Home Architecture Design Architektura Ukrainy POKÓJ I WOJNA – WERNISAŻ WYSTAWY
Architektura Ukrainy POKÓJ I WOJNA – WERNISAŻ WYSTAWY
0

Architektura Ukrainy POKÓJ I WOJNA – WERNISAŻ WYSTAWY

0
0

W listopadzie br. w siedzibie warszawskiego SARP-u została otwarta wystawa „Pokój i wojna. Architektura Ukrainy”. Jej organizatorami były Narodowy Związek Architektów Ukrainy, Stowarzyszenie Architektów Polskich oraz Narodowy Instytut Architektury i Urbanistyki. Wydarzeniu patronował miesięcznik „Builder”.

Polscy koledzy udostępnili na potrzeby wystawy halę wystawienniczą przy pałacu Zamoyskich, w siedzibie SARP-u, w centrum Warszawy. Narodowy Związek Architektów Ukrainy (NSAU) reprezentowała delegacja pod przewodnictwem szefa lwowskiej organizacji NSAU Mykoły Szeremety w składzie: Bohdan Goy, Wiceprzewodniczący Lwowskiego Związku Ukrainy, Ołeksandr Baranowski, koordynator projektu NSAU, Serhij Kazaryants, architekt, Członek Korespondent Akademii Architektury Ukrainy. Już w Warszawie do delegacji dołączył wracający z międzynarodowej konferencji w Danii Prezes NSAU Ołeksandr Czyżewski.

W drodze do odbudowy

Dnia 9 listopada odbył się wernisaż wystawy oraz dyskusja poświęcona tematom odbudowy Ukrainy i pomocy ukraińskim architektom.

Słowa powitania wygłosili: szefowa SARPu Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Prezes NSAU Ołeksandr Czyżewski oraz Wicedyrektor NIAiU Ewa Rombalska. Następnie przemówienia wygłosili członkowie delegacji ukraińskiej. Ołeksandr Czyżewski, Prezes NSAU, poprowadził referat na temat Kompleksowe podejście urbanistyczne do odbudowy Ukrainy. Koordynator projektu i kurator wystawy Ołeksandr Baranowski opowiedział o koncepcji wystawy, która składa się z trzech części. Pierwsza prezentuje prace laureatów przeglądu konkursu NSAU w 2021 r., druga poświęcona jest dokumentowaniu aktualnej sytuacji na Ukrainie, trzecia zaś to propozycje odbudowy Ukrainy.

Szef LOONSAU Mykoła Szeremeta opowiedział o działalności Związku Architektów w czasie wojny. Bohdan Goy, Wiceprzewodniczący LOONSAU, stworzył zakrojoną na szeroką skalę wizję przyszłości ukraińskiej architektury.

Ze strony polskiej Zuzanna Mielczarek z Narodowego Instytutu Architektury i Urbanistyki opowiedziała o akcji „Architekci i projektanci dla Ukrainy”, projekcie SARP-u i NIAiU, mającym na celu pomoc ukraińskim architektom w znalezieniu pracy.

Następnie odbyła się dyskusja na temat wyzwań stojących przed Ukrainą i możliwego wsparcia. Wzięli w niej udział znani polscy architekci: Mariusz Ścisło, Szymon Wojciechowski i Zuzanna Mielczarek. Moderatorem był Michał Krasucki, Stołeczny Konserwator Zabytków m.st. Warszawy.

Wernisaż był drugim po krakowskim spotkaniu wydarzeniem inaugurującym otwarcie i udostępnienie wystawy dla szerokiej publiczności i architektów. Okazał się również ważnym spotkaniem środowiskowym.

open