Home Biznes i Ludzie PRZYSPIESZYĆ TRANSFORMACJĘ
PRZYSPIESZYĆ TRANSFORMACJĘ
0

PRZYSPIESZYĆ TRANSFORMACJĘ

0
0

Niecałe 8 lat – tyle pozostało do momentu, kiedy państwa Unii Europejskiej będą musiały wywiesić zieloną flagę. Dla budownictwa, w tym sektora cementowego, oznacza to zmiany na miarę rewolucji przemysłowej, jaka miała miejsce dwa stulecia wcześniej. W jakim punkcie jesteśmy? Jak rysuje się DROGA DO NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ? Które działania mogą przyspieszyć transformację? O tym dyskutowano podczas seminarium zorganizowanego przez CEMEX Polska i Stowarzyszenie Producentów Cementu.

GRZEGORZ PRZEPIÓRKA

Pierwszym indykatorem, że podjęty temat ma dzisiaj numer jeden, a branża budowlana podchodzi do niego bardzo poważnie, była frekwencja. W spotkaniu, które miało miejsce 21 września w warszawskim hotelu InterContinental, wzięło udział ponad 150 osób, w tym przedstawiciele producentów, architektów, wykonawców, deweloperów, środowiska akademickiego, badawczego, studenci, świeżo upieczeni absolwenci oraz media. Głos na scenie, podczas prelekcji i debaty, zabrali znakomici prelegenci – również przedstawiciele różnych stron.

ZOBACZ RELACJĘ Z WYDARZENIA NA BUILDER MOVIE TV

Wyraźną osią konferencji – która stanowiła kolejny etap zapoczątkowanego przez CEMEX Polska i SPC w 2017 roku cyklu seminariów na temat zrównoważonego budownictwa – i jej największym sukcesem było nawiązanie dialogu oraz wygenerowanie impulsu do skoordynowanych działań. Na tę potrzebę uczestnicy zwracali uwagę najczęściej. Droga do neutralności klimatycznej, choć będzie kręta i pod górę, jak obrazował Zbigniew Pilch, Dyrektor Marketingu Stowarzyszenia Producentów Cementu – powinna być wspólna, bo tylko wtedy mamy szansę do 2030 roku zrealizować założone cele. A te są co najmniej ambitne, bo za 8 lat, zgodnie z wymogami Unii Europejskiej, jesteśmy zobligowani zredukować emisje CO2 o 55%, by za kolejne 20 osiągnąć neutralność klimatyczną.

Droga do neutralności klimatycznej

– Dla branży budowlanej, w tym produkcji cementu, to czas sporych zmian, które będziemy musieli wdrożyć już teraz – mówił Rafał Gajewski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Handlowego CEMEX Polska. Realnym poparciem tych słów jest strategia CEMEX, mająca na celu zmniejszenie emisji dwutlenku węgla w procesach produkcji cementu i betonu. Oznacza to inwestycje w rozwój innowacyjnych technologii oraz wyznaczanie standardów dla zrównoważonego budownictwa w postaci nowoczesnych produktów, takich jak cementy niskoemisyjne. CEMEX w tym zakresie ma propozycje rozwiązań dla każdego segmentu – to linia Vertua®, którą podczas konferencji szczegółowo przybliżył, wskazując wymierne korzyści środowiskowe, Piotr Górak, Menadżer Działu Doradztwa Technicznego w CEMEX Polska.

Czy jednak rynek jest gotowy na to, co zielone, niskoemisyjne? Z głosów przedstawicieli branży – producentów chemii budowlanej, betonu towarowego, kostki brukowej, takich jak Henkel Polska, Skanska, Pater Firma, wynika, że jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia wyznaczonego celu. Bardzo pozytywne podejście prezentują również inwestorzy. Łukasz Żyła, przedstawiciel tej grupy a jednocześnie założyciel firmy KROE, podczas konferencji mówił właśnie o istotnej roli inwestora w transformacji niskoemisyjnej. Podkreślił również ogromne znaczenie edukacji i poszukiwania wspólnej drogi do neutralności. Zwrócił uwagę, że coraz więcej osób dostrzega ważność benefitów na etapie użytkowania budynku niż oszczędności w nakładach początkowych.

Kreowanie zielonej przyszłości

Potrzebie edukacji poświęcono podczas konferencji sporo uwagi. Ten wątek został poruszony m.in. podczas debaty Zielone budownictwo – moda czy konieczność?, kiedy to głos zabrali między innymi studenci, absolwenci, jak i profesorowie, wymieniając uwagi na temat tego, czy droga do neutralności wymaga zmian w systemie kształcenia przyszłych inżynierów. Tutaj wybrzmiał deficyt oświatowych propozycji, ale jednocześnie chęć podjęcia działań mających na celu tworzenie młodym możliwości aktywnego włączania się w transformację klimatyczną. Wymaga to zaangażowania również ze strony biznesu. Na tę potrzebę odpowiedział organizator seminarium, ogłaszając w ubiegłym roku I edycję konkursu Kreuj zieloną przyszłość z CEMEX. Celem przedsięwzięcia jest promowanie gospodarki niskoemisyjnej, poszukiwanie nowych, innowacyjnych, przełomowych ekologicznie rozwiązań dla przemysłu oraz zacieśnianie współpracy biznesu ze światem nauki. Do udziału w konkursie zgłosili się przedstawiciele 22 uczelni technicznych reprezentujący 33 wydziały. W pierwszym etapie oceniono 39 prac dyplomowych i wyłoniono 10 finalistów. Przyznano cztery nagrody, a wśród laureatów znaleźli się: Mateusz Jezierski, Politechnika Koszalińska (I miejsce), Krzysztof Duch, Politechnika Białostocka (II miejsce ex aequo), Paulina Dziduch, Politechnika Warszawska (II miejsce ex aequo), Magdalena Leończuk, Politechnika Białostocka (III miejsce).

Podczas konferencji ogłoszono II edycję konkursu. Prace można zgłaszać do 31 stycznia 2023 roku. Szczegóły znajdują się na stronie www.cemex.pl/konkursdlastudentów.

Potrzeba dyskusji, potrzeba współpracy

Seminarium Droga do neutralności klimatycznej było nie tylko spotkaniem wielu stron, ale również areną, z której wybrzmiało kilka mocnych głosów. Swoją wypowiedzią branżę mobilizował Jerzy Buzek, poseł do Parlamentu Europejskiego, przekonując, że pakiet Fit for 55 będzie motorem rozwoju w różnych obszarach gospodarki, w tym w budownictwie. Rozwinięciem tego podejścia była prezentacja Koena Coppenholle’a, prezesa Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Cementowego CEMBUREAU, który nakreślił nie tylko kontekst, w jakim będą zachodzić zmiany w sektorze, ale szczegółową mapę, zgodnie z którą przemysł cementowy aktywnie wdraża działania w kilku obszarach mające na celu osiągnięcie 30% redukcji emisji do 2030 roku. Wiele projektów, które mają temu służyć, jest w toku, niektóre zostały zasygnalizowane w prezentacji przedstawiciela CEMBUREAU.

Wszystkie te inicjatywy są pilnie potrzebne. Jak wynikało z wystąpienia Agnieszki KalinowskiejSołtys, Prezes SARP, znaczenie budownictwa w redukcji wpływu na środowisko naturalne jest ogromne – beton, stal i aluminium razem wzięte odpowiadają za 23% całkowitej globalnej emisji CO2. Jak zapewniała Prezes SARP cement i beton są ważne, niemniej jednak potrzebna jest bliższa współpraca projektantów z producentami w celu wypracowania rozwiązań pozwalających na tworzenie obiektów zgodnych z założeniami gospodarki cyrkularnej. Szefowa SARP zwróciła również uwagę, że architekci potrzebują informacji na temat budowlanego śladu węglowego produktów.

Podczas zorganizowanej konferencji nie zabrakło również głosu Dyrektora biura Stowarzyszenia Producentów Cementu, a jednocześnie przedstawiciela świata nauki prof. Jana Deji, który mówił o rozwoju technologii cementu i betonu w kierunku obniżenia śladu węglowego, podkreślając m.in. takie aspekty jak poszukiwanie substytutów klinkieru, poprawa efektywności energetycznej procesu, wychwytywanie i ponowne wykorzystanie CO2 czy opracowanie innowacyjnych rodzajów produktów. Zwieńczeniem spotkania była wspomniana debata: Zielone budownictwo – moda czy konieczność? Można pogratulować organizatorom odwagi i otwartości. Nieczęsto bowiem zdarza się okazja, by dyskusja zawiązała się pomiędzy przedstawicielami tak odległych stron. A dyskutowali ze sobą chociażby Marcin Popkiewicz, znany klimatolog i popularyzator nauki, z Konradem Płochockim, dyrektorem generalnym Polskiego Związku Firm Deweloperskich. Był to zaś tylko jeden z wielu pasów transmisyjnych, jaki został utworzony podczas dyskusji panelowej prowadzonej przez Zbigniewa Pilcha.

Możemy…

Konferencja zorganizowana przez CEMEX Polska i SPC to ważny krok w drodze do neutralności klimatycznej. Potrzebujemy tego typu wydarzeń – zintensyfikowanej i merytorycznej komunikacji, bo tylko rozumiejąc się wzajemnie i podążając w jednym kierunku, będziemy w stanie przyspieszyć transformację. Musimy również inwestować czas, siły i pieniądze w nowe rozwiązania technologiczne i edukację, by budować świadomość. – Odpowiedzialność spoczywa na nas – jak podsumował Rafał Gajewski, Członek Zarządu, Dyrektor Pionu Handlowego CEMEX Polska. – Już teraz możemy ograniczyć niskoemisyjność.

open