Home Architecture Design Rozstrzygnięcie konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza – Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”
Rozstrzygnięcie konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza – Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”
0

Rozstrzygnięcie konkursów Fundacji im. Stefana Kuryłowicza – Konkursu TEORIA i Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem”

0
0

Fundacja im. Stefana Kuryłowicza w słuszność idei konkursów wierzy, dlatego od początku swojego istnienia realizuje dwa flagowe projekty konkursowe, teoretyczny i praktyczny, aby regularnie wzbogacać debatę architektoniczną o nowe wątki i wartości w ważnych dla współczesności tematach.

Konkursy architektoniczne są najlepszą i niezastąpioną metodą zabrania głosu, jeśli chodzi o projektowanie. Pozwalają zaprezentować szerszemu gronu siebie oraz swoją myśl w ramach umiejętności, które architekci nabywają, studiując na przeróżnych uczelniach, poszerzając horyzonty podczas odbytych na całym świecie staży czy zdobywając doświadczenie w pracy przy tworzeniu projektów. Konkursy architektoniczne to także, a może przede wszystkim, doskonała okazja do konfrontacji swoich idei i tez z eksperckim gronem jurorskim, które poprzez debatę i stawianie niewygodnych pytań zawsze pozytywnie wpływa na rozwój danego projektu czy myśli architektonicznej.

Konkurs TEORIA Edycja 2021/22

Jury Konkursu TEORIA, pracujące pod przewodnictwem Ewy P. Porębskiej w składzie: Agnieszka Jacobson-Cielecka, Grzegorz Piątek, Jacek Purchla, Bogna Świątkowska, Piotr Sarzyński i Marta A. Urbańska, już po raz dziewiąty wybrało najlepszą teoretyczną pracę – została nią Mimesis autorstwa Anny Jarugi-Rozdolskiej. Laureatka jest absolwentką Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej, laureatką konkursu Dyplom Roku im. Z. Zawistowskiego, a obecnie kontynuuje naukę w ramach doktoratu realizowanego w Interdyscyplinarnej Szkole Doktorskiej Politechniki Łódzkiej. Praca Mimesis podejmująca temat świata wirtualnego i jego konsekwencji dla architektury, bardzo aktualny, zwłaszcza po dwóch latach pandemii wymuszającej transfer życia z przestrzeni realnej w cyfrową, została doceniona za styl, klarowność i piękne, surrealistyczne, autorskie grafiki. „W zupełnie nowym środowisku, gdzie przestrzeń i czas nie istnieją w tradycyjnym rozumieniu rzeczy, najbardziej utopijne, futurystyczne i awangardowe projekty mogą znaleźć środowisko niezbędne do istnienia, wymarzony kontekst i realnych użytkowników. Chociaż Metaverse dopiero się definiuje, pozornie fantastyczna i odległa w czasie rzeczywistość zaczyna stawać się faktem” – pisze laureatka.

Zwyciężczyni otrzymała nagrodę pieniężną i właśnie rozpoczyna z Fundacją proces wydawniczy, podczas którego będzie współpracowała przy redakcji treści. Następnie tekst będzie tłumaczony na język angielski, przejdzie korektę i opracowanie graficznie. Finalnie zostanie wydany w formie dwujęzycznej książki z serii „Architektura Kultury – Kultura Architektury”, której premiera odbędzie się już za parę miesięcy, jesienią br.

Stypendium PRAKTYKA z „Warsztatami z Mentorem” Edycja 2021/22

Choć Stypendium PRAKTYKA Fundacja zorganizowała już po raz siódmy, edycja ta była wyjątkowa, gdyż po raz pierwszy miała zupełnie nową formułę – rozpoczynała się stacjonarnymi, 2dniowymi „Warsztatami z Mentorem”, które zorganizowano pod koniec marca na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej. Mentorem warsztatów został prof. Piotr Lorens – Architekt Miasta Gdańska, a terenem konkursowych zmagań fragment postindustrialnych terenów hal i pochylni wchodzących w skład dawnej Stoczni Gdańskiej na terenie tzw. Młodego Miasta.

Jury konkursu Stypendium PRAKTYKA w składzie: Aleksandra Wasilkowska, Dorota Szlachcic, Jakub Wacławek, Maciej Frąckowiak, Konrad Grabowiecki, Agnieszka Olędzka, poszerzone w edycji 2021/22 o skład: prof. Piotr Lorens, Iza Burda, Marcin Goncikowski, prof. Ewa Kuryłowicz, prof. Lucyna Nyka i Tomasz Sowiński, spośród 20 uczestniczek i uczestników warsztatów wybrało aż pięć projektów, które zakwalifikowało do II etapu konkursu, przyznając im stypendia I stopnia. Finalistami zostali: Kamil Kajdas i Marek Grąbczewski– autorzy Stocznia gdańska działa, Paweł Bussold – autor Wejście, Cezary Adamowicz – autor Stocznia-System, Dominik Sędzicki i Maja Karoń – autorzy Gdańsk dźwiga ogród oraz Maria Jankowska

– autorka pracy Nowy dok. Po miesiącu dopracowywania swoich prac finaliści ponownie zaprezentowali je przed gronem jurorskim, które podjęło decyzję o przyznaniu głównej nagrody, stypendium II stopnia, Cezaremu Adamowiczowi na rozwój jego pomysłu Stocznia-System. Laureat jest absolwentem Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej oraz Wydziału Rzeźby i Intermediów Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

„Projekt Stocznia-System jest niezwykle ciekawą i spójną kontynuacją idei tradycji przemysłowego dziedzictwa Stoczni Gdańskiej. Autor wnikliwie analizuje proces produkcji statków i przemysłowy charakter konstrukcji i architektury Stoczni. Swój projekt (…) opiera nie tylko o charakterystyczne cechy systemu produkcji (…), ale wprowadza dodatkowe prospołeczne elementy struktury, takie jak mikro-przedsiębiorczość, w której to zbiorowość ma wpływ na kształtowanie przestrzeni wokół siebie. (…) Projekt odwołuje się także do poetyckiego i performatywnego krajobrazu Stoczni, w którym choreografia maszyn, tańczących żurawi i nieustannie zmieniających się konstrukcji rusztowań staje się fascynującym spektaklem otwartym dla mieszkańców i publiczności. Poprzez ten wielowątkowy i ciekawy głos laureat konkursu PRAKTYKA ma szansę na wzbogacenie dyskusji nie tylko na temat samego dziedzictwa Stoczni i Solidarności, ale także odpowiedzi na ważne dziś pytania: czym w kontekście lokalnej ekonomii miasta jest produkcja i praca” – uzasadnia swój wybór jury konkursu.

Pozostaje nam poczekać na rozwój tak wspaniale zapowiadającego się projektu, którego publiczna prezentacja odbędzie się już za kilka miesięcy, jesienią br.

„Mamy nadzieję, która jest jednocześnie marzeniem, że będzie to głos, który będzie słuchany i rozważany w dalszych losach tego, co się będzie działo z tą przestrzenią, która jest bardzo ważna i nieprzypadkowo wybrana” – dodaje Przewodnicząca Rady Fundacji, prof. Ewa Kuryłowicz.

Więcej informacji dotyczących obu konkursów oraz reportaż z warsztatów na stronie www.fundacjask.pl oraz w social mediach Fundacji.

open