Home Biznes i Ludzie BIM A INNOWACYJNOŚĆ
BIM A INNOWACYJNOŚĆ
0

BIM A INNOWACYJNOŚĆ

0
0

W jaki sposób rozwój i wdrażanie technologii BIM wpływa na innowacyjność firm, proponowanych rozwiązań i realizowanych inwestycji? Zapytaliśmy o to ekspertów.

MACIEJ SZYMANIK – Członek Zarządu WSC (dystrybutor Archicada na Polskę)

BIM porządkuje cały proces inwestycyj-ny – jest wstępną, cyfrową realizacją przyszłej inwestycji. Wykonawcy oraz inwestorzy wiedzą, że jeśli realizuje się kilka obiektów zgodnie z tą samą dokumentacją, to na pierwszym obiekcie zbiera się doświadczenia i odkrywa błędy, dzięki którym kolejne budowane są szybciej, a także taniej. Dlaczego więc tej pierwszej realizacji nie wykonać cyfrowo? BIM to eliminacja dodatkowych kosztów pojawiających dotychczas na placach budowy związanych z niewykrytymi na etapie projektowania błędami. Wdrażanie BIM przynosi zyski również tam, gdzie istnieje już papierowa dokumentacja, stanowiąc swego rodzaju cyfrowego „bliźniaka” realizowanej inwestycji. Korzystając z innowacyjnego oprogramowania BIM, wykorzystujemy model do precyzyjnego i pozbawionego błędów przedmiarowania oraz do optymalizacji składanych ofert i weryfikacji ofert przyjmowanych.


ARKADIUSZ LEŚKO – Dyrektor Rynku – Budownictwo i Infrastruktura Arkance Systems Poland

Z naszej perspektywy BIM nie jest celem, a środkiem do celu – narzędziem, które odpowiednio wdrożone, uwalnia potencjał inżynierów i pozwala im na bycie innowacyjnym w swojej specjalizacji. Unikając „żmudnych” oraz powtarzalnych czynności, zyskujemy czas, który możemy spożytkować na dopracowanie projektu czy też na ponowne przemyślenie koncepcji rozwiązania. Dostęp do informacji zawartych w modelach BIM pozwala na znaczne zredukowanie ryzyka generowania błędów w procesie projektowym i realizacji inwestycji. Możliwości, jakie daje technologia BIM, to również szeroko pojęta automatyzacja (np. w narzędziach AGAcad), co pozwala między innymi na zwiększenie ilości wariantów analizowanych w tym samym czasie. Co więcej, wykonawcy dzięki modelom BIM i systemom sterowania zwiększają efektywność swojego sprzętu (na przykład maszyn budowalnych), co poprawia ich konkurencyjność na agresywnym rynku. BIM powoli staje się standardem uwalniającym potencjał innowatorów.


PAULINA KOSTECKA – Regional Manager CEE Thinkproject

BIM zmienia postrzeganie całego projektu, przenosząc uwagę na jego początek, czyli na planowanie oraz projektowanie. To z kolei wywiera nacisk na lepszą koordynację pracy zespołów projektowych, co w następstwie zwiększa zapotrzebowanie na technologię i wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania do pracy. Zmiany w każdej organizacji wiążą się ze sporymi nakładami rzeczowo-finansowymi. Dlatego dzisiaj liderami są duże biura projektowe i generalni wykonawcy. To oni inwestują w nowe, szeroko rozumiane narzędzia projektowe czy platformy CDE – testują je na różnych projektach, analizują ich potencjał, prawdziwe zastosowanie, korzyści oraz koszty. Taka wiedza będzie wartością firmy i na pewno zapewni przewagę konkurencyjną w sytuacji, gdy sektor publiczny zacznie wymagać powszechnego zastosowania metodyki BIM.


PRZEMYSŁAW NOGAJ – AEC Territory Sales Executive Autodesk

Wprowadzanie nowych elementów oraz innowacje wymagają zrozumienia tego, jak wpłyną one na nasze przedsięwzięcie. Dane z modelu BIM umożliwiają znalezienie odpowiedzi na wiele pytań już na etapie projektowania. Możemy rozpatrywać wiele zmiennych oraz sprawdzić różne warianty. Łatwo jest się przekonać, jak zastosowanie nowego materiału budowlanego wpłynie nie tylko na zachowanie budynku i jego parametry, ale również na stronę ekonomiczną. Co ważne, możemy uwzględnić nie tylko etap realizacji, ale cały cykl życia, a więc również etap eksploatacji. To podejście jest szczególnie ważne w kontekście zrównoważonego budownictwa, ponieważ wiele inwestycji jest realizowanych na etapie budowy, a zyski – zarówno finansowe, jak i środowiskowe –liczy się przez wiele lat używania obiektu.

Korzystając z inteligentnego modelu, architekci i inżynierowie mają w ręku narzędzie dające możliwość eksperymentowania, a także zrozumienia innowacji oraz udoskonalonego przekazywania nowatorskich koncepcji i rozwiązań zainteresowanym osobom oraz tym, którzy decydują o ich wprowadzeniu. Nowe technologie, w tym wykorzystanie sztucznej inteligencji lub uczenia maszynowego, a także przetwarzanie w chmurze, wzmacniają te możliwości.


JERZY RUSIN – Prezes Zarządu buildingSMART Polska

BIM jest motorem napędowym innowacji w wielu obszarach budownictwa – od projektowania poprzez realizację i zarządzanie gotowym obiektem po rynek aplikacji. Ważny jest w mojej opinii nie tylko wymiar techniczny BIM, ale również komunikacyjny, który czyni pojawienie się tej technologii przełomem porównywalnym z wprowadzeniem internetu. Nie byłoby sieci web i innowacji z nią związanych bez otwartych standardów. Przesłanie prostej wiadomości e-mail, działanie komunikatorów czy funkcjonowanie mediów społecznościowych jest możliwe tylko dzięki nim. BIM, a także związane z tą dziedziną innowacje zależą w dużej mierze od adaptacji otwartych standardów wymiany informacji. Liczne, często niewielkie firmy programistyczne wprowadzają na wymagający rynek software ciekawe nowe produkty. Innowacyjne biura projektowe realizują swoje nowatorskie koncepcje, łącząc różnorodne oprogramowania w ciągły proces przepływu informacji. Wszystko to byłoby niemożliwe, gdyby nie openBIM.


KAROLINA KONIECZNA-SYNOWIEC – Dyrektor Operacyjna w Multibim

Obserwuję rozwój innowacyjności związany z technologią BIM na dwóch głównych polach. Z jednej strony firmy produkujące oprogramowanie proponują wciąż nowe sposoby na udoskonalenie przetwarzania informacji. Z drugiej zaś użytkownicy kreatywnie wykorzystują potencjał oprogramowania, wprowadzając innowacje procesowe. Zadaniem naszego zespołu jest zadbanie o jak najsprawniejsze wdrożenia rozwiązań BIM w organizacjach, które zajmują różne miejsca w procesie budowlano-inwestycyjnym. Nasza skuteczność zależy oczywiście od prawidłowego zdefiniowania różnorodnych potrzeb i określenia ścieżki wdrożeniowej, ale również od właściwego doboru narzędzi BIM. Ciągłe monitorowanie rynku oprogramowania pozwala nam wychwycić ciekawe nowości oraz proponować je naszym klientom. Oni zaś znajdują częstokroć innowacyjne zastosowania wdrażanych aplikacji, które być może nie przyśniły się nawet ich twórcom.


KRZYSZTOF STUDZIŃSKI – Senior Consultant, PlanRadar

BIM zrewolucjonizował sposób prowadzenia inwestycji budowlanych. Umożliwia ciągły oraz natychmiastowy dostęp do informacji o projekcie i może być wykorzystywany zarówno do podejmowania decyzji, opracowania spójnej dokumentacji, szacowania zysków czy kosztów inwestycji, jak i do zarządzania obiektem. Koncepcja BIM pomaga też w planowaniu oraz wizualizacji budynków znacznie bardziej energooszczędnych, w duchu zrównoważonego rozwoju. Dzięki niej projektanci są w stanie wizualizować architekturę, konstrukcję czy rozplanowanie wnętrz, ale i zachowanie się obiektu w przyszłości – w każdej z trzech faz życia budynku. Zebrane dane otwierają drzwi do nowych możliwości w zarządzaniu, eksploatacji, a także optymalizacji każdej konstrukcji, a tym samym do tworzenia jeszcze lepszych i bardziej wydajnych obiektów.


MARCIN MICHALSKI – Managing Partner BIMStreamer Content Management Software

System zarządzania bibliotekami BIM usprawni działania biur projektowych dzięki mechanizmowi automatycznego dostosowywania bibliotek do wymogów projektu oraz funkcji walidacji wykrywającej błędy danych i geometrii. Usprawni to również pracę producentów dzięki szybkiemu dostosowaniu obiektów bibliotecznych do wymogów różnych rynków zbytu oraz weryfikacji zgodności danych w bibliotekach z lokalnymi lub międzynarodowymi klasyfikacjami (np. ETIM, COBie, IFC itp.) i wewnętrznymi standardami danej organizacji. Ponadto producenci mogą wykorzystywać te systemy do wersjonowania bibliotek, co jest istotne w kontekście tworzenia Digital Twins oraz mogą integrować je z systemami danych (np. PIM, ERP, PDM, SAP, Excel) w celu pobierania danych z centralnego źródła (z ang. Single-source-of-truth).


HANNA PILISZEK – Senior Sales Executive BIMobject Poland

BIM wpływa na budownictwo na każdym poziomie. My najczęściej widzimy ten wpływ z perspektywy naszych klientów, którymi są producenci materiałów budowlanych i wyposażenia wnętrz. Obserwujemy, jak firmy wdrażają BIM i tworzą własne biblioteki obiektów BIM oraz jak dzięki technologii zmieniają się ich możliwości. Wielokrotnie słyszymy od producentów, że wdrożenieBIMu umożliwiło im udział w przetargu lub pomogło stać się częścią większego projektu. Zauważyliśmy ponadto, że producenci, którzy dokładnie śledzą i analizują pobrania swoich obiektów, coraz częściej wykorzystują te dane do rozwijania własnych produktów, a także nawiązywania trwałej współpracy z architektami.


ARKADIUSZ MACKIEWICZ – Dyrektor Działu Architektura, Budownictwo, BIM PROCAD

Rozwój technologii BIM wpływa pozytywnie przede wszystkim na jakość proponowanych rozwiązań. Produkt końcowy, jakim jest projekt budowli, zyskuje jakość, która byłaby nieosiągalna, gdyby nie wykorzystanie BIM. Dokładność, zakres i aktualność informacji projektowej to tylko kilka z wielu korzyści wynikających z zastosowania technologii BIM. Innowacyjność przedsiębiorstw używających BIM przejawia się w efektywnej organizacji procesu realizacji zamierzenia inwestycyjnego. Uregulowany przepływ wiedzy ułatwia komunikację i redukuje w ten sposób możliwość wystąpienia błędów. Wpływ na realizację obiektów jest równie oczywisty: skoordynowany projekt, wysokiej jakości dokumentacja oraz informacje zawarte w modelu przyczyniają się do tego, że wznoszenie budowli będzie zgodne z głównymi założeniami, czyli z harmonogramem i budżetem.


ADAM GREWENDA – Wiceprezes Zarządu i założyciel ArchiTube

W dzisiejszym świecie najważniejsza jest informacja i czas. Szczególnie informacja pozyskana w jak najkrótszym czasie. Wpisując w Google zapytanie, oczekujemy odpowiedzi na nasze pytania zaraz po kliknięciu. Podobnie ewoluowały różne branże. BIM wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom, proponując dla branż takich jak m.in budowlana czy retail kompleksowe rozwiązania. Innowacyjność firm wdrażających technologię BIM to zastąpienie dokumentacji technicznej na kartce papieru aktywnym modelem zawierającym komplet informacji o danym budynku. Wpływa to na oszczędność czasu nie tylko na poziomie projektowania i ewentualnych przebudów, ale umożliwia także sprawną komunikację pomiędzy projektantami oraz wykonawcami, co później wpływa na efekt finalny inwestycji. Pozwala na szybkie tworzenie zestawień związanych z kosztami danej budowy oraz ułatwia sprawne zarządzanie wybudowanymi wielkogabarytowymi obiektami. BIM okazuje się przydatny zarówno na samym początku realizacji, jak i na końcu, gdy potrzebne są informacje dotyczące eksploatacji obiektu oraz późniejszej konserwacji czy przebudów. Budynek mający informację w BIM może być szybciej, a także łatwiej „eksploatowany” w przyszłości.

open