Home News Nabrzeże Przemysłowe w Porcie Gdańsk coraz bardziej nowoczesne!
Nabrzeże Przemysłowe w Porcie Gdańsk coraz bardziej nowoczesne!
0

Nabrzeże Przemysłowe w Porcie Gdańsk coraz bardziej nowoczesne!

0
0

Trwa przebudowa rejonu Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk. Generalny wykonawca inwestycji, Grupa NDI, wykonał już około 90 procent planowanych prac drogowych. Zaawansowane są też roboty torowe, dzięki czemu przekazano do ruchu pociągów towarowych pierwsze odcinki nawierzchni torowych. Co jeszcze pozostało do zrobienia i jak przebiegają prace?

W zakres inwestycji realizowanej w gdańskim Porcie wchodzi m.in. przebudowa układu kolejowego i drogowego pomiędzy Nabrzeżem Przemysłowym, a ulicą Ku Ujściu oraz pomiędzy ulicą Chemików, a przyczółkiem przeprawy promowej w ciągu ulicy Bosmańskiej przez Kanał Kaszubski. Zmodernizowane i nowe drogi będą miały około 1,6 kilometra, a tory około 6 kilometrów.

– Nasze prace są już na zaawansowanym etapie. Oddano do eksploatacji tory 137, 141, 142, 143, 145, 146 oraz tory 309 i 310. Przystąpiliśmy również do wykonywania robót fazy II. Wymieniamy grunt oraz wykonujemy nawierzchnię torową bezpodsypkową – mówi Maciej Szymański, Dyrektor Projektu z Grupy NDI, która jest generalnym wykonawcą tego zadania.

Końcówka prac drogowych

Ale dużo dzieje się też jeśli chodzi o prace drogowe. Te są już zrealizowane w około 90 procentach.

– Ciekawostką tej budowy jest fakt, że wszelkie nawierzchnie drogowe są wykonane w technologii betonu cementowego. Spowodowało to wykonywanie prac w reżimie technologicznym, a poszczególne odcinki mogą być oddawane do ruchu dopiero po miesiącu od ich wykonania – relacjonuje Dyrektor Projektu z Grupy NDI. Tłumaczy przy tym, że znaczna część nawierzchni drogowych przebiega przez zaprojektowany układ torowy o nawierzchni bezpodsypkowej. Tory wykonywane były na podwieszeniu za pomocą specjalnie przystosowanych bramek stalowych, a pod szynami wykonywana była żelbetowa płyta grubości 28 centymetrów.

– Na tak przygotowanym torze ułożona została nawierzchnia z betonu cementowego zbrojonego włóknem rozproszonym. Docelowo układ ten pozwala na poruszanie się po tym obszarze zarówno pojazdów szynowych, jak i kołowych – dodaje Maciej Szymański.

Roboty w systemie nocnym

Dodatkowym wyzwaniem dla generalnego wykonawcy jest logistyka. Roboty trzeba tak planować, aby nie zakłócały przeładunków, które cały czas odbywają się na nabrzeżu i bocznicy kolejowej. Wymaga to etapowania, a często również pracy w systemie trzyzmianowym.

Poza tym w ramach inwestycji przebudowywane są sieci wodociągowe, sanitarne, elektroenergetyczne i teletechniczne. Wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej, oświetlenie uliczne. Powstanie nowe ogrodzenie terenu i dwa posterunki wartownicze.

Przebudowa układu drogowo-kolejowego Nabrzeża Przemysłowego w Porcie Gdańsk potrwa do września 2023 roku. Inwestycja w zdecydowany sposób poprawi komunikację w rejonie Nabrzeża Przemysłowego Portu Gdańsk, usprawni przeładunki, pozwoli na wykorzystanie nowych terenów do przeładunków. To kolejna inwestycja Portu Gdańsk, która podwyższy standard obsługi przeładunków, a tym samym przyczyni się do zwiększenia  konkurencyjność i umocnienia jego pozycji na Bałtyku.

Całkowita wartość inwestycji to 85 milionów złotych brutto . Projekt jest współfinansowany z programu CEF „Łącząc Europę”. 

Materiały Grupa NDI

open