Home Biznes i Ludzie Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” – 10 lat współpracy na rzecz rozwoju branży
Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” – 10 lat współpracy na rzecz rozwoju branży
0

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” – 10 lat współpracy na rzecz rozwoju branży

0
0

Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie” świętuje w tym roku rocznicę 10-lecia działalności – 28 listopada minęło dokładnie dziesięć lat od rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym. Obecnie organizacja zrzesza przedstawicieli 11 spośród 15 przedsiębiorstw, skupiających 24 na 29 zakładów produkujących wyroby silikatowe, co stanowi bardzo silną reprezentację branży.

Stowarzyszenie „Białe murowanie” zostało założone w 2012 roku w celu integracji producentów białych materiałów ściennych – skupionych w dwóch sekcjach: silikatów i betonu komórkowego. W 2017 roku nastąpiła zmiana koncepcji i skupiono się wyłącznie na działalności w zakresie współpracy pomiędzy producentami silikatów, stąd rezygnacja z sekcji betonu komórkowego i nowa nazwa organizacji: Stowarzyszenie Producentów Silikatów „Białe murowanie”. Istotnym wydarzeniem dla powstania Stowarzyszenia „Białe murowanie” była realizacja wspólnego projektu wszystkich ówcześnie działających na polskim rynku producentów silikatów, polegająca na zleceniu zespołowi Politechniki Śląskiej w Gliwicach kompleksowych badań silikatów. Badania trwały w latach 2009 – 2011. Większość uczestników projektu stała się później członkami założycielami Stowarzyszenia. To był dobry początek dalszej współpracy.

Misją Stowarzyszenia jest kształtowanie i utrwalanie w świadomości społecznej wizerunku silikatów jako nowoczesnych i przyjaznych środowisku rozwiązań. Swoje działania stowarzyszenie kieruje głównie wobec inżynierów budownictwa i studentów. Dzięki pracy swoich ekspertów technicznych i zewnętrznych ekspertów „Białe murowanie” regularnie wydaje publikacje poświęcone najważniejszym zagadnieniom dzisiejszej branży budowlanej (akustyka, energooszczędność, mury skrępowane), organizuje seminaria i webinaria dla inżynierów budownictwa oraz wykłady na uczelniach wyższych. W seminariach i webinariach organizowanych przez Stowarzyszenie wspólnie z Mazowiecką Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa uczestniczyło łącznie ponad 1000 słuchaczy. Eksperci Stowarzyszenia regularnie dostarczają eksperckiej wiedzy i materiałów dla czołowych redakcji branżowych.

Ponadto, Stowarzyszenie współpracuje z innymi organizacjami branżowymi, takimi jak Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki, Polski Związek Firm Deweloperskich czy Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów. Jest też aktywnym członkiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego.

W czerwcu 2022 roku odbyła się pierwsza zorganizowana samodzielnie przez Stowarzyszenie Producentów Silikatów konferencja „Silikaty odpowiedzią na współczesne wyzwania budownictwa”. Wydarzenie zostało podzielone na trzy sesje panelowe dotyczące zagadnień, które w tym momencie są najistotniejsze dla producentów silikatów: akustyka budowlana, przyszłość konstrukcji murowych i cyfryzacja procesu budowlanego. Wśród prelegentów obecni byli zarówno teoretycy, praktycy, jak i przedstawiciele producentów materiałów budowlanych. Dzięki takiemu wieloaspektowemu podejściu ponad 100 uczestników wydarzenia miało szansę na lepsze poznanie silikatów, jako materiałów konstrukcyjnych, które z powodzeniem mogą sprostać wymaganiom, jakie obecnie stawia rynek.

Te dziesięć lat podsumowałbym przede wszystkim, jako czas bardzo dobrej i owocnej współpracy na rzecz rozwoju branży. Wszyscy doceniamy to, co udało nam się osiągnąć i w jaki sposób, również dzięki naszym działaniom, zmieniła się branża, podejście do budowania i jak wzrosła popularność silikatów – mówi Robert Turski, Prezes Zarządu Stowarzyszenia „Białe murowanie”. Cieszy to, że udaje nam się w bardzo dobrej atmosferze współpracować, pomimo tego, że na co dzień konkurujemy ze sobą na rynku. Ponadto, siłą naszej organizacji jest współpraca w obszarze technicznym, co zawdzięczamy grupie roboczej ds. technicznych. Mam nadzieję, że wkrótce grono członków Stowarzyszenia poszerzy się o przedstawicieli kolejnych przedsiębiorstw – dodaje.

open