Home Materiały i Technologie CYFRYZACJA PROJEKTOWEGO PROCESU PRZEMYSŁOWEGO
CYFRYZACJA PROJEKTOWEGO PROCESU PRZEMYSŁOWEGO
0

CYFRYZACJA PROJEKTOWEGO PROCESU PRZEMYSŁOWEGO

0
0

Efektywność, jakość i skuteczność procesowa systemów wytwórczych – to trzy wskaźniki, które można uznać za najważniejsze dla firm produkcyjnych. Aby zmierzać w kierunku perfekcji, w każdym z tych aspektów, niezbędna staje się nie tylko praca nad produktem, ale również nad projektem procesu wytwórczego ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania produkcji. Projektowanie dla branży przemysłowej to złożony, wieloaspektowy i ciągły proces, który wymaga od każdej ze stron (inwestor – projektant – wykonawca) rozległej wiedzy oraz doświadczenia.

Zaawansowane technologicznie rozwiązania dla wielu różnych branż (automotive, metalurgia, farmaceutyki, szeroko pojęte FMCG i inne) narzucają ścisłą formę projektu technologicznego. W projekcie budowlanym konieczne jest uwzględnienie również takich aspektów, jak:

  • indywidualne potrzeby klienta,
  • zmienność procesów produkcyjnych,
  • optymalizacja kosztowa,
  • szybkość procesu projektowego,
  • kompleksowość realizacji,
  • wykonanie zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz budżetem.

Aby sprostać przedstawionym wymaganiom, oprócz wiedzy i doświadczenia niezbędne staje się wykorzystanie narzędzi, które usprawniają, a niekiedy w ogóle umożliwiają współpracę w całym cyklu procesu inwestycyjnego. Rozwiązanie dedykowane dla inwestorów od Arkance Systems to BIM4MFG.

W ramach BIM4MFG, zależnie od indywidualnych potrzeb inwestora, wyróżniamy kilka kluczowych zagadnień.

Inwentaryzacja stanu istniejącego

Niezależnie od tego, czy wykonujemy przebudowę istniejącej fabryki czy też poszukujemy nowych terenów pod inwestycje, jednym z pierwszych etapów jest inwentaryzacja. Jako Arkance Systems świadczymy usługi pomiarowe poprzez skanowanie urządzeniami stacjonarnymi oraz bezzałogowymi statkami powietrznymi, dzięki czemu uzyskujemy bardzo dokładne dane do dalszych analiz oraz wykorzystania na etapie projektowym, ograniczając błędy wynikające z braku informacji terenowych.

Analiza terenu inwestycyjnego

W  przypadku  nowych  inwestycji  konieczne  jest  wykonanie  kompleksowej analizy działki pod potencjalną budowę. Oferujemy szerokie  wsparcie  techniczne  i  narzędziowe  projektantom  oraz  przedstawicielom inwestora w celu zapewnienia szybkiej i transparentnej komunikacji oraz automatyzacji analiz wielokryterialnych.

Projektowanie instalacji i obiektów przemysłowych

Projektowanie  instalacji  i  obiektów  przemysłowych  w  oderwaniu  od aktualnego modelu budowlanego jest obarczone bardzo dużym ryzykiem i często kończy się koniecznością kosztownych zmian już na  etapie  montażu.  Oferowane  przez  Arkance  Systems  narzędzia  umożliwiają wzajemną wymianę modeli, a także szybką i bezstratną komunikację wokół projektu, dając wszystkim uczestnikom procesu na bieżąco wgląd do zmian wprowadzanych przez inne branże.

Projektowanie obiektu oraz instalacji towarzyszących

W ramach spójnego środowiska wymiany informacji zapewniamy narzędzia do automatyzacji analiz oraz prac projektowych. Dodatkowo dzięki bezpośredniej integracji z narzędziami przeznaczonymi dla przemysłu zapewniamy współpracę w „czasie rzeczywistym” w oparciu o modele BIM, co ogranicza przestoje prac projektowych wynikające z niedokładnych informacji lub nawet ich braku.

Wykonawstwo

Dzięki  zastosowaniu  najnowocześniejszego  sprzętu  geodezyjnego integrujemy projekty 3D z systemami pomiarowymi oraz maszynami budowlanymi wraz z zapewnieniem cyfrowego obiegu dokumentacji  oraz  wymiany  informacji.  Usprawnia  to  proces  wykonawczy oraz ogranicza liczbę błędów wykonawczych, szczególnie gdy projekt wykonywany jest w formule „just in time”.

Archiwizacja danych

Prowadzenie przemysłowego procesu inwestycyjnego z wykorzystaniem BIM4MFG pozwala na utworzenie bazy danych inwestycji, która z powodzeniem wykorzystywana jest jako repozytorium danych serwisowych,  naprawczych  oraz  stanowi  podstawę  do  dalszych  zmian w przyszłości, gdy tylko technologia produkcyjna będzie tego wymagać.

Proces inwestycyjny dla budynków przemysłowych jest dużo bardziej złożony niż budownictwo mieszkaniowe czy biurowe. Oprócz branż typowych dla budowlanej, takich jak architektura, konstrukcje czy  instalacje  wewnętrzne  angażuje  również  branże  instalacji  przemysłowych oraz produkcji maszyn. Dobór narzędzi oraz doradztwo procesowe  powinno  być  prowadzone  przez  firmy  z  doświadczeniem w budownictwie i w przemyśle. Decydując się na współpracę z Arkance Systems dostajesz nie tylko dedykowane rozwiązania dla  budownictwa  przemysłowego,  ale  masz  okazję  porozmawiać  i współpracować z ekspertami w swojej dziedzinie.

open