania maszyn i urządzeń oraz nieruchomości leasingodawcy spodziewają się wzrostów lub stabilizacji.


Paweł Pach – Przewodniczący Rady Związku Polskiego Leasingu

Polska branża leasingowa nabiera rozpędu

Leasing zyskuje udziały w krajowych inwestycjach. Analizy Leaseurope, europejskiej federacji leasingowej, pokazują, że wskaźnik penetracji leasingu w krajowych inwestycjach w ubiegłym roku wyniósł 22,8%. Oznacza to, że blisko 1/4 rodzimych inwestycji została sfinansowana przy udziale leasingu. Jako branża wspieramy programy realizowane m.in. w obszarze elektromobilności czy programy gwarancji dla leasingu BGK. W kolejnych miesiącach roku inwestycje mają szansę wzrosnąć dzięki korzystnym perspektywom dla rozwoju popytu krajowego i zewnętrznego, a także realizacji krajowych oraz europejskich planów naprawy gospodarczej. Spodziewamy się także dalszych wzrostów w sektorze leasingu.

(Wskaźnik penetracji oznacza procent inwestycji sfinansowanych leasingiem w danym kraju i jest liczony w odniesieniu do poziomu inwestycji (z wyłączeniem kredytów hipotecznych) dla danego kraju. Leaseurope Annual Statistical Enquiry 2020.)


Andrzej Sugajski – Dyrektor Generalny ZPL

Branża leasingowa ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej elektromobilności

W połowie lipca br. Komisja Europejska przyjęła pakiet aktów prawnych służących m.in. redukcji emisji CO2 w UE. Jednym z celów, jakie postawiono jest ten, aby wszystkie nowe samochody rejestrowane od 2035 roku były bezemisyjne. Na wiele miesięcy przed tym przedstawiciele ZPL rozpoczęli rozmowy z NFOŚiGW. Ich celem było opracowanie programu „Mój Elektryk” dla przedsiębiorców. Obecnie jesteśmy w końcowej fazie tego procesu. Budżet programu wynosi 500 mln zł, a 400 mln zł z tej kwoty ma zostać przeznaczone na dopłaty dla przedsiębiorców korzystających z leasingu. Budżet ma jeszcze wzrosnąć. Założenia programu, obok danych rynkowych, potwierdzają prymat leasingu w finansowaniu samochodów firmowych. Branża leasingowa ma szansę stać się kołem zamachowym polskiej elektromobilności, a finansowanie pojazdów zeroemisyjnych może okazać się dla sektora leasingowego istotnym kierunkiem rozwoju.


Marcin Nieplowicz – Dyrektor ds. Statystyki i Monitorowania Rynku ZPL

Dynamiki w segmentach rynku leasingu odzwierciedlają trendy w gospodarce

Dane o PKB za II kwartał, jak również dostępne dane o sprzedaży detalicznej za III kwartał pokazują, że wzrost gospodarczy w Polsce bazuje głównie na wydatkach konsumentów. To mocno wspiera finansowanie aut osobowych i lekkich dostawczych przez firmy leasingowe. Z jednej strony dynamika w tym obszarze byłaby znacznie wyższa, gdyby nie poważne problemy z dostępnością komponentów do produkcji aut, głównie półprzewodników. Z drugiej zaś najwyższą dynamikę notujemy w finansowaniu pojazdów ciężarowych, co jest pochodną mocnego postpandemicznego odbicia w strefie euro. Według prognoz Europejskiego Banku Centralnego gospodarka Eurolandu wzrośnie w tym roku o 5,0%, co mocno wspiera eksport towarów z Polski, a tym samym zwiększa zapotrzebowanie na usługi firm transportowych.


Źródło: tekst i grafiki archiwum Związku Polskiego Leasingu

open