Home Inwestycje DLACZEGO GIGANCI WYBIERAJĄ POLSKĘ?
DLACZEGO GIGANCI WYBIERAJĄ POLSKĘ?
0

DLACZEGO GIGANCI WYBIERAJĄ POLSKĘ?

0
0

W marcu br. Volvo ujawniło plany otwarcia w Krakowie Tech Hubu, w którym rozwijane będą kompletne i kluczowe funkcje nowych, w pełni elektrycznych samochodów. Z kolei w styczniu Netflix ogłosił, że otwiera centrum inżynieryjne w Warszawie, w którym rozwijane będą rozwiązania umożliwiające proces produkcji treści. To kolejni światowi giganci po Google i Intelu, którzy w ostatnim czasie postanowili zainwestować nad Wisłą. Jakie czynniki przyciągają zagraniczne firmy do Polski?

Jest ich sporo, a początkiem przewagi naszego kraju jest z pewnością dostęp do zasobów intelektualnych, dobrze wykształconej kadry, umożliwiającej budowanie usług na podstawie R&D, oraz innowacje, co podkreślają sami przedstawiciele zagranicznych firm lokujących swój biznes w Polsce.

Polska w czołówce państw europejskich
Jak wynika z raportu „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce 2022”, przygotowanego przez Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) we współpracy z Colliers, Polska jest szóstą co do wielkości gospodarką w Unii Europejskiej, a na przestrzeni ostatniej dekady stała się jednym z liderów wzrostu gospodarczego w Europie. W kraju prężnie rozwija się sektor usług biznesowych opartych na wiedzy, co czyni go magnesem przyciągającym przedsiębiorców inwestujących w centra BPO/SSC, GBS, IT oraz R&D.

Niepewna sytuacja w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, wywołana m.in. pandemią koronawirusa, wojną w Ukrainie i postępującą inflacją, zrodziła obawy, że odbije się to negatywnie na atrakcyjności Polski wśród międzynarodowych inwestorów. Widzimy jednak, że nadal chętnie lokują tu swoje kapitały –w ostatnim roku było to ponad3,7 mld euro, czyli o 200 mln eurowięcej niż w 2021 r.1 Odzwierciedleniem tego pozytywnego trendujest wysoki wskaźnik zatrudnieniaw centrach biznesowych prowadzonych przez inwestorów zagranicznychw Polsce, które na koniec 2022 r.oscylowało wokół 400 tys. osób i całyczas rośnie. Inwestują u nas nie tylkoprzedsiębiorcy z Niemiec, Szwajcariiczy Japonii. Prym wiodą firmy amerykańskie, które zatrudniają ponad112 tys. polskich specjalistów.

Coraz więcej specjalistów
Szeroki wachlarz uczelni wyższych i bliska współpraca uniwersytetów z sektorem biznesowym sprawiają, że Polska może poszczycić się wyspecjalizowaną kadrą pracowniczą, spełniającą wysokie wymogi technologicznych pracodawców. W ostatnich latach potrzeby rynku pracy stopniowo zmieniły się w kierunku połączenia umiejętności językowych2 i programistycznych, a najbardziej cenieni są inżynierowie z szeroko rozumianego sektora R&D.

Już od kilku lat branża IT przyciąga tysiące nowych studentów, absolwentów i osoby przebranżawiające się. Tylko w roku akademickim 2022/2023 studia informatyczne w Polsce rozpoczęło aż 44 tys. młodych ludzi. Zagraniczni inwestorzy cenią wysoki poziom edukacji technicznej w Polsce oraz wysokie kwalifikacje pracowników. Fakt, że światowi giganci, tacy jak LG, Google czy Intel, zaufali już Polsce, sprawił, że kolejne marki technologiczne, m.in. Devbridge, TRUMPF Hüttinger, ANP Enertech, chcą lokować tu swoje inwestycje.

Ostatni rok to także widoczny napływ pracowników z Ukrainy i Białorusi, często wysoko wykwalifikowanych. Przyjeżdżając do Polski, uzupełniają braki kadrowe, ale również mają wpływ na wzrost konsumpcji. W związku z migracją, spowodowaną wybuchem wojny w Ukrainie, wprowadzono przepisy, które ułatwiają legalizację zatrudnienia osób przyjeżdżających do Polski z terenów objętych konfliktem. Obywatele Ukrainy mogą więc wykonywać pracę w Polsce bez dodatkowego obowiązku uzyskania zezwolenia na pracę cudzoziemca. Korzysta z tego wiele firm.

Jak biuro, to tylko w Polsce
Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym na korzyść Polski jest wysoka podaż nowoczesnej powierzchni biurowej. Pod tym względem jesteśmy liderem w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Całkowite zasoby nowoczesnej powierzchni biurowej w naszym kraju wynoszą już ponad 12,7 mln mkw., z czego większość zlokalizowana jest na ośmiu głównych rynkach miast regionalnych (6,44 mln mkw.)3, które coraz częściej przyciągają firmy zagraniczne. Popyt na koniec 2022 r. w całej Polsce wyniósł 1,48 mln mkw., o 19 proc. Więcej niż rok wcześniej i o 25 proc. Więcej w porównaniu z 2020 r.

Deweloperzy biurowi wychodzą dziś naprzeciw potrzebom najemców i ich pracowników, którzy nie oczekują jedynie dostępu do wysokiej jakości powierzchni, ale całego zestawu udogodnień – od przedszkola, poprzez punkty usługowe, aż po restauracje. Dziś liczy się multifunkcyjność.

Arcyważnym czynnikiem kształtującym atrakcyjność Polski jest także postawa polskich miast. Profesjonalna oferta inwestycyjna, synergia wielu podmiotów w poszczególnych miastach (samorządów, uczelni wyższych, innych pracodawców itd.), a także pomoc prezydentów miast i ich urzędników – to wszystko stawia Polskę na czele listy krajów bardzo atrakcyjnych dla inwestycji zagranicznych. Nie należy zapominać w tym miejscu o działalności PAIH i programów pomocowych.

Konkurencyjne wynagrodzenia
Także pod względem kosztów pracy Polska wypada atrakcyjnie na tle krajów Europy Zachodniej, choć różnice w wynagrodzeniach są znaczące, zwłaszcza na niższych stanowiskach. Najwyższe notowane są w Warszawie (+9,4 proc. w porównaniu ze średnią w Polsce). W centrach usług wspólnych płace są o 2 proc. wyższe niż średnia, a w centrach IT o 14 proc. Najwyższe wynagrodzenia oferowane są w branży farmaceutycznej (+16 proc.).

Inauguracja budowy pierwszej w Polsce fabryki koncernu Daikin, (Ksawerów koło Łodzi)

W nadchodzących latach globalna rywalizacja o pracowników będzie się nasilać. Posiadanie jak najlepiej wykwalifikowanej kadry staje się więc priorytetem, szczególnie jeśli mowa o sektorze usług biznesowych, i wiele firm realizuje go już dziś. Polska kształci wielu specjalistów, którzy mogą konkurować z najlepszymi na całym świecie, jednak nadal jesteśmy tańszym rynkiem pracy.

Będą kolejni?
Polska, chcąc przyciągnąć zagranicznych inwestorów, oferuje programy zachęt. Przykładem może być wprowadzony w 2018 r. instrument wsparcia – Polska Strefa Inwestycji, który umożliwia przedsiębiorstwom realizującym nowe inwestycje na terenie całej Polski uzyskanie zwolnienia z podatku dochodowego (CIT/PIT) na okres 10–15 lat w wysokości nawet do 70 proc. Wartości planowanej inwestycji. Ponadto dla strategicznych inwestycji oferowane jest wsparcie w formie gotówkowej. Z roku na rok liczba chętnych inwestorów ubiegających się o granty rośnie – w 2022 r. PAIH przygotował 41 rekomendacji wsparcia inwestycji o istotnym znaczeniu dla naszej gospodarki do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, podczas gdy w 2021 r. było ich 25.

Nowa fabryka samochodów elektrycznych Mercedesa w Jaworze powstanie do 2027 roku na działce położonej vis-à-vis już istniejącego zakładu silników i akumulatorów

Polska powoli staje się bezpieczną przystanią dla firm technologicznych z całego świata. Jej atrakcyjność przejawia się w położeniu geograficznym – blisko rynków zbytu, w stabilności gospodarczej oraz możliwościach oferowanych w związku z członkostwem w Unii Europejskiej. Na arenie międzynarodowej jawimy się jako miejsce dające potencjał szybkiego wzrostu, dzięki wykwalifikowanej kadrze i możliwości optymalizacji kosztów, ale również przez instrumenty wsparcia dla inwestorów, które oferowane są przez państwo. Z tej ostatniej możliwości chętnie korzysta branża auto-moto, czego przykładem może być inwestycja Mercedes-Benz w budowę fabryki w Jaworze czy producentów sprzętu do pozyskiwania zielonej energii – Vestas i Daikin. Ogromnie ważnymi czynnikami są też liczne powierzchnie biurowe i magazynowe oraz rozwinięty sektor logistyczny, utrzymujące nasz kraj na pozycji lidera rozwoju gospodarczego na mapie Europy. Biorąc to wszystko po uwagę, wierzymy, że już wkrótce usłyszymy o kolejnych wielkich otwarciach.


1. Według danych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu za 2022 r.

2. Według raportu ABSL najpopularniejszym językiem obcym jest angielski (używany przez 95,1 proc. centrów biznesowych), na drugim miejscu plasuje się język niemiecki (75 proc.), zaś na trzecim francuski (68 proc.).

3. Dane Colliers.

open